:

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare årskurs 7-9, 60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen inom ämnena teknik, matematik, fysik, kemi eller biologi.

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare årskurs 7-9, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Regeringen har gett Linköpings universitet i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. Försöksverksamheten startar 2022 och pågår till och med 31 januari 2028.

Utbildningen är på 60 hp, leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning 20 hp och ämnesdidaktiska studier 20 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Utbildningen startar på höstterminen där du studerar på heltid under två terminer med ca två campusförlagda träffar i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med hjälp av lärplattformen Lisam.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren. Ämnesdidaktik, grupprocesser och konflikthantering, bedömning och betygsättning, specialpedagogik och skolutveckling är andra viktiga områden du får fördjupa dig i.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 13 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs den i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Med en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 blir du behörig att undervisa i årskurs 4-9. Om du har 90 hp i ett ämne kan du också få extra behörighet i gymnasieskolan (i svenska, samhällskunskap och musik krävs dock 120 hp för behörighet i gymnasieskolan). Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. De är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar extra behörighet.

Aktuella ämnen för antagning

Antagning sker i följande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, teknik.

Behörighetskrav och urval Visa/dölj innehåll

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt

  • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336, eller
  • Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, eller
  • Äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336, eller
  • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen. Länder som omfattas enligt Lissabonkonventionen.

Urval

Om urval blir aktuellt sker rangordning efter tidigare akademiska meriter upp till 300 hp. Specifiering av yrkesexamen och generell examen som kan  ge behörighet HT22

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Andra KPU-utbildningar Visa/dölj innehåll

Att läsa på distans Visa/dölj innehåll