Nya samverkansformer, co-production och ICT-stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerad systemutveckling och citizen engagement, co-production. Detta inom applikationsdomäner som räddningssystem, ledningssystem och krishantering.

Jag är professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem, krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick dessutom 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Där är jag programansvarig.

Sammantaget innebär detta att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid Linköpings universitet (LiU) och över fakultetsgränserna. Min forskning är praktiknära och jag handleder forskarstuderande både vid filosofisk, teknisk och medicinsk fakultet. 

Forskning

Föreläsning: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Otrygghet, kriminalitet och uppgivenhet påverkar mångas vardag i utsatta områden – samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. I ett nytt projekt ges boende kunskap och stöd att själva hjälpa till att vända den negativa trenden och öka tryggheten.

Spelades in 4 februari 2020.

Senaste publikationer

2023

2022

Om CARER

Korta fakta

Utmärkelser

 • Best Innovation Paper Nomination vid The18th Conference on IFIP Electronic Government and E-participation, EGOV 2019 med “extended publication” in JEDEM journal of e-democracy, special issue 2020.
 • Invited speaker at the Computer Supported Collaborative Work (CSCW), november 2018:. Pilemalm, S. (2018). Participatory Design in Emerging Civic Engagement Initiatives in the New Public Sector: Applying PD Concepts in Resource-Scarce Organizations. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) - Special Issue on Reimagining Participatory Design, Volume 25 Issue 1.
 • Emerald Literati Network Award for Excellence: Highly Commended Paper award för tidskriften International Journal of Emergency Services, 2014: Pilemalm S., Andersson, D. & Mojir, K. Y. (2014) Enabling organizational learning from rescue operations, International Journal of Emergency Services, Vol. 3 Iss 2 pp. 101-117.

Kort CV

 • Professor i Informatik vid ITN 2021-
 • Adjungerad Professor i Informationssystem University of Agder 2021-
 • Professor i informatik vid IEI, LiU (2020-2021)
 • Biträdande professor i informatik, vid IEI, LiU (2014–2020)
 • Lektor, Räddningssystem vid IEI LiU (2011-2014)
 • Docent i informatik, IDA, LiU (2009)
 • Förste forskare, Systemutveckling, Enheten för IT Infrastruktur, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) (2006-2011)
 • Forskare, Systemutveckling, Enheten för IT Infrastruktur, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) (2006-2011)
 • Fil. dr. i informatik, IDA, LiU (2002)
 • Föreståndare Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), LiU (2011-)
 • Programansvarig Framtidens Skadeplats, 5 årigt tvärvetenskapligt forskningsprogram CARER, LiU (2015-2020)

 

 • Projektledare i FoU-initiativ och aktiv forskare bland annat inom användarcentrerad systemutveckling, participatory design, CSVW, ledningssystem, co-production, situationsförståelse och organisatoriskt lärande, framför allt inom domänerna räddningsinsatser och krishantering
 • Flera uppdrag som examinator, sakkunnig och betygskommittéledamot, och i EU expertgrupper, nationellt och internationellt
 • Ledamot i IEI Forskningsråd 2021-
 • Återkommande reviewer och medlem i programkommittéer
 • Styrelseledamot i Security Link och Allmänna Försvarsföreningen

Handledning och forskarutbildning

 • Forskarutbildning i Emergency Response Systems
 • Huvudhandledare: Elina Ramsell (IEI), Toward ICT-enabled Co-production in Emergency Response
 • Huvudhandledare: Maria Murphy (IEI).
 • Huvudhandledare: Kayvan Yousefi Mojir (IEI), Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations: The Case of Swedish Emergency Response (2018).

 

 • Bihandledare: Jonathan Crusoe (IEI)
 • Bihandledare: Niklas Enab Vogel (IMH)
 • Bihandledare: Dennis Andersson Granberg, Totalförsvarets Forskningsinstitut/IDA
 • Bihandledare: Jonas Rybing (IDA), Studying Simulations with Distributed Cognition (2018).
 • Bihandledare: Åsa Weinholt, (ITN, 2015, Lic.)

Nyheter

Organisation