3D – printing i metall

Rengöring av skrivare: När skrivaren är klar, är stora mängder av metallpulver kvar och måste avlägsnas försiktigt. Foto: www.siemens.com/press

Additiv tillverkning även kallad 3D – printing eller friformsframställning, är en relativt ny produktionsmetod som gör det möjligt för en tillverkare att automatiskt skapa komponenter direkt från en CAD-modell. Tekniken möjliggör också nya designkoncept eftersom komponenter med extremt komplexa geometrier kan tillverkas på ett enkelt sätt.

Det finns många olika tekniker, men vanligast är att man använder en pulverbäddsteknik i vilken komponenterna byggs upp lager för lager genom att delar av varje pulverlager smälts med en laser eller elektronstråle. De mekaniska egenskaperna hos komponenter som framställts genom additiv tillverkning kan skilja sig väsentligt från egenskaperna hos samma komponent som framställts med konventionella tekniker. Detta beror på den inneboende komplexiteten i de tekniker som används och den stora mängden av processparametrar, såsom skikttjocklek, energitäthet, scanningsstrategi, bygghastighet, förvärmningstemperatur etc. För att kunna införa additiv tillverkning för kritiska och högt belastade metalliska produkter är det nödvändigt att skaffa sig en djupare förståelse för hur den additiv tillverkningsprocessen påverkar till exempel utmattningsegenskaper och skadetålighet.

Vi på Linköpings universitet är främst intresserade av att studera funktionen hos additivt tillverkade material som används i krävande applikationer inom flyg- och gasturbinindustrin.

Aktuell forskning Visa/dölj innehåll

Forskare Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Konstruktionsmaterial Visa/dölj innehåll