Professor i Konstruktionsmaterial

Jag är professor i konstruktionsmaterial vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag leder forskningen inom området mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial.

Forskningen sker ofta på ett tvärvetenskapligt sätt som involverar avancerade mekaniska provningsmetoder, högupplösande mikroskopi av deformations- och skademekanismer samt materialmodellering. Jag har nära kopplingar till delar av svenska industrin och är mycket öppen för industriella samarbeten. Förutom en akademisk karriär har jag även industriell erfarenhet från att ha arbetat heltid under 10 år som specialist på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Huvudsakliga forskningsintressen:
  • Termomekanisk utmattning av högtemperaturmaterial
  • Mekaniska egenskaper och materialmodellering av konstruktionsmaterial 
  • Inverkan av driftsexponering på mekaniska egenskaper
  • Kopplingen mellan process, mikrostruktur och egenskaper hos konstruktionsmaterial
  • Superlegeringar
  • Additiv tillverkning

Publikationer

2023

Forskning

Nyheter

Organisation