Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning i konstruktionsmaterial

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium. Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

 

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial: antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare eller Mikael Segersäll om du är intresserad.

Forskning

Publikationer

2018

Hugo Wärner, Mattias Calmunger, Guocai Chai, Johan Moverare

Creep-Fatigue Interaction in Heat Resistant Austenitic Alloys

Ingår i MATEC Web of Conferences 165 , 05001 (2018)

Konferensbidrag

D. Barba, E. Alabort, D. Garcia-Gonzalez, Johan Moverare, R. C. Reed, A. Jerusalem

A thermodynamically consistent constitutive model for diffusion-assisted plasticity in Ni-based superalloys

Ingår i International journal of plasticity

Artikel i tidskrift

Dunyong Deng

Additively Manufactured Inconel 718: Microstructures and Mechanical Properties

Licentiatavhandling, sammanläggning

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen