Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Kalendern
Visa/dölj innehåll

22 november 2019

Disputation inom Konstruktionsmaterial: Pimin Zhang

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Pimin Zhang, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Performance of MCrAIX Coatings: Oxidation, Hot Corrosion and Interdiffusion". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Ping Xiao, professor, University of Manchester/ Schools of Materials.

Kontakt

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium.

Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

 

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial, antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare eller Mikael Segersäll om du är intresserad.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Vår forskning leder till förbättrade material och större kunskap om materialens egenskaper. Fokus ligger på de materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktions- och produktionsteknisk synpunkt. Exempel på sådana egenskaper är hållfasthet och formbarhet där plasticitet, utmattning, kryp, korrosion och oxidation är viktiga fenomen. Vi undersöker kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt hur materialen påverkas av tillverkningsprocesser och användning ur ett komponent perspektiv.

Visa/dölj innehåll

Publikationer

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll