Professor och avdelningschef för Konstruktionsmaterial

Jag är professor och avdelningschef för Konstruktionsmaterial vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag leder forskningen inom området mekaniska egenskaper hos konstruktionsmaterial.

Forskningen sker ofta på ett tvärvetenskapligt sätt som involverar avancerade mekaniska provningsmetoder, högupplösande mikroskopi av deformations- och skademekanismer samt materialmodellering. Jag har nära kopplingar till delar av svenska industrin och är mycket öppen för industriella samarbeten. Förutom en akademisk karriär har jag även industriell erfarenhet från att ha arbetat heltid under 10 år som specialist på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Huvudsakliga forskningsintressen:
  • Termomekanisk utmattning av högtemperaturmaterial
  • Mekaniska egenskaper och materialmodellering av konstruktionsmaterial 
  • Inverkan av driftsexponering på mekaniska egenskaper
  • Kopplingen mellan process, mikrostruktur och egenskaper hos konstruktionsmaterial
  • Superlegeringar
  • Additiv tillverkning

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2021

2020

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll