Vill du bli lärare men saknar behörighet? Då har vi utbildningen för dig. Kompletterande pedagogisk utbildning 75 (KPU 75) är en kortare utbildning för dig som redan har en examen med inriktning mot till exempel svenska, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Genom KPU 75 kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en grundlärarexamen. 

Kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare F-3, 75 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Utbildningen vänder sig till dig med en generell examen om lägst 180 hp med inriktning mot till exempel svenska, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Du läser med utökad studietakt och blir färdig lärare på ett år.

Utbildningen leder till grundlärarexamen

Utbildningen som omfattar 75 högskolepoäng (hp), leder till en grundlärarexamen och bygger på din tidigare universitetsexamen. Programmet består av:                          

 • utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp
 • verksamhetsförlagd utbildning 20 hp
 • ämnesdidaktiska studier 35 hp

Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Ökad studietakt och distansstudier

Utbildningen börjar på höstterminen och varar i två terminer. Du kommer att studera med en utökad studietakt (125%) med cirka en campusförlagd träff per månad (en till tre dagar) i Linköping. Resten av dina studier kommer att vara på distans, med schemalagd undervisning två till tre dagar i veckan, dagtid via lärplattformen Lisam samt genom självstudier.

Utbildningsvetenskapliga kärnan central i lärarutbildningen

Dina studier inom utbildningsvetenskapliga kärnan kommer att vara kopplade till din framtida yrkesutövning och kommer att omfatta ämnen som skolans värdegrund, barns och elevers utveckling och lärande samt sociala relationer. Du kommer också att studera specialpedagogik och bedömning.

Praktik med erfaren handledare 

Praktikdelen, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, innebär totalt 13 veckors praktik på en skola där du får möjlighet att utveckla dina lärarfärdigheter med hjälp av en erfaren pedagog. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i övriga kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Ämnesstudier och ämnesdidaktik ger dig verktygen

Dina ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier kommer att ge dig de nödvändiga kunskaperna för att undervisa i ämnena svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen i årskurs F-3. Dessa studier kommer att inkludera grundläggande kunskaper i läs- och skrivinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckling.

Behörigheter och lärarlegitimation

Med en grundlärarexamen för årskurs F-3 kommer du att vara behörig att undervisa i förskoleklass och i årskurs 1–3 i ämnena svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. Du har också möjlighet att utöka din behörighet genom att studera relevanta ämnen efter examen. Lärarlegitimation och utökad behörighet utfärdas av Skolverket.

Det här läser du

Behörighet och förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt

 • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, SFS 2021:1337 och UHRFS 2022:2
  eller
 • Yrkesexamen enligt bilaga 1, SFS 2021:1337
  eller
 • Äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 2021:1337
  eller
 • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1, SFS 2021:1337

Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen.

Länder som omfattas enligt Lissabonkonventionen.

Utöka behörighet

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet gör det möjligt för dig att satsa drömmen du kanske alltid haft eller nyligen upptäckt.

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till ett helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Stödet innebär att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Läs mer om omställningsstudiestödet och ansök hos CSN

KPU-utbildningar

Att läsa på distans