Fotografi av Johan Moverare

Johan Moverare

Professor

Mitt forskningsfokus är mekaniska egenskaper av främst metalliska material avsedda för lastbärande strukturer. Kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt deformations- och skademekanismer är av intresse.

Professor i Konstruktionsmaterial

Jag är professor i konstruktionsmaterial vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag leder forskningen inom området mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial.

Forskningen sker ofta på ett tvärvetenskapligt sätt som involverar avancerade mekaniska provningsmetoder, högupplösande mikroskopi av deformations- och skademekanismer samt materialmodellering. Jag har nära kopplingar till delar av svenska industrin och är mycket öppen för industriella samarbeten. Förutom en akademisk karriär har jag även industriell erfarenhet från att ha arbetat heltid under 10 år som specialist på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Huvudsakliga forskningsintressen:
  • Termomekanisk utmattning av högtemperaturmaterial
  • Mekaniska egenskaper och materialmodellering av konstruktionsmaterial 
  • Inverkan av driftsexponering på mekaniska egenskaper
  • Kopplingen mellan process, mikrostruktur och egenskaper hos konstruktionsmaterial
  • Superlegeringar
  • Additiv tillverkning

Video

Publikationer

2024

Claudia Schwerz, Johan Moverare, Alain Kung, Benjamin A. Bircher, Dmitri Riabov, Lars Nyborg (2024) Reduction of oxygen content in laser powder bed fusion process atmosphere - Effects on stochastic defect formation and mechanical properties JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T, Vol. 30, s. 4667-4681 Vidare till DOI
Xiaoyu Sun, Xiaolong Li, Sheng Guo, Xin Yu, Lilong Zhu, Jianwei Teng, Liang Jiang, Johan Moverare, Xin-Hai Li, Ru Lin Peng (2024) Revealing microstructural degradation mechanism induced by interdiffusion between Amdry365 coating and IN792 superalloy Materials & design, Vol. 241, Artikel 112937 Vidare till DOI
Joakim Nordström, Zhihua Dong, Lisa Lautrup, Raveendra Siriki, Levente Vitos, Johan Moverare, Mattias Calmunger, Guocai Chai (2024) Temperature study of deformation twinning behaviour in Nickel-base Superalloy 625 Materials Science & Engineering: A, Artikel 146628 Vidare till DOI
Liene Zaikovska, Magnus Ekh, Johan Moverare (2024) Three-Dimensional Columnar Microstructure Representation Using 2D Electron Backscatter Diffraction Data for Additive-Manufactured Haynes®282® Materials, Vol. 17, Artikel 1659 Vidare till DOI
Claudia Schwerz, Johan Moverare, Vishal Sundar, Benjamin A. Bircher, Alain Kung, Dmitri Riabov, Lars Nyborg (2024) Mechanical properties of Hastelloy X produced by laser powder bed fusion and affected by spatter redeposition JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T, Vol. 29, s. 4200-4215 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Matts Karlsson, professor i maskinteknik, LiU

3D-utskrifter i metall – för forskning, studier och näringsliv

Nu finns en testbädd för 3D-utskrifter i metall och polymera material vid Linköpings universitet, som ligger i världsklass inom materialforskning. Här kan forskare, studenter, organisationer och näringsliv samverka.

Organisation