Elektronstruktur och kemisk bindning i material

Forskning om elektronstruktur och kemisk bindning bidrar till ökad förståelse av materialegenskaper.

Syftet med detta forskningsområde är att utföra detaljerade undersökningar av elektronstrukturen och de kemisk bindningarna i olika material och koppla detta till materialens egenskaper. Genom att kombinera rätt grundämnen i olika föreningar och legeringar kan egenskaper såsom hårdhet, elasticitet, ledningsförmåga, bandgap och supraledning skräddarsys.

Studierna är en tillämpningsinspirerad form av grundforskning vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) med framställningsprocesser, materialval och fenomen såsom temperaturberoende effekter (spinodalt sönderfall och supraledning) som också är relevanta för industrin. Experimentellt arbete med hjälp av avancerade röntgenspektroskopimetoder med synkrotronstrålning kombineras med integrerade beräkningsmetoder. 

Exempel på aktuella materialstudier är MAX-faser och MX:ene, amorfa karbider samt nitrider.

Du kan läsa mer om min forskning på min webbsida http://martinmagnuson.com/'

Nyheter Visa/dölj innehåll

Fråga en forskare - fysik Visa/dölj innehåll

Nyheter om min forskning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016