Fotografi av Johan Moverare

Johan Moverare

Professor

Mitt forskningsfokus är mekaniska egenskaper av främst metalliska material avsedda för lastbärande strukturer. Kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt deformations- och skademekanismer är av intresse.

Professor i Konstruktionsmaterial

Jag är professor i konstruktionsmaterial vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag leder forskningen inom området mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial.

Forskningen sker ofta på ett tvärvetenskapligt sätt som involverar avancerade mekaniska provningsmetoder, högupplösande mikroskopi av deformations- och skademekanismer samt materialmodellering. Jag har nära kopplingar till delar av svenska industrin och är mycket öppen för industriella samarbeten. Förutom en akademisk karriär har jag även industriell erfarenhet från att ha arbetat heltid under 10 år som specialist på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Huvudsakliga forskningsintressen:
  • Termomekanisk utmattning av högtemperaturmaterial
  • Mekaniska egenskaper och materialmodellering av konstruktionsmaterial 
  • Inverkan av driftsexponering på mekaniska egenskaper
  • Kopplingen mellan process, mikrostruktur och egenskaper hos konstruktionsmaterial
  • Superlegeringar
  • Additiv tillverkning

Video

Publikationer

2023

Stefan B. Lindstrom, Johan Moverare, Jinghao Xu, Daniel Leidermark, Robert Eriksson, Hans Ansell, Zlatan Kapidzic (2023) Service-life assessment of aircraft integral structures based on incremental fatigue damage modeling International Journal of Fatigue, Vol. 172, Artikel 107600 Vidare till DOI
Luqing Cui, Dunyong Deng, Shuang Jiang, Ru Peng, Tongzheng Xin, Honghong Zhang, Zoltan Hegedues, Ulrich Lienert, Weifeng He, Johan Moverare (2023) New insights into the anisotropic ductility of additively manufactured Inconel 718 International journal of plasticity, Vol. 169, Artikel 103738 Vidare till DOI
Xiaoyu Sun, Pimin Zhang, Johan Moverare, Xin-Hai Li, Luqing Cui, Ru Lin Peng (2023) Impeding the γ' depletion during the interdiffusion between bond coatings and superalloys via introduction of tantalum in bond coatings Materials & design, Vol. 227, Artikel 111792 Vidare till DOI
Freddy Leijon, Johan Moverare (2023) High-Throughput Printability Screening of AlMgSi Alloys for Powder Bed Fusion Metals, Vol. 13, Artikel 1114 Vidare till DOI
Camille Pauzon, Ahmad Raza, Imran Hanif, Sophie Dubiez-Le Goff, Johan Moverare, Eduard Hryha (2023) Effect of layer thickness on spatter properties during laser powder bed fusion of Ti-6Al-4V Powder Metallurgy Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Matts Karlsson, professor i maskinteknik, LiU

3D-utskrifter i metall – för forskning, studier och näringsliv

Nu finns en testbädd för 3D-utskrifter i metall och polymera material vid Linköpings universitet, som ligger i världsklass inom materialforskning. Här kan forskare, studenter, organisationer och näringsliv samverka.

Organisation