Konstruktionsmaterial (KMAT)

Avdelningen för konstruktionsmaterial utforskar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Utbildning i konstruktionsmaterial

Vi ger kurser i material- och ingenjörsvetenskap både på grundläggande och avancerad nivå till cirka 400 studenter varje år. Eftersom materialvetenskap är ett praktiskt ämne kombinerar vi teoretiska studier med praktiska övningar i vårt laboratorium. Våra kurser ges på ingenjörsutbildningarna:

  • Maskinteknik
  • Design och Produktutveckling
  • Energi, miljö och management
  • Industriell ekonomi
  • Masterprogrammet Mechanical Engineering

 

Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet konstruktionsmaterial: antingen på ett företag eller i vårt laboratorium. Vänligen kontakta Johan Moverare eller Mikael Segersäll om du är intresserad.

Forskning

Publikationer

2017

Sebastian Brandtberg

Mikrostrukturell inhomogenitet och anisotropa egenskaper i strukturerav IN-718 tillverkade genom Electron Beam Melting

Studentuppsats (Examensarbete)

Zhe Chen

Surface Integrity and Fatigue Performance of Nickel-based Superalloys

Doktorsavhandling, sammanläggning

Mathias Agmell, A Ahadi, J M Zhou, Ru Peng, Volodymyr Bushlya, J-E Stahl

Modeling Subsurface Deformation Induced by Machining of Inconel 718

Ingår i Machining science and technology

Artikel i tidskrift

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen