Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning i konstruktionsmaterial

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium. Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

 

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial: antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare eller Mikael Segersäll om du är intresserad.

Forskning

Publikationer

2018

Hugo Wärner, Mattias Calmunger, Guocai Chai, Johan Moverare

Creep-Fatigue Interaction in Heat Resistant Austenitic Alloys

Ingår i MATEC Web of Conferences 165 , 05001 (2018)

Konferensbidrag

Mattias Calmunger

Temperaturpåverkan på egenskaperna hos högtemperaturtåliga austenitiska rostfria stål KME 701

Rapport

Frans Palmert, Johan Moverare, David Gustafsson, Christian Busse

Fatigue crack growth behaviour of an alternative single crystal nickel base superalloy

Ingår i International Journal of Fatigue

Artikel i tidskrift

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen