För att erhålla god kvalitet och bra prestanda hos additivt tillverkade komponenter i metalliska material krävs god kontroll över mikrostrukturen i materialet.

I flyg och energisektorn används ofta superlegeringar som är svåra att forma och bearbeta, vilket inte är förvånande på grund av deras utmärkta mekaniska egenskaper även i krävande miljöer och höga temperaturer. Additiv tillverkning är en attraktivt tillverkningsmetod för dessa material då man i stort sett kan undvika efterföljande bearbetningsmetoder. Detta projekt fokuserar på mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos höghållfasta utskiljningshärdade superlegeringar som framställts genom additiv tillverkning.

Partners: Siemens Industrial Turbomachinery AB
Finansiering: Kina stipendium rådet (CSC), LiU

Avhandling

Forskare

Relaterad forskning

Organisation