Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium.

Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial, antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare om du är intresserad.

Utbildningsprogram

Forskning

Vår forskning leder till förbättrade material och större kunskap om materialens egenskaper. Fokus ligger på de materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktions- och produktionsteknisk synpunkt. Exempel på sådana egenskaper är hållfasthet och formbarhet där plasticitet, utmattning, kryp, korrosion och oxidation är viktiga fenomen. Vi undersöker kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt hur materialen påverkas av tillverkningsprocesser och användning ur ett komponent perspektiv.

Provstav

Laboratoriet för konstruktionsmaterial

Ett team av kvalificerade testingenjörer och materialspecialister kan genomföra ett brett utbud av materialundersökningar och mekaniska tester.

Publikationer

Senaste publikationer

2023

Han Dong, Guocai Chai, Xiaofei Guo (2023) High Nitrogen Steels Steel Research International, Vol. 94, Artikel 2300505 Vidare till DOI
Max Ahlqvist, Kenneth Weddfelt, Viktor Norman, Daniel Leidermark (2023) Probabilistic evaluation of the Step-Stress fatigue testing method considering cumulative damage Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 74, Artikel 103535 Vidare till DOI
Pavel Romanov, Arvid Jahedi, Anders Backstrom, Bahram Moshfegh, Ivo Kubena, Mattias Calmunger (2023) Differential Microstructure and Properties of Boron Steel Plates Obtained by Water Impinging Jet Quenching Technique Steel Research International Vidare till DOI

Forskarutbildning

Nyheter

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Två kvinnor med diplom och blommor.

Emma och Agnes belönades för sitt exjobb

Ett år efter examen från Linköpings universitet kom en extra belöning till civilingenjörerna Agnes Karlén och Emma Torstensson: Ett stipendium på 30 000 kronor, för masteruppsatsen om kompositmaterial.

Svenska flaggan, EU-flaggan, LiU-loggan, Loggan för naturvetenskapliga fakulteten i Sfax, Tunisien mfl.

Samarbete mellan LiU och Naturvetenskapliga fakulteten i Sfax

Ett nytt samarbete mellan LiU och Naturvetenskapliga fakulteten i Sfax, Tunisien, kommer att möjliggöra mobilitet och utbyte för doktorander och lärare inom båda organisationerna. Detta samarbete sker inom materialvetenskap.

Kontakt

Medarbetare

Organisation