Fotografi av Sofie Pilemalm

Sofie Pilemalm

Professor

Bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem, krishantering och framtidens skadeplats. Professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER).

Nya samverkansformer, co-production och ICT-stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerad systemutveckling och citizen engagement, co-production. Detta inom applikationsdomäner som räddningssystem, ledningssystem och krishantering.

Jag är professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem, krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick dessutom 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Där är jag programansvarig.

Sammantaget innebär detta att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid Linköpings universitet (LiU) och över fakultetsgränserna. Min forskning är praktiknära och jag handleder forskarstuderande både vid filosofisk, teknisk och medicinsk fakultet. 

Forskning

Föreläsning: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Otrygghet, kriminalitet och uppgivenhet påverkar mångas vardag i utsatta områden – samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. I ett nytt projekt ges boende kunskap och stöd att själva hjälpa till att vända den negativa trenden och öka tryggheten.

Spelades in 4 februari 2020.

Senaste publikationer

2023

Petter Norrblom, Erik Prytz, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg, Carl-Oscar Jonson (2023) Vad motiverar frivilliga att fortsätta vara frivilliga? Framtidens Skadeplats 2023 Vidare till DOI
Erik Prytz, Petter Norrblom, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg, Carl-Oscar Jonson (2023) What motivates and demotivates emergency response volunteers? A survey-based factor analysis study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 31, Artikel 38 Vidare till DOI
Rebecca Stenberg, Fredrik Kokacka, David Gundlegård, Jouni Lindberg, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg (2023) Lokalisering i oländig terräng: Slutrapport Terrängpejlen-projektet
Jaziar Radianti, Sofie Pilemalm, Kristine Steen-Tveit, Kjetil Rustenberg (2023) Enhancing Learning from Incidents by Reconstruction of Events: Using the SQUARE Tool for Evaluation Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 663-675
Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir (2023) Digitalized Cross-Sector Collaboration for an Effective Emergency Response: Emerging Forms of Network Governance Disaster Management and Information Technology. Public Administration and Information Technology, s. 269-305 Vidare till DOI
Sofie Pilemalm, Wael Alkusaibati (2023) Digitalized Co-production of Emergency Response: To Make Local Initiatives National 2023 NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDEMOCRACY & EGOVERNMENT, ICEDEG, s. 37-44 Vidare till DOI
Wael Alkusaibati, Sofie Pilemalm (2023) Digitalized Co-production and Volunteerism in Emergency Response: a Literature Review Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 738-750

Om CARER

Korta fakta

Utmärkelser

 • Best Innovation Paper Nomination vid The18th Conference on IFIP Electronic Government and E-participation, EGOV 2019 med “extended publication” in JEDEM journal of e-democracy, special issue 2020.
 • Invited speaker at the Computer Supported Collaborative Work (CSCW), november 2018:. Pilemalm, S. (2018). Participatory Design in Emerging Civic Engagement Initiatives in the New Public Sector: Applying PD Concepts in Resource-Scarce Organizations. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) - Special Issue on Reimagining Participatory Design, Volume 25 Issue 1.
 • Emerald Literati Network Award for Excellence: Highly Commended Paper award för tidskriften International Journal of Emergency Services, 2014: Pilemalm S., Andersson, D. & Mojir, K. Y. (2014) Enabling organizational learning from rescue operations, International Journal of Emergency Services, Vol. 3 Iss 2 pp. 101-117.

Kort CV

 • Professor i Informatik vid ITN 2021-
 • Adjungerad Professor i Informationssystem University of Agder 2021-
 • Professor i informatik vid IEI, LiU (2020-2021)
 • Biträdande professor i informatik, vid IEI, LiU (2014–2020)
 • Lektor, Räddningssystem vid IEI LiU (2011-2014)
 • Docent i informatik, IDA, LiU (2009)
 • Förste forskare, Systemutveckling, Enheten för IT Infrastruktur, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) (2006-2011)
 • Forskare, Systemutveckling, Enheten för IT Infrastruktur, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) (2006-2011)
 • Fil. dr. i informatik, IDA, LiU (2002)
 • Föreståndare Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), LiU (2011-)
 • Programansvarig Framtidens Skadeplats, 5 årigt tvärvetenskapligt forskningsprogram CARER, LiU (2015-2020)

 

 • Projektledare i FoU-initiativ och aktiv forskare bland annat inom användarcentrerad systemutveckling, participatory design, CSVW, ledningssystem, co-production, situationsförståelse och organisatoriskt lärande, framför allt inom domänerna räddningsinsatser och krishantering
 • Flera uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, och i EU expertgrupper, nationellt och internationellt
 • Ledamot i IEI Forskningsråd 2021-
 • Återkommande reviewer och medlem i programkommittéer
 • Styrelseledamot i Security Link och Allmänna Försvarsföreningen

Handledning och forskarutbildning

 • Forskarutbildning i Emergency Response Systems
 • Huvudhandledare: Elina Ramsell (IEI), Toward ICT-enabled Co-production in Emergency Response
 • Huvudhandledare: Maria Murphy (IEI).
 • Huvudhandledare: Kayvan Yousefi Mojir (IEI), Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations: The Case of Swedish Emergency Response (2018).

 

 • Bihandledare: Jonathan Crusoe (IEI)
 • Bihandledare: Niklas Enab Vogel (IMH)
 • Bihandledare: Dennis Andersson Granberg, Totalförsvarets Forskningsinstitut/IDA
 • Bihandledare: Jonas Rybing (IDA), Studying Simulations with Distributed Cognition (2018).
 • Bihandledare: Åsa Weinholt, (ITN, 2015, Lic.)

Nyheter

Talare i stor sal.

Logistiken glöms bort i ivern att göra nytta

Insamlade kläder som fastnar vid gränsen, ingen chaufför vill köra in i ett krig – två exempel på varför logistiken är viktig att planera vid en humanitär insats. Det berättar Professor Gyöngyi Kovács från Helsingfors på Framtidens skadeplats 2023.

En man med glasögon.

Hans erfarenheter från kriget i Syrien ger mervärde i forskningen

Forskarstudenten Wael Alkusaibati vid LiU utvärderar data från appen Safeland, som används inom delar av det frivilliga brandförsvaret. Tanken är att ta reda på om liknande IT-stöd kan användas vid kris, krig eller annan stor katastrof.

Kvinna hjälper skadad kvinna.

Civila insatspersoner bidrar till att rädda liv

Trots tröghet i den organisatoriska och juridiska utvecklingen kan civila insatspersoner bidra till att rädda liv och kan bidra till ett civilt försvar. Det visar en ny rapport som Sofie Pilemalm, professor vid LiU, har skrivit.

Organisation