Forskning om nya samverkansformer, e-government och ICT stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem.

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar främst verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerade systemutveckling och e-tjänsteutveckling/e-government.

Jag är biträdande professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem och krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick under 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Det innebär att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid LiU och över fakultetsgränserna.


Ny forskning

Senaste publikationer

2018

Sofie Pilemalm

Participatory Design in Emerging Civic Engagement Initiatives in the New Public Sector: Applying PD Concepts in Resource-Scarce Organizations

Ingår i ACM Transactions on Computer-Human Interaction

Artikel i tidskrift

2017

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Using Volunteers for Emergency Response in Rural Areas: Network Collaboration Factors and IT support in the Case of Enhanced Neighbors

Ingår i Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management

Konferensbidrag

Tobias Andersson Granberg, Anna Fredriksson, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir

Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet

Rapport

Om CARER