Forskning om nya samverkansformer, e-government och ICT stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem.

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar främst verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerade systemutveckling och e-tjänsteutveckling/e-government.

Jag är biträdande professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem och krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick under 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Det innebär att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid LiU och över fakultetsgränserna.


Ny forskning

Senaste publikationer

2016

Sofie Pilemalm, Ida Lindgren, Elina Ramsell

Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems

Artikel i tidskrift

Kayvan Yousefi Mojir, Sofie Pilemalm

Actor-centred emergency response systems: a framework for needs analysis and information systems development

Artikel i tidskrift

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

Rapport

Om CARER