Koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag är koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

I mitt arbete att koordinera forskning och forskarutbildning ingår att ge doktorander och handledare stöd i den administrativa processen. Jag är också sekreterare i forskningsrådet och forskarutbildningsrådet vid IEI.

Nedan listan jag områden inom forskarutbildning och forskning där jag ofta får frågor.

Forskarutbildning
• Inrättande av forskarutbildningsplats
• Ansökan om antagning
• Anmälan om licentiatseminarium
• Revidering av individuell studieplan
• Byte av handledare
• Avbrott
• Anmälan till disputation
• Tillgodoräknande av kurser och andra moment
• Aktivitet och försörjning
• Forskarutbildningsrådet
• Resebidrag
• Kursplaner
• Doktorandkurser

Forskning
• Forskningsrådet
• Såddfinansiering
• IEI granskare

Välkommen att höra av dig till foutbkoordinator@iei.liu.se med dina frågor eller funderingar!

Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten och vid Filosofiska fakulteten

Så är det att doktorera på IEI

Kollegor

Publikationer

2017

2016

2015

2011

Organisation