CMIVs forskarskola skapar möjlighet för möten mellan doktorander och seniora forskare från andra områden för att diskutera sin forskning. Som studierektor för forskarskolan strävar jag efter att ge doktoranderna ett mervärde utöver det de får i sin ordinarie forskarutbildning.

Medicinska bilder för en bättre vård

Som tvärvetenskapligt centrum i gränslandet mellan medicin och teknik har CMIV en viktig roll i att skapa synergi mellan dessa områden. Drivkraften är att hitta nya bildmedicinska innovationer som ger patienten bättre vård antingen direkt genom förbättrad diagnostik eller genom att möjliggöra utforskning av sjukdomars mekanismer. På CMIV fungerar jag utöver rollen som studierektor för forskarskolan även som kommunikatör.

Framtidens patologi är digital

Digital patologi är ett spännande område där det händer mycket just nu. Patologiavdelningar runt om i världen står inför en revolutionerande växling från manuellt arbete i mikroskop till digitala metoder. I spetsen för denna utveckling finns Linköpings universitet i samarbete med Region Östergötland. CMIV etablerar nu digital patologi som ett nytt starkt forskningsområde. Min roll här är att fungera som delprojektledare i VINNOVA-projektet DigiPat3.

ArbetsplatsVisa/dölj innehåll

CMIVs forskarskolaVisa/dölj innehåll