Elektronstruktur och kemisk bindning i material

Forskning om elektronstruktur och kemisk bindning bidrar till ökad förståelse av materialegenskaper.

Syftet med detta forskningsområde är att utföra detaljerade undersökningar av elektronstrukturen och de kemisk bindningarna i olika material och koppla detta till materialens egenskaper. Genom att kombinera rätt grundämnen i olika föreningar och legeringar kan egenskaper såsom hårdhet, elasticitet, ledningsförmåga, bandgap och supraledning skräddarsys.

Studierna är en tillämpningsinspirerad form av grundforskning vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) med framställningsprocesser, materialval och fenomen såsom temperaturberoende effekter (spinodalt sönderfall och supraledning) som också är relevanta för industrin. Experimentellt arbete med hjälp av avancerade röntgenspektroskopimetoder med synkrotronstrålning kombineras med integrerade beräkningsmetoder. 

Exempel på aktuella materialstudier är MAX-faser och MX:ene, amorfa karbider samt nitrider.

Du kan läsa mer om min forskning på min webbsida http://martinmagnuson.com/

Fråga en forskare - fysik

Nyheter om min forskning

Publikationer

2018

Martin Magnuson, Lina Tengdelius, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Hans Högberg

­Chemical Bonding in Epitaxial ZrB2 Studied by X-ray Spectroscopy

Ingår i Thin Solid Films

Artikel i tidskrift

2017

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini

Chemical bonding and electronic-structure in MAX phases as viewed by X-ray spectroscopy and density functional theory

Ingår i Thin Solid Films

Artikel, forskningsöversikt

Martin Magnuson, Susann Schmidt, Lars Hultman, Hans Högberg

Electronic properties and bonding in ZrHx thin films investigated by valence-bandx-ray photoelectron spectroscopy

Ingår i Physical Review B Condensed Matter

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson, Fredrik Eriksson, Lars Hultman, Hans Högberg

Bonding Structures of ZrHx Thin Films by X-ray Spectroscopy

Ingår i The Journal of Physical Chemistry C

Artikel i tidskrift

Martin Magnuson

Induced magnetism at the interfaces of a Fe/V superlattice investigated by resonant magnetic x-ray scattering

Ingår i Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Artikel i tidskrift

2016

Weine Olovsson, Björn Alling, Martin Magnuson

Structure and Bonding in Amorphous Cr1−xCx Nanocomposite Thin Films: X‐ray Absorption Spectra and First-Principles Calculations

Ingår i The Journal of Physical Chemistry C

Artikel i tidskrift

2015

Martin Magnuson, Maurizio Mattesini, Mattieu Bugnet, Per Eklund

The origin of anisotropy and high density of states in the electronic structure of Cr2GeC by means of polarized soft X-ray spectroscopy and ab initio calculations

Ingår i Journal of Physics

Artikel i tidskrift