Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium.

Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

 

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial: antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare eller Mikael Segersäll om du är intresserad.

Forskning

Vår forskning leder till förbättrade material och större kunskap om materialens egenskaper. Fokus ligger på de materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktions- och produktionsteknisk synpunkt. Exempel på sådana egenskaper är hållfasthet och formbarhet där plasticitet, utmattning, kryp, korrosion och oxidation är viktiga fenomen. Vi undersöker kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt hur materialen påverkas av tillverkningsprocesser och användning ur ett komponent perspektiv.

Publikationer

2019

Jan Kanesund, Håkan Brodin, Sten Johansson

Hot Corrosion Influence on Deformation and Damage Mechanisms in Turbine Blades Made of IN-792 During Service

Ingår i Engineering Failure Analysis

Artikel i tidskrift

2018

Esmaeil Sadeghimeresht, Paria Karimi, Pimin Zhang, Ru Peng, Joel Andersson, Lars Pejryd, Shrikant Joshi

Isothermal Oxidation Behavior of EBM-Additive Manufactured Alloy 718

Ingår i PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUPERALLOY 718 and DERIVATIVES: ENERGY, AEROSPACE, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

Konferensbidrag

Ru Lin Peng, Linnéa Selegård, Mattias Jonsson, Markus Ess, Gert Petersén

Effect of Dengeling on Bending Fatigue Behaviour of Al Alloy 7050 and Comparison with Milling and Shot Peening

Ingår i Materials Research Proceedings 6 (2018)

Konferensbidrag

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Närliggande verksamheter