Lärarlegitimation och utökad behörighet

Alla studenter som erhåller en förskollärar-/lärarexamen får de behörigheterna i legitimationen som avses i respektive examen. När du har en legitimation kan du bygga ut din behörighet med flera ämnen och/eller årskurser.

Det är Skolverket som ansvarar för lärarlegitimationen samt beslutar om utökad behörighet i lärarlegitimationen:

Ska du komplettera för utökad behörighet är det viktigt att tänka på både omfattningen och innehållet i kurserna. Innehållet ska vara relevant för skolämnet. Vill du utöka behörighet i specifika ämnen kan du studera genom:

Examen och behörighet Visa/dölj innehåll

Nuvarande lärarexamen och utöka behörighet

Blå = Behörighet genom examen
Grön = Behörighet som kan tillkomma med examen. 

Behörigheten i vuxenutbildning följer behörigheten i de årskurserna som ges av grundexamen.

* Praktiskt-estetiska ämnen (musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild)
** Ämnen svenska, samhällskunskap och musik kräver alltid 90 hp (åk 7-9) alt. 120 hp (Gy) för behörighet.
*** Kan få behörighet i andra ämnen som ingick i examen beroende på examens innehåll.

Utöka din lärarbehörighet? Visa/dölj innehåll

Utifrån din nuvarande lärarexamen behöver du följande för att utöka din behörighet:

Förskollärarexamen

Grundlärarexamen fritidshem

Grundlärarexamen f-3

Grundlärarexamen 4-6

Ämneslärarexamen 7-9

Ämneslärarexamen gymnasiet

Yrkeslärarexamen

Speciallärarexamen

Specialpedagogexamen

Utöka din ämnesbehörighet? Visa/dölj innehåll

Nedan följer en sammanfattad information om innehåll i respektive ämne på ämneslärarprogrammen på LiU.

Observera att innehållet  inte är en kravlista för vad Skolverket kräver för utökad behörighet, utan en sammanställning som kan ge en vägledning i hur innehållet kan se ut i de olika ämnena. Det är alltid viktigt att uppnå bra bredd i det ämne man önskar få utökad behörighet inom. Det ställs inga krav på didaktik, examensarbete eller VFU.

Biologi

Engelska

Filosofi

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Matematik

Franska

Spanska

Tyska

Naturkunskap

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

Textilslöjd

Trä- och metallslöjd

Saknar du lärarbehörighet? Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll