29 november 2016

Fem LiU-forskare får en miljon kronor vardera i fyra år från Energimyndighetens och Vetenskapsrådets satsning på energiinriktad grundforskning.
Utlysningen energiinriktad grundforskning är en gemensam satsning från Vetenskapsrådet, som bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, och Energimyndigheten som bedömer potentialen att bidra till energiomställningen. Utlysningen gällde forskningsanslag på en miljon kronor per år under fyra år.

Av de 15 forskningsprojekt som beviljades anslag drivs fem vid Linköpings universitet:

Feng Gao, bitr universitetslektor vid Avdelningen biomolekylär och organisk elektronik, beviljades medel för forskning kring fullerenfria polymersolceller med hög verkningsgrad.

Elektroniskt papperFoto: Thor BalkhedMagnus Berggren, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, får pengar för utvecklingen av superkondensatorer i papper.

Irina Bouianova, professor vid Avdelningen funktionella elektroniska material, för forskning kring oxidnanostrukturer för energieffektiva vita lysdioder.

Martin Magnusson, bitr professor Avdelningen för tunnfilmsfysik, för studier av kemiska bindningar och elektronstrukturer i det tvådimensionella materialet MXene.

samt
Jawad Ul Hassan, förste forskningsingenjör Avdelningen för halvledarmaterial för sin forskning kring energieffektiv kraftelektronik.

Forskare