Kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en lärarexamen.
  • KPU 90 hp - Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen. Utbildningen ges på deltid, distans på hösten och heltid på våren.
  • KPU 75 hp - Utbildningen vänder sig till dig som har en generell akademisk examen om lägst 180 hp och vill bli grundlärare i åk F-3 eller åk 4-6. Utbildningen ges på heltid, distans med start på hösten.
  • KPU 60 hp - Utbildningen vänder sig till dig som har en generell akademisk examen om lägst 180 hp och vill bli ämneslärare. Utbildningen ges på heltid, distans med start hösten.

Olika KPU-utbildningar