Elektronstruktur och kemisk bindning i material

Forskning om elektronstruktur och kemisk bindning bidrar till ökad förståelse av materialegenskaper.

Syftet med detta forskningsområde är att utföra detaljerade undersökningar av elektronstrukturen och de kemisk bindningarna i olika material och koppla detta till materialens egenskaper. Genom att kombinera rätt grundämnen i olika föreningar och legeringar kan egenskaper såsom hårdhet, elasticitet, ledningsförmåga, bandgap och supraledning skräddarsys.

Studierna är en tillämpningsinspirerad form av grundforskning vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) med framställningsprocesser, materialval och fenomen såsom temperaturberoende effekter (spinodalt sönderfall och supraledning) som också är relevanta för industrin. Experimentellt arbete med hjälp av avancerade röntgenspektroskopimetoder med synkrotronstrålning kombineras med integrerade beräkningsmetoder. 

Exempel på aktuella materialstudier är MAX-faser och MX:ene, amorfa karbider samt nitrider.

Du kan läsa mer om min forskning på min webbsida http://martinmagnuson.com/

Fråga en forskare - fysik

Nyheter om min forskning

Publikationer

2019

Martin Magnuson, Grzegorz Greczynski, Fredrik Eriksson, Lars Hultman, Hans Högberg

Electronic Structure of ß-Ta Films from X-ray Photoelectron Spectroscopy and First-principles Calculations

Ingår i Applied Surface Science

Artikel i tidskrift

2018

Martin Magnuson, Thorsten Schmitt, Laurent Duda

Polarization-dependent resonant inelastic X-ray scattering study atthe Cu L and O K-edges of YBa2Cu3O7-x

Ingår i Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Joseph Halim, Lars-Åke Näslund

Chemical bonding in carbide MXene nanosheets

Ingår i Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Lina Tengdelius, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Hans Högberg

­Chemical Bonding in Epitaxial ZrB2 Studied by X-ray Spectroscopy

Ingår i Thin Solid Films

Artikel i tidskrift

2017

Martin Magnuson

Induced magnetism at the interfaces of a Fe/V superlattice investigated by resonant magnetic x-ray scattering

Ingår i Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini

Chemical bonding and electronic-structure in MAX phases as viewed by X-ray spectroscopy and density functional theory

Ingår i Thin Solid Films

Artikel, forskningsöversikt

Martin Magnuson, Fredrik Eriksson, Lars Hultman, Hans Högberg

Bonding Structures of ZrHx Thin Films by X-ray Spectroscopy

Ingår i The Journal of Physical Chemistry C

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Susann Schmidt, Lars Hultman, Hans Högberg

Electronic properties and bonding in ZrHx thin films investigated by valence-bandx-ray photoelectron spectroscopy

Ingår i Physical Review B Condensed Matter

Artikel i tidskrift

2016

Weine Olovsson, Björn Alling, Martin Magnuson

Structure and Bonding in Amorphous Cr1−xCx Nanocomposite Thin Films: X‐ray Absorption Spectra and First-Principles Calculations

Ingår i The Journal of Physical Chemistry C

Artikel i tidskrift

2015

Andrej Furlan, Ulf Jansson, Jun Lu, Lars Hultman, Martin Magnuson

Structure and bonding in amorphous iron carbide thin films

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Mattieu Bugnet, Per Eklund

The origin of anisotropy and high density of states in the electronic structure of Cr2GeC by means of polarized soft X-ray spectroscopy and ab initio calculations

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift

2014

Andrej Furlan, Jun Lu, Lars Hultman, Ulf Jansson, Martin Magnuson

Crystallization characteristics and chemical bonding properties of nickel carbide thin film nanocomposites

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Thorsten Schmitt, Vladimir Strocov, Justina Schlappa, Alex Kalabukhov, Laurent Duda

Self-doping processes between planes and chains in the metal-to-superconductor transition of YBa2Cu3O6.9

Ingår i Scientific Reports

Artikel i tidskrift

Joseph Halim, Kevin M. Cook, Lars-Åke Näslund, Martin Magnuson, Lars Hultman, Yury Gogotsi, Per Eklund, Johanna Rosén, Michel W. Barsoum

X-ray Photoelectron Spectroscopy Characterization of Two-Dimensional Titanium Metal Carbides (MXenes)

Manuskript (preprint)

Andrew Ritchie, Shaylin Eger, Chelsey Wright, Saniel Chelladurai, Cuyler Borrowman, Weine Olovsson, Martin Magnuson, Jai Verma, Debdeep Jena, Huili Grace Xing, Christian Duboc, Stephen Urquhart

Strain sensitivity in the nitrogen 1s NEXAFS spectra of gallium nitride

Ingår i Applied Surface Science

Artikel i tidskrift

2012

Martin Magnuson, Matilda Andersson, Jun Lu, Lars Hultman, Ulf Jansson

Electronic Structure and Chemical Bonding of AmorphousChromium Carbide Thin Films

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift

Maurizio Mattesini, Martin Magnuson

Electronic correlation effects in the Cr2GeC Mn+1AXn phase

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Ngo Van Nong, Per Eklund, Lars Hultman

Electronic-structure origin of the anisotropic thermopower of nanolaminated Ti3SiC2 determinedby polarized x-ray spectroscopy and Seebeck measurements

Ingår i Physical Review B Condensed Matter

Artikel i tidskrift

2011

Arturo Mendoza-Galvan, M Rybka, Kenneth Järrendahl, Hans Arwin, Martin Magnuson, Lars Hultman, Michel Barsoum

Spectroscopic ellipsometry study on the dielectric function of bulk Ti2AlN,Ti2AlC, Nb2AlC, (Ti0.5,Nb0.5)2AlC, and Ti3GeC2 MAX-phases

Ingår i Journal of Applied Physics

Artikel i tidskrift

Maria Hahlin, M Odelius, Martin Magnuson, Erik Johansson, S Plogmaker, D Hagberg, L Sun, H Siegbahn, H Rensmo

Mapping the frontier electronic structures of triphenylamine basedorganic dyes at TiO2 interfaces

Ingår i Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP

Artikel i tidskrift