Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, och AIDA hälsar välkomna till en kurs om deep learning med dig som bilddiagnostiker i fokus.

Deep learning-ours på CMIV Foto: Marie Waltersson

Syftet med denna kurs är att ge dig en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda för dig i din vardag. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. Vi kommer även få besök av representanter från industrin och sjukvården som berättar om sina spännande arbeten med att nyttja lärande system. På sikt kommer lärande system att bli en allt viktigare del av sjukvårdens vardag. Vår förhoppning är att du efter denna kurs kan vara en av dem som är med och formar morgondagens sjukvård vad det gäller att utnyttja lärande system inom bilddiagnostik.

Innehåll

  • Hur lär sig en dator och vad kan självlärande system bidra med inom sjukvården?
  • Att ha tillräckligt med data och att hantera den korrekt
  • Neurala nätverk och deep learning för bilddiagnostik
  • Hur kan jag interagera med ettor och nollor?
  • Industrins perspektiv på lärande system och bilddiagnostik
  • Möjligheter och risker med lärande system inom bilddiagnostik
  • Regelverk och ansvar vid användning av medicintekniska produkter
  • Praktiska övningar

Information

 

Tid och plats

TBA, Wrannesalen, CMIV, Universitetssjukhuset i Linköping. 
Vid frågor kontakta aida-info@medtech4health.se

För vem?

Radiologer, patologer och andra som aktivt jobbar med bilddiagnostik inom vården såsom sjukhusfysiker och BMA.

Kursavgift

2000kr exkl moms.

Intresseanmälan

Anmälningsformulär

Kontakt

Läs mer om forskningen på CMIV