Additiv tillverkning

Tre forskare i ett labb med en 3D-skrivare.
Labbet med 3D-skrivare för metallprodukter vid Linköpings universitet. Foto: Teiksma Buseva

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing eller friformsframställning, är en relativt ny produktionsmetod som har revolutionerat tillverkningsindustrin. Med denna teknik kan tillverkare skapa komponenter direkt från en CAD-modell på ett automatiskt sätt.

Additiv tillverkning gör det möjligt att skapa nya innovativa material men också att skapa komponenter med extremt komplexa geometrier. Det finns många olika tekniker inom additiv tillverkning, såsom pulverbäddsteknik, stereolitografi och fused deposition modeling (FDM). Alla använder olika metoder för att skapa de färdiga produkterna. I pulverbäddstekniken byggs komponenterna upp lager för lager. Det sker genom att delar av varje pulverlager smälts med en laser eller elektronstråle.

Den här tekniken används inte bara för metalliska produkter, utan också för tillverkning  av produkter i polymerer och andra material.
Två forskare i 3D-labb.

Forskningen behövs

Mekaniska egenskaper hos komponenter som tillverkats med additiv tillverkning kan skilja sig från egenskaperna hos komponenter som tillverkats med konventionella tekniker. Detta beror på den inneboende komplexiteten i teknikerna och på många olika processparametrar, såsom skikttjocklek, energitäthet, scanningsstrategi, bygghastighet och förvärmningstemperatur.

För att införa additiv tillverkning för kritiska och högt belastade produkter är det nödvändigt att förstå hur processen påverkar till exempel utmattningsegenskaper och skadetålighet.

Många användningsområden

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning inom additiv tillverkning med ett varierat fokus så som processutveckling och simulering, material, design och optimering, olika typer applikationer, livscykelanalys med flera. Applikationsområden som studerats är bland annat krävande industriella applikationer så som flyg- och gasturbinindustrin, men också inom många andra områden till exempel medicin och sjukvård.

Forskning och studier nära industrin

Våra forskare arbetar nära industrin för att utveckla nya material och processer för additiv tillverkning, och våra studenter har möjlighet att lära sig de senaste teknikerna och tillämpningarna inom området.

Projektet sker i samverkan med IMA, SAAB, Siemens Energy, AM Printservice, Curt Nicolin Gymnasiet, Etteplan, Interspectral och Swemac.

Kom och utforska möjligheterna med additiv tillverkning på Linköpings universitet!

 

Aktuell forskning

Nyheter om additiv tillverkning

Forskargruppen

Relaterat

Organisation