Artificiell intelligens och deep learning inom bilddiagnostik

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV och Visual Sweden hälsar välkomna till en kurs om deep learning med dig som bilddiagnostiker i fokus. Kursen hålls på CMIV 21-23 mars 2018.

3T MR

Syftet med denna kurs är att ge dig en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda för dig i din vardag. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. Vi kommer även få besök av representanter från industrin och sjukvården som berättar om sina spännande arbeten med att nyttja lärande system. På sikt kommer lärande system att bli en allt viktigare del av sjukvårdens vardag. Vår förhoppning är att du efter denna kurs kan vara en av dem som är med och formar morgondagens sjukvård vad det gäller att utnyttja lärande system inom bilddiagnostik.

Innehåll

  • Hur lär sig en dator och vad kan självlärande system bidra med inom sjukvården?
  • Att ha tillräckligt med data och att hantera den korrekt
  • Neurala nätverk och deep learning för bilddiagnostik
  • Hur kan jag interagera med ettor och nollor?
  • Industrins perspektiv på lärandesystem och bilddiagnostik
  • Möjligheter och risker med lärande system inom bilddiagnostik
  • Praktiska övningar

Information

Tid och plats

Kursen hålls på CMIV i Linköping 21-23 mars 2018

För vem?

Intresserade bilddiagnostiker

Kursavgift

1500kr

Anmälan

Kursen i oktober är nu fulltecknad. Du kan anmäla intresse för nästa kurstillfälle som preliminärt hålls 21-23 mars 2018.  http://tinyurl.com/ls6zawc

Kontakt