Forskning om nya samverkansformer, e-government och ICT stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem.

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar främst verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerade systemutveckling och e-tjänsteutveckling/e-government.

Jag är biträdande professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem och krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick under 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Det innebär att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid LiU och över fakultetsgränserna.


Senaste publikationer

2017

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Using Volunteers for Emergency Response in Rural Areas: Network Collaboration Factors and IT support in the Case of Enhanced Neighbors

Ingår i Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management

Konferensbidrag

2016

Tobias Andersson Granberg, Niklas Danielsson, Anna Fredriksson, Johan Nordström, Sofie Pilemalm, Richard Tjernström, Kayvan Yosefi Mojir

Using Semi-professionals in Emergency Response

Ingår i Proceedings of the 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management

Konferensbidrag

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

Rapport

Om CARER

Ny forskning