Vi ger dig verktygen att undervisa i gymnasiet och årskurs 7–9. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning, 60, öppnar vi dörren till en lärarkarriär, oavsett om du har en generell examen eller yrkesexamen inom teknik, matematik, fysik, kemi, biologi eller naturkunskap. Efter avslutad utbildning kommer du att vara fullt behörig att undervisa i ett eller flera ämnen.

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärare gymnasiet, 60 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Utbildningen som omfattar 60 högskolepoäng (hp) leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. 

Programmet består av:           

  • utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp
  • verksamhetsförlagd utbildning 20 hp
  • ämnesdidaktiska studier 20 hp

Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

Distansstudier med campusträffar

Utbildningen börjar på höstterminen och sträcker sig över två terminer, med en månatlig campusbaserad träff (varar en till två dagar) i Linköping. Resten av studierna utförs på distans, med schemalagd undervisning två dagar i veckan dagtid som tillhandahålls via vår online-lärplattform, Lisam, samt självstudier.

Utbildningsvetenskapliga kärnan central i lärarutbildningen

Dina studier inom utbildningsvetenskapliga kärnan kommer att vara kopplade till din framtida yrkesutövning och kommer att omfatta ämnen som skolans värdegrund, barns och elevers utveckling och lärande samt sociala relationer. Du kommer också att studera specialpedagogik och bedömning.

Praktik med erfaren handledare 

Praktikdelen, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), innebär totalt 13 veckors praktik på en skola där du får möjlighet att utveckla dina lärarfärdigheter med hjälp av en erfaren handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i övriga kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Ämnesstudier och ämnesdidaktik ger dig verktygen

Dina ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier kommer att ge dig de nödvändiga kunskaperna för att undervisa i för undervisning i gymnasiet i det eller de ämnen som du är antagen i.

Lärarlegitimation

Med en ämneslärarexamen för gymnasieskolan blir du behörig att undervisa i gymnasiet, gymnasial vuxenutbildning och i årskurs 7–9. Om du har 90 hp i ett ämne, kan du även erhålla extra behörighet för undervisning i gymnasieskolan. Observera att i ämnena svenska, samhällskunskap och musik krävs 120 hp för behörighet i gymnasieskolan. Skolverket är ansvarigt för att utfärda lärarlegitimation och bevilja utökad behörighet.

Det här läser du

Behörighet och urval 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt

  • Generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 och en generell examen om lägst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp, eller
  • Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336, eller
  • Äldre generell examen om lägst motsvarande 240 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt 2021:1336, eller
  • Äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Behörighetsgivande examen ska vara från land som omfattas av Lissabonkonventionen. Länder som omfattas enligt Lissabonkonventionen.

Om urval blir aktuellt sker rangordning efter tidigare akademiska meriter upp till 300 hp.

Utökad behörighet

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet gör det möjligt för dig att satsa drömmen du kanske alltid haft eller nyligen upptäckt.

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till ett helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Stödet innebär att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Läs mer om omställningsstudiestödet och ansök hos CSN

KPU-utbildningar

Läsa på distans