Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, och AIDA hälsar bilddiagnostiker välkomna till en kurs om lärande system med fokus på praktisk träning av deep learning modeller.

Syftet med denna kurs är att erbjuda dig, som bilddiagnostiker (med tydligt tekniskt intresse och förmåga) eller dig med teknisk bakgrund, en möjlighet att utveckla din praktiska förmåga vad det gäller träning av deep learning modeller. Efter genomförd kurs är målet att du har förmågan att självständigt ta dig an ett deep learning projekt och genomföra det inom domänen av bilddiagnostik.

Kursens innehåll kommer att baseras på materialet (videoföreläsningar och kodexempel) ”Practical Deep Learning for Coders” (del 1) från fast.ai.

Innehåll

  • Kursen börjar med en heldag tillsammans där lektionerna 1 och 2 från ”Practical Deep Learning for Coders” bearbetas gemensamt.
  • Under efterföljande fem veckor anordnas ett onlinemöte per vecka där en lektion i taget diskuteras utifrån ett bilddiagnostiskt perspektiv (lektioner 3-7). Inför varje möte, förväntas varje kursdeltagare att på egen hand bearbeta lektionsmaterial (video samt kodexempel, ca 4-8 timmar/vecka, exakt antal timmar beror på ens eget intresse).
  • En månad för att genomföra ett eget projekt.
  • Kursen avslutas med en heldag tillsammans där kursdeltagarna presenterar och diskuterar sina respektive projekt.

Förkunskapskrav

  • Deltagande på kursen ”Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik” eller motsvarande introduktionskurs för artificiell intelligens och deep learning.
  • Viss programmeringsvana.
  • Kursmaterialet är på engelska.

Information

Tid och plats

Kursen går under våren 2022.
Första och sista kurstillfället är heldagar som hålls i Linköping.
Vid frågor kontakta aida-info@medtech4health.se

Kursavgift

1500kr exkl moms.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret https://tinyurl.com/rfs8ucm

Kontakt