sofpi29

Sofie Pilemalm

Biträdande professor

Bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem, krishantering och framtidens skadeplats. Biträdande professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER).

Nya samverkansformer, e-government och ICT stöd i offentlig sektor och framtidens räddningssystem.

Mitt eget forskningsperspektiv innefattar främst verksamhetsutveckling, organisatoriskt lärande, användarcentrerade systemutveckling och e-tjänsteutveckling/e-government.

Jag är biträdande professor i informatik och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Det innebär att jag bedriver och leder tvärvetenskaplig forskning relaterat till räddningssystem och krishantering och framtidens skadeplats.

CARER fick under 2015 20 miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att under fem år fortsätta att utveckla och etablera en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på metod- och teknikutveckling på framtidens skadeplats. Det innebär att jag samarbetar med ett stort antal institutioner vid LiU och över fakultetsgränserna.


Forskning
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Om CARER
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll