Fotografi av Marie Waltersson

Marie Waltersson

Koordinator

Som koordinator inom forskning och forskarutbildning vid IEI arbetar jag med att stötta både doktorander och handledare genom den administrativa processen som följer med under doktorandtiden.

Koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag är koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

I mitt arbete att koordinera forskning och forskarutbildning ingår att ge doktorander och handledare stöd i den administrativa processen. Jag är också sekreterare i forskningsrådet och forskarutbildningsrådet vid IEI.

Nedan listan jag områden inom forskarutbildning och forskning där jag ofta får frågor.

Forskarutbildning
• Inrättande av forskarutbildningsplats
• Ansökan om antagning
• Anmälan om licentiatseminarium
• Revidering av individuell studieplan
• Byte av handledare
• Avbrott
• Anmälan till disputation
• Tillgodoräknande av kurser och andra moment
• Aktivitet och försörjning
• Forskarutbildningsrådet
• Resebidrag
• Kursplaner
• Doktorandkurser

Forskning
• Forskningsrådet
• Såddfinansiering
• IEI granskare

Välkommen att höra av dig till foutbkoordinator@iei.liu.se med dina frågor eller funderingar!

Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten och vid Filosofiska fakulteten

Så är det att doktorera på IEI

Kollegor

Publikationer

2017

Joyce A Chow, Martin E Törnros, Marie Waltersson, Helen Richard, Madeleine Kusoffsky, Claes Lundström, Arianit Kurti (2017) A Design Study Investigating Augmented Reality and Photograph Annotation in a Digitalized Grossing Workstation Journal of Pathology Informatics, Vol. 8 Vidare till DOI
Claes Lundström, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor (2017) Summary of the 4th Nordic Symposium on Digital Pathology Journal of Pathology Informatics, Vol. 8 Vidare till DOI

2016

Claes Lundström, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor (2016) Summary of third Nordic symposium on digital pathology Journal of Pathology Informatics, Vol. 7 Vidare till DOI

2015

Claes Lundström, Sten Thorstenson, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor (2015) Summary of 2nd Nordic symposium on digital pathology Journal of Pathology Informatics, Vol. 6 Vidare till DOI

2011

Elin Karlsson, Marie Ahnström, Josefine Bostner, Gizeh Perez-Tenorio, Birgit Olsson, Anna-Lotta Hallbeck, Olle Stål (2011) High-Resolution Genomic Analysis of the 11q13 Amplicon in Breast Cancers Identifies Synergy with 8p12 Amplification, Involving the mTOR Targets S6K2 and 4EBP1 Genes, Chromosomes and Cancer, Vol. 50, s. 775-787 Vidare till DOI

Organisation