Alla studenter som erhåller en förskollärar-/lärarexamen får de behörigheterna i legitimationen som avses i respektive examen. När du har en legitimation kan du bygga ut din behörighet med flera ämnen och/eller årskurser.

Det är Skolverket som ansvarar för lärarlegitimationen samt beslutar om utökad behörighet i lärarlegitimationen:

Ska du komplettera för utökad behörighet är det viktigt att tänka på både omfattningen och innehållet i kurserna. Innehållet ska vara relevant för skolämnet. Vill du utöka behörighet i specifika ämnen kan du studera genom:

Examen och behörighet

Karta över behörigheter

Nuvarande lärarexamen och utöka behörighet

Grön = Behörighet genom examen
Gul = Behörighet som kan tillkomma med examen. 

Behörigheten i vuxenutbildning följer behörigheten i de årskurserna som ges av grundexamen.

* Praktiskt-estetiska ämnen (musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild)
** Ämnen svenska, samhällskunskap och musik kräver alltid 90 hp (åk 7-9) alt. 120 hp (Gy) för behörighet.
*** Kan få behörighet i andra ämnen som ingick i examen beroende på examens innehåll.

Utöka din lärarbehörighet?

Utifrån din nuvarande lärarexamen behöver du följande för att utöka din behörighet:

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen kan inte ge behörighet att undervisa i grundskolan, gymnasiet eller fritidshem. För en lärarlegitimation behövs ny examen avsedd för den verksamhet som man vill undervisa i.

Grundlärarexamen fritidshem

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i åk F-3 behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i åk 4-6 behöver man ha 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktiskt-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet-länk) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7-9 och 90 hp för Gy (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet – det ger behörighet för åk 1-9/Gy.

Grundlärarexamen f-3

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en examen för grundlärare i fritidshem. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i svenska som andraspråk i F-3 krävs 15 högskolepoäng i svenska som andra språk om du är behörig att undervisa i svenska i F-3 och/eller 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.
 • För att få utökad behörighet i åk 4-6 behöver man ha 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktiskt-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i svenska som andraspråk åk 4-6 krävs 15 högskolepoäng i svenska som andra språk om du är behörig att undervisa i svenska i åk 4-6 och eller 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.
 • För att få utökad behörighet i åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet - länk) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne krävs 30 hp för åk 1-3. Det krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7-9 och 90 hp för Gy (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet – det ger behörighet för åk 1-9/Gy.

Grundlärarexamen 4-6

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen F-3.
 • För att få behörighet i fritidshem behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en examen för grundlärare i fritidshem. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i åk 4-6, åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.

Ämneslärarexamen 7-9

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet i åk 4-6, åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7-9 och 90 hp för Gy (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet – det ger behörighet för åk 1-9/Gy.

Ämneslärarexamen gymnasiet

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet till åk 4-6 behöver man ha 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktiskt-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet-länk) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7-9 och 90 hp för Gy (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet – det ger behörighet för åk 1-9/Gy.

Yrkeslärarexamen

 • För att få behörighet i förskola behöver man ha kunskaper och förmågor som motsvarar en förskollärarexamen. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få behörighet i fritidshem eller i åk F-3 krävs kompletteringar för att uppnå kunskaper och förmågor som motsvarar en grundlärarexamen fritidshem eller F-3. För att komplettera är det oftast enklast att läsa mot en ny examen.
 • För att få utökad behörighet till åk 4-6 behöver man ha 4x30 hp i följande ämnen: svenska, engelska, matematik samt ett av följande ämnen: NO/Teknik, SO, SVA eller ett praktiskt-estetiskt ämne.
 • För att få utökad behörighet i åk 7-9 eller Gy krävs rätt antal hp (se tabell över poänggränser för utökad behörighet-länk) med innehåll som är relevant för skolämnet.
 • För utökad behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne krävs 45 hp i ämnet (90 hp i musik) för åk 7-9 och 90 hp för Gy (120 hp i musik) med innehåll som är relevant för skolämnet – det ger behörighet för åk 1-9/Gy.
 • För att få behörighet i ett så kallat visst ämne krävs först behörighet i ett allmänt ämne på gymnasiet.

Speciallärarexamen

 • Efter genomgången speciallärarutbildning vid LiU får du examen i aktuell specialisering inom det verksamhetsområde din behörighetsgivande förskollärar-/lärarexamen avser.
  Läs mer hos Skolverket.
 • Specialpedagogutbildning som påbörjats från 2009 och framåt leder inte till behörighet som speciallärare: SFS2011:326 Första kapitlet §5.

Specialpedagogexamen

 • Efter genomgången specialpedagogutbildning vid LiU får du examen i det verksamhetsområde din behörighetsgivande förskollärar-/lärarexamen avser.
 • En specialpedagogexamen omfattas inte av behörighetsförordningen.

Utöka din ämnesbehörighet?

Nedan följer en sammanfattad information om innehåll i respektive ämne på ämneslärarprogrammen på LiU.

Observera att innehållet  inte är en kravlista för vad Skolverket kräver för utökad behörighet, utan en sammanställning som kan ge en vägledning i hur innehållet kan se ut i de olika ämnena. Det är alltid viktigt att uppnå bra bredd i det ämne man önskar få utökad behörighet inom. Det ställs inga krav på didaktik, examensarbete eller VFU.

Biologi

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • cellbiologi och genetik
 • mikrobiologi och botanik (inkl. floristik)
 • ekologi, miljö och evolution (inkl. faunistik)
 • fysiologi, zoomorfologi och systematik
 • botanik och etologi
 • didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • cellbiologi och genetik
 • mikrobiologi och botanik (inkl. floristik)
 • evolution
 • ekologi (inkl. faunistik)
 • fysiologi, zoomorfologi och systematik
 • miljövård/hållbar utveckling
 • zoologi och molekylärgenetik
 • botanik och etologi – fördjupning
 • didaktik

Engelska

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • General Grammar, English Grammar, Pedagogical Grammar, Taske-Based Grammar
 • Written English
 • Literature, Shakespeare, Austen/Brontë, Youth Literature
 • British and American Literature in a Cultural Context
 • American and British Cultural Studies
 • Pronunciation
 • Language Studies
 • Translation
 • Varieties of English
 • Didactics

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • General Grammar, English Grammar, Pedagogical Grammar, Taske-Based Grammar
 • Written English
 • Literature, Shakespeare, Austen/Brontë, Youth Literature, Writers and Contexts, Poetry, Critical Engagements, Teaching Literature, Linguistic/Literary Theory and Method
 • British and American Literature in a Cultural Context
 • American and British Cultural Studies
 • Pronunciation
 • Language Studies
 • Translation
 • Varieties of English
 • Second Language Pedagogy
 • History of English
 • Classroom Interaction
 • Didactics

Filosofi

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • filosofiska frågorna genom historien.
 • logik, grundläggande begrepp och filosofiska metoder
 • filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk
 • etik och olika värde- och värderingsfrågor
 • filosofins roll i förhållande till vetenskap
 • centrala begrepp inom den politiska filosofin och samhällsfilosofin, som till exempel rättvisa, jämlikhet och rättigheter
 • fördjupning i praktisk eller teoretisk filosofi
 • didaktik

Fysik

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Mekanik
 • Värmelära
 • Experimentell problemlösning
 • Ellära
 • Vågfysik
 • Modern fysik
 • Astronomi och geofysik
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Mekanik
 • Värmelära
 • Experimentell problemlösning
 • Ellära
 • Vågfysik
 • Modern fysik
 • Astronomi och geofysik
 • Elektromagnetism
 • Datorsimuleringar
 • Kvantmekanik och Statistisk fysik
 • Relativitetsteori
 • Mätteknik och datoriserade mätsystem
 • Didaktik

Geografi

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Kulturlandskapet
 • Kartografi
 • Naturlandskapet
 • Naturresurserna
 • Regionala studier
 • Det ekonomiska landskapet
 • Rumslig analys (inkl GIS)
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Kulturlandskapet
 • Kartografi
 • Naturlandskapet
 • Naturresurserna
 • Regionala studier
 • Det ekonomiska landskapet
 • Rumslig analys (inkl GIS)
 • Vatten och regional utveckling
 • Fältkurs
 • Teori och metod
 • Risk och sårbarhet i samhällsplaneringen
 • Didaktik

Historia

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Introduktion till historievetenskap
 • Antiken
 • Medeltiden
 • Tidigmodern tid
 • Det långa 1800-talet
 • 1900-talet
 • Teori och Metod
 • Globalisering
 • Uppsats
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Introduktion till historievetenskap
 • Antiken
 • Medeltiden
 • Tidigmodern tid
 • Det långa 1800-talet
 • 1900-talet
 • Teori och Metod samt fördjupning
 • Globalisering
 • Uppsats
 • Kulturhistoria
 • Fördjupningsstudier
 • Didaktik

Kemi

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • allmänkemi
 • organisk kemi
 • biokemi
 • oorganisk kemi
 • analytisk kemi
 • didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • allmänkemi
 • organisk kemi samt fördjupning
 • biokemi samt fördjupning
 • oorganisk kemi
 • analytisk kemi samt fördjupning
 • didaktik

Matematik

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Geometri
 • Matematisk grundkurs
 • Envariabelanalys
 • Linjär algebra
 • Envariabelanalys 2
 • Statistik
 • Flervariabelanalys
 • Programmering med matematiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Geometri
 • Matematisk grundkurs
 • Envariabelanalys
 • Linjär algebra
 • Envariabelanalys 2
 • Statistik
 • Flervariabelanalys
 • Programmering med matematiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv
 • Matematisk analys, teoretisk fördjupning mot gymnasiets matematikundervisning
 • Diskret matematik
 • Optimeringslära
 • Transformteori
 • Beräkningsmatematik, matematiska modeller och modellering
 • Didaktik

Franska

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Frankrikekunskap och muntlig språkfärdighet
 • Skriftlig språkfärdighet
 • Skönlitteratur
 • Franskans utveckling och utbredning: språk och litteratur
 • Grammatik och språkfärdighet
 • Läromedel i språkundervisningen,
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Frankrikekunskap och muntlig språkfärdighet
 • Skriftlig språkfärdighet samt fördjupning
 • Skönlitteratur
 • Franskans utveckling och utbredning: språk och litteratur
 • Grammatik och språkfärdighet samt fördjupning
 • Läromedel i språkundervisningen
 • Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen
 • Självständigt arbete
 • Didaktik

Spanska

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Spansk grammatik I och II
 • Muntlig kommunikation I och II
 • Skriftlig kommunikation I och II
 • Spaniens litteratur I och II
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Spansk grammatik I och II
 • Muntlig kommunikation I och II
 • Skriftlig kommunikation I och II
 • Spaniens litteratur I och II
 • Didaktiska teorier och metoder
 • Skriftlig kommunikation III med akademiskt skrivande
 • Självständigt arbete
 • Didaktik

Tyska

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Skriftlig och muntlig kommunikation
 • Samhälle och kultur
 • Grammatik samt skriftlig produktion
 • Tyskspråkig litteratur med muntlig kommunikation
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Skriftlig och muntlig kommunikation
 • Samhälle och kultur
 • Grammatik samt skriftlig produktion
 • Tyskspråkig litteratur med muntlig kommunikation
 • Textstudium
 • Översättning
 • Självständigt arbete
 • Didaktik

Naturkunskap

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • materiens kretslopp
 • spridning av kemikalier och dess effekter på miljö och människa
 • naturresursanvändning
 • energisystem
 • avfallshantering
 • astronomi
 • bioteknik
 • vetenskapshistoria
 • processer i landskapet som en förutsättning för odling
 • vad vi äter och vad som händer i kroppen
 • hälsofrågor
 • geovetenskap
 • didaktik

Religionskunskap

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • världsreligionerna inkl. fördjupning
 • kristendomen inkl. fördjupning
 • judendom, islam, hinduism och buddhism
 • forntida religioner
 • etik inkl. fördjupning
 • frälsningslära i kristendomen
 • didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • världsreligionerna inkl. fördjupning
 • kristendomen inkl. fördjupning
 • judendom, islam, hinduism och buddhism
 • forntida religioner inkl fördjupning
 • etik inkl. fördjupning
 • frälsningslära i kristendomen
 • fördjupning i religion, samhälle och våld
 • didaktik

Samhällskunskap

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Politisk teori
 • Internationell politik
 • Svensk politik
 • Sociologi
 • Nationalekonomi
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Politisk teori
 • Internationell politik
 • Svensk politik
 • Sociologi samt förjupning
 • Nationalekonomi samt förjupning
 • Fortsättningskurser för Politiska system i jämförande perspektiv
 • Didaktik

Svenska

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Grammatik och svenska språket med didaktisk inriktning
 • Språkhistoria, och språksociologi,
 • Litteraturhistoria och litteraturvetenskap (analys, begrepp och teorier)
 • Textanalys, skrivdidaktik och bedömning
 • Litteratur och litteraturdidaktik
 • Retorik i teori och praktik
 • Funktionell brukstextanalys
 • Fördjupning i multimodala områden
 • Problematisering av metoder för undervisning i språk och litteraturvetenskap
 • Värdegrundsarbete i svenska och vetenskapliga teorier och metoder som berör svenskämnet.
 • Didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • Grammatik och svenska språket med didaktisk inriktning
 • Språkhistoria, och språksociologi,
 • Litteraturhistoria och litteraturvetenskap (analys, begrepp och teorier)
 • Textanalys, skrivdidaktik och bedömning
 • Retorik i teori och praktik
 • Litteratur och litteraturdidaktik
 • Litteratur: Teori och metod
 • Litteratur: Dialoger (litteratur, film etc.)
 • Fonetik
 • Funktionell brukstextanalys
 • Fördjupning i multimodala områden
 • Problematisering av metoder för undervisning i språk och litteraturvetenskap
 • Värdegrundsarbete i svenska och vetenskapliga teorier och metoder som berör svenskämnet.
 • Didaktik

Svenska som andraspråk

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • svenska språkets struktur (grammatik och fonetik)
 • kulturfrågor
 • andraspråksutveckling
 • undervisning i ett flerspråkigt klassrum
 • kontrastivt perspektiv på svenska språket
 • didaktik

Översiktligt ämnesinnehåll mot gymnasieskolan

 • svenska språkets struktur (grammatik och fonetik)
 • kulturfrågor
 • andraspråksutveckling
 • undervisning i ett flerspråkigt klassrum
 • kontrastivt perspektiv på svenska språket
 • didaktik

Teknik

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • teknik är samt teknikens roll i historien
 • olika sätt att lösa problem som människan erövrat samlade kunskaper om under tusentals år av teknisk verksamhet- grundläggande strukturer och mekanismer, sätt att kontrollera, styra, reglera samt hur teknisk kunskap kommuniceras. Tekniska lösningar behandlas i kurser inom exempelvis styr- och reglerteknik eller pneumatik.
 • tekniska system och deras komponenter
 • kunskap om designprocessen och även förtrogenhet med olika metoder, redskap, verktyg och material
 • didakik

Textilslöjd

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • vävning
 • sömnad
 • garnteknik
 • formgivning
 • broderi och kulturtraditioner
 • didaktik

Fler vägar till slöjdlärare

Trä- och metallslöjd

Översiktligt ämnesinnehåll mot årskurs 7-9

 • Grundläggande kunskaper om material och redskap för formning i trä och metall
 • Grundläggande kunskaper om material och redskap för konstruktion i trä och metall
 • Fortsättning av hantverkstekniker samt maskinarbete
 • Traditionella hantverkstekniker
 • Didaktik

Fler vägar till slöjdlärare

Saknar du lärarbehörighet?

Kontakt