Som avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi har du en helhetsbild på patientens vårdprocess genom din fördjupade omvårdnadskompetens och utökade medicinska kunskap

Den avancerade specialistsjuksköterskan arbetar i team tillsammans med enhetens vårdpersonal, såsom läkare sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och kurator, har en helhetsbild på patientens vårdprocess, och fokuserar på att förbättra dennes hälsa, förebygga sjukdom och lindra eventuella besvär. En avancerad specialistsjuksköterska har färdigheter och kompetens att självständigt ansvara för kliniska bedömningar, kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang, ställa diagnos, ordinera samt genomföra medicinsk behandling och omvårdnad. Att utvärdera insatta åtgärder och tillgodose patientens behov av kontinuitet och tillgänglighet är centralt i rollen. Den avancerade specialistsjuksköterskan har med sin helhetsbild över vårdprocessen till exempel kompetens att fatta beslut om remisser och provtagning, hålla utskrivningssamtal eller bedöma behovet av smärtlindring efter ett kirurgiskt ingrepp.

Den unika masterutbildningen vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet har tydliga utbildningskrav och leder till fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och avancerad omvårdnad. Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska ger därmed sjuksköterskor en möjlighet till ny karriärväg med nya ansvarsområden för den som vill stanna kvar i det kliniska arbetet, samtidigt som man utvecklas och får en möjlighet till nya kompetenser i en hälso- och sjukvård som är i ständig utveckling.

En välkommen yrkesroll för verksamhet och sjuksköterskor

Yrkesrollen har länge funnits i bland annat USA, Storbritannien, Australien samt Holland och har visat goda resultat för vården. I Sverige har vi haft avancerade specialistsjuksköterskor de senaste 10 åren. Studier såväl nationellt som internationellt, samt erfarenheter från olika verksamheter, har visat att yrkesrollen leder till att patienttillfredsställelsen och patientsäkerheten ökar, väntetiderna för patienterna minskar och följsamheten till läkemedelsbehandling förbättras. På så sätt effektiviseras vårdprocessen samtidigt som klinikens resurser kan nyttjas mer optimalt.

Utbildningen anpassas till verksamheten

Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska anpassas till viss del individuellt efter vilka behov och krav som finns i verksamheten och anpassas för de framtida arbetsuppgifterna den avancerade specialistsjuksköterskan skall komma att utföra.

Under utbildningen har studenten med fördel sin verksamhetsförlagda utbildning på den verksamhet där man redan har sin anställning och studierna går att kombinera med det kliniska arbetet. Där har man också en mentor som är en avancerad specialistsjuksköterska eller en erfaren legitimerad läkare med specialistkompetens vars uppgift är att handleda och stödja studentens utveckling under hela utbildningen. Studenten kan på så sätt komma in i den nya rollen successivt med möjlighet att anpassa såväl arbetsplatsen som den framtida tjänsten under utbildningens gång.

Utbildningen bedrivs på halvfart under två år (60 hp) och bygger vidare på studentens tidigare specialistutbildningen med inriktning kirurgi (60 hp). Den ger kompetens att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska samt en masterexamen i omvårdnad.

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbetet erhåller studenten förutom fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och avancerad omvårdnad även en utökad och fördjupad kompetens inom ett specifikt kirurgiskt (eller motsvarande) område.

Karriär och framtid

Utbildningen ger möjlighet till en ny karriärväg med tydliga uppdrag, utbildningskrav, ansvar och löneutveckling för sjuksköterskor som vill stanna kvar i det kliniska arbetet samtidigt som en akademisk examen (masternivå) erhålls. Det individuella utbildningsbehovet kan anpassas till de framtida uppgifterna.

Som avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård arbetar du inom sluten eller öppen specialiserad kirurgisk vård och har en särskild kompetens inom ett specifikt kirurgiskt vårdområde.

En avancerad specialistsjuksköterska kan beroende på sitt uppdrag ha egna konsultationer, göra bedömningar pre- och post operativt samt ansvara för in- och utskrivning m.m. Möjligheterna är många och de kan utvecklas inom den egna verksamheten efter behov. Med sjuksköterskor som har kompetens för avancerade uppgifter kan vårdkedjan också effektiviseras.

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Medicinska fakulteten

Söka tjänstledighet för studier

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

Blankett för att ansöka om tjänstledighet för studier (pdf)

Relaterat