Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium.

Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial, antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare om du är intresserad.

Utbildningsprogram

Forskning

Vår forskning leder till förbättrade material och större kunskap om materialens egenskaper. Fokus ligger på de materialegenskaper, som är av betydelse ur konstruktions- och produktionsteknisk synpunkt. Exempel på sådana egenskaper är hållfasthet och formbarhet där plasticitet, utmattning, kryp, korrosion och oxidation är viktiga fenomen. Vi undersöker kopplingen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt hur materialen påverkas av tillverkningsprocesser och användning ur ett komponent perspektiv.

Provstav

Laboratoriet för konstruktionsmaterial

Ett team av kvalificerade testingenjörer och materialspecialister kan genomföra ett brett utbud av materialundersökningar och mekaniska tester.

Publikationer

Senaste publikationer

2024

Joakim Nordström, Zhihua Dong, Lisa Lautrup, Raveendra Siriki, Levente Vitos, Johan Moverare, Mattias Calmunger, Guocai Chai (2024) Temperature study of deformation twinning behaviour in Nickel-base Superalloy 625 Materials Science & Engineering: A, Artikel 146628 Vidare till DOI
Joakim Nordström (2024) Deformation twinning in corrosion-resistant nickel alloys: with a rising nickel content
Darshan Chalapathi, Joakim Nordström, Raveendra Siriki, Lisa Lautrup, Guocai Chai, Anand K. Kanjarla (2024) Deformation twinning and the role of stacking fault energy during cryogenic testing of Ni-based superalloy 625 Materials Science & Engineering: A, Vol. 898, Artikel 146404 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Nyheter

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Två kvinnor med diplom och blommor.

Emma och Agnes belönades för sitt exjobb

Ett år efter examen från Linköpings universitet kom en extra belöning till civilingenjörerna Agnes Karlén och Emma Torstensson: Ett stipendium på 30 000 kronor, för masteruppsatsen om kompositmaterial.

Kontakt

Medarbetare

Organisation