I projektet Advanced Forest Fighting utvecklades ny teknik och ny utrustning för förstainsatsaktörer att använda i bekämpning av storskaliga bränder. Projektet var ett EU-projekt under sjunde ramprogrammet för säkerhetsforskning och CARER utförde bland annat kravställning av den nya tekniken.

Projektet pågick 2014-2017. Läs slutrapporten här.

Kontaktperson