Masterprogram i pedagogiskt arbete/ Yngre barns lärande/ Specialpedagogik, 120 hp - information till dig som är antagen

Du hälsas varmt välkommen till studier vid Linköpings universitet och vårt Masterprogram i pedagogiskt arbete/pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande. På denna sida hittar du all information du behöver för att påbörja studierna.

Tacka ja, LiU-ID och registrering

För att du inte ska förlora din plats på programmet måste du ta din plats i anspråk:

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 22 juli på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 15 augusti måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller. 
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/activation och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 8 augusti.

 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på första kursen på din utbildning. Registrering sker från 15 augusti till och med 22 augusti klockan 10.00.
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

Introduktion och kursstart

Första året läser de två inriktningarna gemensamma kurser. Halvfartsstudier innebär att du läser två kurser parallellt och arbetsinsatsen innebär cirka 20 studietimmar/vecka. Varje kurs har cirka 2-3 närvaroträffar per termin, det är inte möjligt att läsa programmet helt på distans.

Uppstart

De två första kurserna startar den 1-2 september på Campus Valla i Linköping.

 • 1 september klockan 10-17: Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält
 • 2 september klockan 10-16: Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola 

Schema, kurslitteratur och kursinfo

Du hittar information om kursplan, utbildningsplan, litteraturlistor, schema med mera på:

Du hittar schema via Timeedit (sök på kurskod)

Tips till dig som ny student

Kontakt