Fotografi av Martin Magnuson

Martin Magnuson

Biträdande professor

Materialvetenskaplig forskning med röntgenspektroskopi, synkrotronstrålning och elektronstrukturberäkningar.

Elektronstruktur och kemisk bindning i material

Forskning om elektronstruktur och kemisk bindning bidrar till ökad förståelse av materialegenskaper.

Syftet med detta forskningsområde är att utföra detaljerade undersökningar av elektronstrukturen och de kemisk bindningarna i olika material och koppla detta till materialens egenskaper. Genom att kombinera rätt grundämnen i olika föreningar och legeringar kan egenskaper såsom hårdhet, elasticitet, ledningsförmåga, bandgap och supraledning skräddarsys.

Studierna är en tillämpningsinspirerad form av grundforskning vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) med framställningsprocesser, materialval och fenomen såsom temperaturberoende effekter (spinodalt sönderfall och supraledning) som också är relevanta för industrin. Experimentellt arbete med hjälp av avancerade röntgenspektroskopimetoder med synkrotronstrålning kombineras med integrerade beräkningsmetoder. 

Exempel på aktuella materialstudier är MAX-faser och MX:ene, amorfa karbider samt nitrider.

Du kan läsa mer om min forskning på min webbsida http://martinmagnuson.com/'

Nyheter

Publikationer

2024

Shun Kashiwaya, Yuchen Shi, Jun Lu, Davide Giuseppe Sangiovanni, Grzegorz Greczynski, Martin Magnuson, Mike Andersson, Johanna Rosén, Lars Hultman (2024) Synthesis of goldene comprising single-atom layer gold Nature Synthesis Vidare till DOI
Gabriel Kofi Nzulu, Hans Högberg, Per Eklund, Lars Hultman, Prosper M. Nude, Abu Yaya, Martin Magnuson (2024) Correction: Chemical Reactivity and Alteration of Pyrite Mineral in the Kubi Gold Concession in Ghana (27 Feb, 10.1007/s42461-024-00932-4, 2024) MINING METALLURGY & EXPLORATION Vidare till DOI
Gabriel Kofi Nzulu, Hans Högberg, Per Eklund, Lars Hultman, Prosper M. Nude, Abu Yaya, Martin Magnuson (2024) Chemical Reactivity and Alteration of Pyrite Mineral in the Kubi Gold Concession in Ghana Mining, Metallurgy & Exploration Vidare till DOI
Elena Naumovska, Gabriel Kofi Nzulu, Laura Mazzei, Arnaud Le Febvrier, Kristina Komander, Martin Magnuson, Max Wolff, Per Eklund, Maths Karlsson (2024) Local structure of hydrated nanocrystalline films of the proton conductor BaZr1-Sc O3-/2 studied by infrared spectroscopy Vibrational Spectroscopy, Vol. 130, Artikel 103622 Vidare till DOI

2023

Susmita Chowdhury, Victor Hjort, Rui Shu, Grzegorz Greczynski, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Martin Magnuson (2023) Thermoelectric properties and electronic structure of Cr(Mo,V)Nx thin films studied by synchrotron and lab-based x-ray spectroscopy Physical Review B, Vol. 108, Artikel 205134 Vidare till DOI
Lars-Åke Näslund, Martin Magnuson (2023) The Origin of Ti 1s XANES Main Edge Shifts and EXAFS Oscillations in the Energy Storage Materials Ti2CTx and Ti3C2T x MXenes 2D Materials, Vol. 10, Artikel 035024 Vidare till DOI
Lina Rogström, Maiara Moreno, J. M. Andersson, M. P. Johansson-Jöesaar, Magnus Odén, K. Klementiev, Lars-Åke Näslund, Martin Magnuson (2023) Structural changes in Ti1-xAlxN coatings during turning: A XANES and EXAFS study of worn tools Applied Surface Science, Vol. 612, Artikel 155907 Vidare till DOI
Fuxiang Ji, Johan Klarbring, Bin Zhang, Feng Wang, Linqin Wang, Xiaohe Miao, Weihua Ning, Muyi Zhang, Xinyi Cai, Babak Bakhit, Martin Magnuson, Xiaoming Ren, Licheng Sun, Mats Fahlman, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Sergei I Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao (2023) Remarkable Thermochromism in the Double Perovskite Cs2NaFeCl6 Advanced Optical Materials, Artikel 2301102 Vidare till DOI
Gabriel Kofi Nzulu, Hans Högberg, Per Eklund, Lars Hultman, Prosper M. Nude, Abu Yaya, Martin Magnuson (2023) Pathfinder elements and indicator minerals of Au from the Kubi Gold ore deposits in Ghana Environmental Earth Sciences, Vol. 82, Artikel 386 Vidare till DOI
Gabriel Kofi Nzulu, Elena Naumovska, Maths Karlsson, Per Eklund, Martin Magnuson, Arnaud le Febvrier (2023) Growth and thermal stability of Sc-doped BaZrO3 thin films deposited on single crystal substrates Thin Solid Films, Vol. 772, Artikel 139803 Vidare till DOI
Rui Shu, Xiaofu Zhang, Ferenc Tasnadi, Weine Olovsson, Smita Gangaprasad Rao, Grzegorz Greczynski, Arnaud Le Febvrier, Martin Magnuson, Per Eklund (2023) Stoichiometry Effects on the Chemical Ordering and Superconducting Properties in TiZrTaNbNx Refractory High Entropy Nitrides Annalen der Physik, Artikel 2300470 Vidare till DOI
Andrej Furlan, Jun Lu, Lars Hultman, Ulf Jansson, Martin Magnuson (2023) Correction: Crystallization characteristics and chemical bonding properties of nickel carbide thin film nanocomposites (vol 26, 415501,2014) Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 35, Artikel 139501 Vidare till DOI

2022

Weine Olovsson, Martin Magnuson (2022) Rhombohedral and Turbostratic Boron Nitride Polytypes Investigated by X-ray Absorption Spectroscopy The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 126, s. 21101-21108 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Lars Hultman, Hans Högberg (2022) Review of Transition-Metal Diboride Thin Films Vacuum, Vol. 196, Artikel 110567 Vidare till DOI

2021

Rui Shu, Daniel Lundin, Binbin Xin, Mauricio A. Sortica, Daniel Primetzhofer, Martin Magnuson, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2021) Influence of Metal Substitution and Ion Energy on Microstructure Evolution of High-Entropy Nitride (TiZrTaMe)N1-x (Me = Hf, Nb, Mo, or Cr) Films ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 3, s. 2748-2756 Vidare till DOI
Gabriel K. Nzulu, Babak Bakhit, Hans Högberg, Lars Hultman, Martin Magnuson (2021) Elucidating Pathfinding Elements from the Kubi Gold Mine in Ghana Minerals, Vol. 11, Artikel 912 Vidare till DOI
Lars-Åke Näslund, Mikko-Heikki Mikkelä, Esko Kokkonen, Martin Magnuson (2021) Chemical Bonding of Termination Species in 2D Carbides Investigated through Valence Band UPS/XPS of Ti3C2Tx MXene 2D Materials, Vol. 8, Artikel 045026 Vidare till DOI
Gabriel Nzulu, Per Eklund, Martin Magnuson (2021) Characterization and identification of Au pathfinder minerals from an artisanal mine site using X-ray diffraction Journal of Materials Science, Vol. 56, s. 7659-7669 Vidare till DOI

2020

Martin Magnuson, Lars-Åke Näslund (2020) Local chemical bonding and structural properties in Ti3AlC2 MAX phase and Ti3C2Tx MXene probed by Ti 1s x-ray absorption spectroscopy Physical Review Research, Vol. 2, s. 033516-1-033516-10, Artikel 033516 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Weine Olovsson, Naureen Ghafoor, Magnus Odén, Lars Hultman (2020) Interface bonding of Zr1−xAlxN nanocomposites investigated by x-ray spectroscopies and first principles calculations Physical Review Research, Vol. 2 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Maurizio Mattesini (2020) Magnetic anisotropy in Cr2GeC investigated by X-ray magnetic circular dichroism and ab initio calculations Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 501, Artikel 166470 Vidare till DOI

2019

Martin Magnuson, Lina Tengdelius, Fredrik Eriksson, Mattias Samuelsson, Esteban Broitman, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Hans Högberg (2019) Reactive magnetron sputtering of tungsten target in krypton/trimethylboron atmosphere Thin Solid Films, Vol. 688, Artikel 137384 Vidare till DOI
Weine Olovsson, Teruyasu Mizoguchi, Martin Magnuson, Stefan Kontur, Olle Hellman, Isao Tanaka, Claudia Draxl (2019) Vibrational Effects in X-ray Absorption Spectra of Two-Dimensional Layered Materials The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 123, s. 9688-9692 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Lina Tengdelius, Grzegorz Greczynski, Fredrik Eriksson, Jens Jensen, Jun Lu, Mattias Samuelsson, Per Eklund, Lars Hultman, Hans Högberg (2019) Compositional dependence of epitaxial Tin+1SiCn MAX-phase thin films grown from a Ti3SiC2 compound target Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 37, Artikel 021506 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Grzegorz Greczynski, Fredrik Eriksson, Lars Hultman, Hans Högberg (2019) Electronic Structure of ß-Ta Films from X-ray Photoelectron Spectroscopy and First-principles Calculations Applied Surface Science, Vol. 470, s. 607-612 Vidare till DOI

2018

Martin Magnuson, Thorsten Schmitt, Laurent Duda (2018) Polarization-dependent resonant inelastic X-ray scattering study atthe Cu L and O K-edges of YBa2Cu3O7-x Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 224, s. 38-44 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Joseph Halim, Lars-Åke Näslund (2018) Chemical bonding in carbide MXene nanosheets Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 224, s. 27-32 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Lina Tengdelius, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Hans Högberg (2018) ­Chemical Bonding in Epitaxial ZrB2 Studied by X-ray Spectroscopy Thin Solid Films, Vol. 649, s. 89-96 Vidare till DOI

2017

Martin Magnuson, Fredrik Eriksson, Lars Hultman, Hans Högberg (2017) Bonding Structures of ZrHx Thin Films by X-ray Spectroscopy The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 121, s. 25750-25758 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Susann Schmidt, Lars Hultman, Hans Högberg (2017) Electronic properties and bonding in ZrHx thin films investigated by valence-bandx-ray photoelectron spectroscopy Physical Review B Condensed Matter, Vol. 96, Artikel 195103 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Maurizio Mattesini (2017) Chemical bonding and electronic-structure in MAX phases as viewed by X-ray spectroscopy and density functional theory Thin Solid Films, Vol. 621, s. 108-130 Vidare till DOI
Martin Magnuson (2017) Induced magnetism at the interfaces of a Fe/V superlattice investigated by resonant magnetic x-ray scattering Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 422, s. 362-366 Vidare till DOI

2016

Weine Olovsson, Björn Alling, Martin Magnuson (2016) Structure and Bonding in Amorphous Cr1−xCx Nanocomposite Thin Films: X‐ray Absorption Spectra and First-Principles Calculations The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 120, s. 12890-12899 Vidare till DOI

2015

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Mattieu Bugnet, Per Eklund (2015) The origin of anisotropy and high density of states in the electronic structure of Cr2GeC by means of polarized soft X-ray spectroscopy and ab initio calculations Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 27, s. 415501-415509 Vidare till DOI
Andrej Furlan, Ulf Jansson, Jun Lu, Lars Hultman, Martin Magnuson (2015) Structure and bonding in amorphous iron carbide thin films Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 27, s. 045002- Vidare till DOI

2014

Joseph Halim, Kevin M. Cook, Lars-Åke Näslund, Martin Magnuson, Lars Hultman, Yury Gogotsi, Per Eklund, Johanna Rosén, Michel W. Barsoum (2014) X-ray Photoelectron Spectroscopy Characterization of Two-Dimensional Titanium Metal Carbides (MXenes)
Andrew Ritchie, Shaylin Eger, Chelsey Wright, Saniel Chelladurai, Cuyler Borrowman, Weine Olovsson, Martin Magnuson, Jai Verma, Debdeep Jena, Huili Grace Xing, Christian Duboc, Stephen Urquhart (2014) Strain sensitivity in the nitrogen 1s NEXAFS spectra of gallium nitride Applied Surface Science, Vol. 316, s. 232-236 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Thorsten Schmitt, Vladimir Strocov, Justina Schlappa, Alex Kalabukhov, Laurent Duda (2014) Self-doping processes between planes and chains in the metal-to-superconductor transition of YBa2Cu3O6.9 Scientific Reports, Vol. 4 Vidare till DOI
Andrej Furlan, Jun Lu, Lars Hultman, Ulf Jansson, Martin Magnuson (2014) Crystallization characteristics and chemical bonding properties of nickel carbide thin film nanocomposites Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 26, s. 415501-415512 Vidare till DOI

2012

Maurizio Mattesini, Martin Magnuson (2012) Electronic correlation effects in the Cr2GeC Mn+1AXn phase Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 25, s. 035601- Vidare till DOI
Martin Magnuson, Matilda Andersson, Jun Lu, Lars Hultman, Ulf Jansson (2012) Electronic Structure and Chemical Bonding of AmorphousChromium Carbide Thin Films Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 24, s. 225004- Vidare till DOI
Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Ngo Van Nong, Per Eklund, Lars Hultman (2012) Electronic-structure origin of the anisotropic thermopower of nanolaminated Ti3SiC2 determinedby polarized x-ray spectroscopy and Seebeck measurements Physical Review B Condensed Matter, Vol. 85, s. 195134- Vidare till DOI

2011

Arturo Mendoza-Galvan, M Rybka, Kenneth Järrendahl, Hans Arwin, Martin Magnuson, Lars Hultman, Michel Barsoum (2011) Spectroscopic ellipsometry study on the dielectric function of bulk Ti2AlN,Ti2AlC, Nb2AlC, (Ti0.5,Nb0.5)2AlC, and Ti3GeC2 MAX-phases Journal of Applied Physics, Vol. 109, s. 013530- Vidare till DOI
Maria Hahlin, M Odelius, Martin Magnuson, Erik Johansson, S Plogmaker, D Hagberg, L Sun, H Siegbahn, H Rensmo (2011) Mapping the frontier electronic structures of triphenylamine basedorganic dyes at TiO2 interfaces Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 13, s. 3534-3546 Vidare till DOI

2010

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Carina Höglund, Jens Birch, Lars Hultman (2010) Electronic structure of GaN and Ga investigated by soft x-ray spectroscopy and first-principles methods Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 81, s. 085125- Vidare till DOI

2009

Arturo Mendoza-Galvan, Marcin Rybka, Kenneth Järrendahl, Hans Arwin, Martin Magnuson, Lars Hultman, Michel Barsoum (2009) Spectroscopic Ellipsometry of Bulk MAX-phases Proceedings of the AVS 56th International Symposium & Exhibition, 2009
Martin Magnuson (2009) Q-dependent RIXS investigation of low-energy excitations in single-crystal mixed valence manganese perovskites
Martin Magnuson, M. Mattesini, Carina Höglund, Jens Birch, Lars Hultman (2009) Electronic structure and chemical bonding anisotropy investigation of wurtzite AlN Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 80, s. 155105- Vidare till DOI
Martin Magnuson, Erik Lewin, Lars Hultman, Ulf Jansson (2009) Electronic structure and chemical bonding of nanocrystalline-TiC/amorphous-C nanocomposites Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 80 Vidare till DOI
Maurizio Mattesini, Martin Magnuson, Ferenc Tasnádi, Carina Höglund, Igor A. Abrikosov, Lars Hultman (2009) Elastic properties and electrostructural correlations in ternary scandium-based cubic inverse perovskites: A first-principles study Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 79 Vidare till DOI

2008

Martin Magnuson (2008) RIXS Investigation of Zhang-Rice Excitations in single-crystal YBa2Cu3O7-x
Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Carina Höglund, Igor Abrikosov, Jens Birch, Lars Hultman (2008) Electronic structure investigation of the cubic inverse perovskite Sc3AlN Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 78, s. 235102- Vidare till DOI
Martin Magnuson, Ola Wilhelmsson, Maurizio Mattesini, Sa Li, Rajeev Ahuja, Olle Eriksson, Hans Högberg, Lars Hultman, Ulf Jansson (2008) Anisotropy in the electronic structure of V2GeC investigated by soft x-ray emission spectroscopy and first-principles theory Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 78 Vidare till DOI

2007

L.-C. Duda, T. Schmitt, Martin Magnuson, J. Forsberg, A. Olsson, J. Nordgren, K. Okada, A. Kotani (2007) Resonant inelastic X-ray scattering at the NiO O K-resonance: non-local charge-transfer and double singlet excitations MAX-lab: Activity Report 2005-2006, s. 270-271
Martin Magnuson, M. Mattesini, S. Li, Carina Höglund, Lars Hultman, O. Eriksson (2007) Bonding mechanism in the nitrides Ti2AlN and TiN: An experimental and theoretical investigation Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 76 Vidare till DOI
Martin Magnuson (2007) Investigation of Ti2AlC and TiC by soft x-ray emission spectroscopy Journal of Physics: Conference Series 61, s. 760-764 Vidare till DOI
Martin Magnuson (2007) Electronic structure investigation of MAX-phases by soft x-ray emission spectroscopy MRS Online Proceedings Library, Volume 1023 Vidare till DOI

2006

Martin Magnuson, M. Mattesini, Ola Wilhelmsson, Jens Emmerlich, Jens-Petter Palmquist, Sa Li, Rajeev Ahuja, Lars Hultman, Olle Eriksson, Ulf Jansson (2006) Electronic structure and chemical bonding in Ti4SiC3 investigated by soft x-ray emission spectroscopy and first-principles theory Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 74 Vidare till DOI
Martin Magnuson, O. Wilhelmsson, J.-P. Palmquist, U. Jansson, M. Mattesini, S. Li, R. Ahuja, O. Eriksson (2006) Electronic structure and chemical bonding in Ti2AlC investigated by soft x-ray emission spectroscopy Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 74 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Mats Fahlman, Roger Uhrberg, Leif Johansson, - Total of 100 authors in alphabetical orders (2006) MAX IV Conceptual Design Report (CDR)
Martin Magnuson, Sergei M. Butorin, Lars Werme, Joseph Nordgren, Kirill E. Ivanov, Jinghua Guo, David K. Shuh (2006) Uranium oxides investigated by X-ray absorption and emission spectroscopies Applied Surface Science, Vol. 252, s. 5615-6518 Vidare till DOI
Reinhold F. Fink, Annika Eschner, Martin Magnuson, Olle Björneholm, Ingela Hjelte, Catalin Miron, Margit Bässler, Svante Svensson, Maria Novella Piancastelli, Stacey L. Sörensen (2006) Specific production of very long-lived core-excited sulphur atoms by 2p-1s excitation of the OCS molecule followed by ultrafast dissociation Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, Vol. 39, s. L269-L275 Vidare till DOI
L.-C. Duda, T. Schmitt, Martin Magnuson, J. Forsberg, A. Olsson, J. Nordgren, K. Okada, A. Kotani (2006) Resonant Inelastic X-Ray Scattering at the Oxygen K Resonance of NiO: Nonlocal Charge Transfer and Double-Singlet Excitations Physical Review Letters, Vol. 96 Vidare till DOI
L.-C. Duda, T. Schmitt, Martin Magnuson, J. Forsberg, A. Olsson, J. Nordgren, K. Okada, A. Kotani (2006) Reply to comment by Hüfner on "Resonant Inelastic X-Ray Scattering at the Oxygen K Resonance of NiO: Nonlocal Charge Transfer and Double-Singlet Excitations" Physical Review Letters, Vol. 97 Vidare till DOI
Martin Magnuson (2006) Max-Phases Investigated by Soft X-Ray Emission Spectroscopy Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics II: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 7, Issue 2, s. 325-329 Vidare till DOI
Martin Magnuson, L.-C. Duda, S. M. Butorin, P. Kuiper, J. Nordgren (2006) Large magnetic circular dichroism in resonant inelastic x-ray scattering at the Mn L-edge of Mn-Zn ferrite Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 74, Artikel 172409 Vidare till DOI

2005

M. V. Yablonskikh M. V., Yu. M. Yarmoshenko, I. V. Solovyev, E. Z. Kurmaev, L.-C. Duda, Thorsten Schmitt, Martin Magnuson, Joseph Nordgren, Alexander Moewes (2005) Resonant L_alpha,betha X-ray emission and L2,3 X-ray absorption spectra of 3d metals in Co2MnZ (Z=Al,Ga,Sn,Sb) Heusler alloys as an element-selectve probe of spin character of valence band Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 144-147, s. 765-769 Vidare till DOI
Martin Magnuson (2005) Mjukröntgen i Nanovärlden
Reinhold F. Fink, Annika Eschner, Martin Magnuson, Olle Björneholm, Ingela Hjelte, Catalin Miron, Margit Bässler, Svante Svensson, Maria Novella Piancastelli, Stacey L. Sörensen (2005) Long-lived highly excited sulphur atoms produced by ultrafast doissociation of 2p-1sigma*-excited OCS molecules
Martin Magnuson (2005) Engagerad Fysiker Fyller Fyrtio År
Martin Magnuson, Jens-Petter Palmquist, M. Mattesini, Sa Li, Rajeev Ahuja, Olle Eriksson, Jens Emmerlich, Ola Wilhelmsson, Per Eklund, Hans Högberg, Lars Hultman, Ulf Jansson (2005) Electronic structure investigation of Ti3AlC2 , Ti3SiC2 , and Ti3GeC2 by soft x-ray emission spectroscopy Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 72 Vidare till DOI

2004

Martin Magnuson, S. M. Butorin, C. Såthe, J. Nordgren, P. Ravindran (2004) Spin transition in LaCoO3 investigated by resonant soft X-ray emission spectroscopy Europhysics letters, Vol. 68, s. 289-295 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Coryn Hague (2004) Determination of the refractive index at soft X-ray resonances Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 137, s. 519-522 Vidare till DOI

2003

Martin Magnuson, J.-E. Rubensson, A. Föhlisch, N. Wassdahl, A. Nilsson, N. Mårtensson (2003) X-ray fluorescence spectra of metals excited below threshold Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 68 Vidare till DOI

2002

Martin Magnuson, Sergei Butorin, Akane Agui, Joseph Nordgren (2002) Resonant soft x-ray Raman scattering of NiO Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 14, s. 3669-3676 Vidare till DOI
Martin Magnuson, S. M. Butorin, J.-H. Guo, J. Nordgren (2002) Electronic structure investigation of CoO by means of soft x-ray scattering Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 65 Vidare till DOI

2001

Y. Takata, T. Hatsui, N. Kosugi, A. Agui, Martin Magnuson, C. Såthe, J.-E. Rubensson, J. Nordgren (2001) Valence excitations observed in resonant soft X-ray emission spectra of K2Ni(CN)4.H2O at the Ni 2p edge Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 114-116, s. 909-913 Vidare till DOI
E. Z. Kurmaev, M. I. Katsnelson, Alexander Moeves, Martin Magnuson, J.-H. Guo, S. M. Butorin, J. Nordgren, D. L. Ederer, M. Iwami (2001) Spectroscopic observation of polaron-lattice band structure in the conducting polymer polyaniline Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 13, s. 3907-3912 Vidare till DOI
O. Karis, Martin Magnuson, T. Wiell, M. Weinelt, N. Wassdahl, A. Nilsson, N. Mårtensson, E. Holmström, A. M. N. Niklasson, O. Eriksson, B. Johansson (2001) Probing surface states of Cu/Ni thin films using x-ray absorption spectroscopy Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 63 Vidare till DOI
M. V. Yablonskikh, V. I. Grebennikov, Y. M. Yarmoshenko, E. Z. Kurmaev, S. M. Butorin, L.-C. Duda, Conny Såthe, Tanel Käämbre, Martin Magnuson, J. Nordgren, S. Plogmann, M. Neumann (2001) Magnetic circular dichroism in X-ray fluorescence of Heuseler alloys at threshold excitation Solid State Communications, Vol. 117, s. 79-82 Vidare till DOI
Martin Magnuson, S. M. Butorin, J.-H. Guo, A. Agui, J. Nordgren, H. Ogasawara, A. Kotani, T. Takahashi, S. Kunii (2001) Electronic-structure investigation of CeB6 by means of soft-x-ray scattering Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 63 Vidare till DOI

2000

O. Karis, Martin Magnuson, T Wiell, M. Weinelt, N. Wassdahl, A. Nilsson, N. Mårtensson, E. Holmström, A. M. N. Niklasson, Olle Eriksson (2000) Observation of short- and long-range hybridization of a buried Cu monolayer in Ni Physical Review B Condensed Matter, Vol. 62, s. R16239-R16242 Vidare till DOI
C F Hague, L Journel, Martin Magnuson, J-M Mariot, M Sacchi, M Gautier-Soyer, S Gota (2000) Ferrimagnetic order in thin-film Fe3O4 studied by resonant inelastic X-ray scattering

1999

Martin Magnuson, J.-H. Guo, S.-M. Butorin, A. Agui, C. Såthe, J. Nordgren, A. Monkman (1999) The electronic structure of polyaniline and doped phases studied by soft X-ray absorption and emission spectroscopies Journal of Chemical Physics, Vol. 111, s. 4756-4761 Vidare till DOI
Martin Magnuson, L. Yang, J.-H. Guo, C. Såthe, A. Agui, J. Nordgren, Y. Luo, H. Ågren, N. Johansson, William R. Salaneck, L. E. Hornsburgh, A. P. Monkman (1999) Resonant inelastic soft X-ray scattering spectra at the nitrogen and carbon K-edges of poly(pyridine-2,5-diyl) Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 101-103, s. 573-578 Vidare till DOI
S. M. Butorin, Martin Magnuson, K. Ivanov, D. K. Shuh, T. Takahashi, S. Kunii, J.-H. Guo, J. Nordgren (1999) Resonant inelastic soft X-ray scattering at the 4d edge of Ce-based heavy fermion materials Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Vol. 101-103, s. 783-786 Vidare till DOI
Martin Magnuson (1999) Electronic Structure Studies Using Resonant X-ray and Photemission Spectroscopy
Martin Magnuson, J. Guo, C. Såthe, J.-E. Rubensson, J. Nordgren, P. Glans, L. Yang, P. Sałek, H. Ågren (1999) Competition between decay and dissociation of core-excited carbonyl sulfide studied by x-ray scattering Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics, Vol. 59, s. 4281-4287 Vidare till DOI
M. Magnuson, A. Nilsson, M. Weinelt, N. N. Mårtensson (1999) Angular-dependent resonant-photoemission processes at the 2p thresholds in nickel metal Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 60, s. 2436-2440 Vidare till DOI

1998

Martin Magnuson, L. Yang, J.-H. Guo, C. Såthe, A. Agui, J. Nordgren, Y. Luo, H. Ågren, N. Johansson, William R. Salaneck, L. E. Hornsburgh, A. P. Monkman (1998) The electronic structure of poly(pyridine-2,5-diyl) investigated by soft X-ray absorption and emission spectroscopies Chemical Physics, Vol. 237, s. 295-304 Vidare till DOI
Martin Magnuson, N. Wassdahl, A. Nilsson, A. Föhlisch, J. Nordgren, N. Mårtensson (1998) Resonant Auger spectroscopy at the L2,3 shake-up thresholds as a probe of electron correlation effects in nickel Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 58, s. 3677-3681 Vidare till DOI
J.-H. Guo, Martin Magnuson, C. Såthe, J. Nordgren, L. Yang, Y. Luo, H. Ågren, K. Z. Xing, N. Johansson, William R. Salaneck, R. Daik, W. J. Feast (1998) Resonant and nonresonant x-ray scattering spectra of some poly(phenylenevinylene)s Journal of Chemical Physics, Vol. 108, s. 5990-5996 Vidare till DOI
Martin Magnuson, J.-H. Guo, C. Såthe, A. Agui, J. Nordgren (1998) Resonant and nonresonant X-ray emission spectroscopy of poly(pyridine-2,5-diyl)
Martin Magnuson, Jinghua Guo, Conny Såthe, Akane Agui, Joseph Nordgren (1998) Resonant and nonresonant x-ray emission spectroscopy of poly(pyridine-2,5-diyl) Advance Light Source: Compendium of User Abstracts and Technical Reports, s. 135-138 Vidare till DOI
J.-H. Guo, Martin Magnuson, C. Såthe, J. Nordgren, L. Yang, Y. Luo, H. Ågren, K. Xing, N. Johansson, William R Salaneck, R. Daik, W. J. Feast (1998) How the phenyle rings (benzene) act as building blocks in pi conjugated polymers Advanced Light Source: Compendium of User Abstractsand Technical Reports1993-1996, s. 129-132 Vidare till DOI
J.-H. Guo, Martin Magnuson, C Såthe, J. Nordgren, L. Yang, Y Luo, H. Ågren, K. Xing, N. Johansson, William R. Salaneck, R Daik, W. J. Feast (1998) How the phenyle rings (benszene) act as builing blocks in conjugated polymers

1997

M. Weinelt, A. Nilsson, Martin Magnuson, T. Wiell, N. Wassdahl, O. Karis, A. Föhlisch, N. Mårtensson, J. Stöhr, M. Samant (1997) Resonant Photoemission at the 2p Edges of Ni: Resonant Raman and Interference Effects Physical Review Letters, Vol. 78, s. 967-970 Vidare till DOI
S. M. Butorin, J.-H. Guo, Martin Magnuson, J. Nordgren (1997) Resonant inelastic soft-x-ray scattering from valence-band excitations in 3d0 compounds Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 55, s. 4242-4249 Vidare till DOI
Martin Magnuson, Joseph Nordgren (1997) Measurements of Zn L2,3 satellites using X-ray emission spectroscopy
S. M. Butorin, J. Guo, Martin Magnuson, P. Kuiper, J. Nordgren (1997) Low-Energy d-d Excitations in MnO Studied by Resonant X-ray Fluorescence Spectroscopy Advanced Light Source: Compendium of User Abstracts and Technical Reports 1993-1996, s. 135-136
Martin Magnuson, N. Wassdahl, J. Nordgren (1997) Energy dependence of Cu L2,3 satellites using synchrotron excited x-ray-emission spectroscopy Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 56, s. 12238-12242 Vidare till DOI
N. Mårtensson, M. Weinelt, O. Karis, Martin Magnuson, N. Wassdahl, A. Nilsson, J. Stöhr, M. Samant (1997) Coherent and incoherent processes in resonant photoemission Applied Physics A: Materials Science & Processing, Vol. 65, s. 159-167 Vidare till DOI
Martin Magnuson, O. Karis, M. Weinelt, N. Wassdahl, A. Nilsson, N. Mårtensson, J. Stöhr, M. Samant (1997) Coherent and incoherent processes in resonant photoemission
S. M. Butorin, J.-H. Guo, Martin Magnuson, P. Kuiper, J. Nordgren (1997) ALS compendium of user abstracts and technical reports 1993-1996, April (1997)

1996

M Weinelt, A. Nilsson, O. Karis, Martin Magnuson, T. Wiell, N. Wassdahl, J. Stöhr, M. Samant (1996) Resonant photoemission and resonant inelastic x-ray scattering - coherent vs. incoherent processes Raman emission by X-ray scattering: Proceedings of the Workshop , Tulane University, New Orleans, USA , 8 – 9 December 1995
S. M. Butorin, J.-H. Guo, Martin Magnuson, P. Kuiper, J. Nordgren (1996) Low-energy d-d excitations in MnO studied by resonant x-ray fluorescence spectroscopy Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 54, s. 4405-4408 Vidare till DOI

1995

P. O. Nilsson, J. Kanski, J. V. Thordson, T. G. Andersson, J. Nordgren, J. Guo, Martin Magnuson (1995) Electronic structure of buried Si layers in GaAs(001) as studied by soft-x-ray emission Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 52, s. R8643-R8645 Vidare till DOI

1994

Martin Magnuson (1994) An Electron Beam Heated Evaporation Source

1993

Martin Magnuson (1993) Surface Plasmon Resonance in Thin Gold Films

1992

Martin Magnuson (1992) Study of Cryogenic Losses in a Liquid Helium Transfer Line
Martin Magnuson (1992) Process Control Methods for Operation of Superconducting Cavities at the LEP Accelerator at CERN