Ämnesguider

I bibliotekets ämnesguider hittar du tips på databaser, länkar och andra resurser inom ett specifikt ämnesområde.

Alumni

Resurser i arbetslivet

Beteende- och utbildningsvetenskap

Folkhögskollärarprogrammet | Handikappvetenskap 
Lärarutbildningarna | Human Resources | Pedagogik | Psykologi och psykoterapi

Digital Lab / Makerspace

DigiMaker

Ekonomi

Företags- och branschinformation 

Humaniora

Filosofi | HistoriaKonst, musik, arkitektur, foto, film, teater
Litteraturvetenskap | Religion | Bibelkommentarer | Slöjd

Medicin, vård och hälsa

Medicin, vård och hälsa

Arbetsterapeutprogrammet | Biomedicinska analytikerprogrammet
Fysioterapeutprogrammet | IPL1Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap | Logopedprogrammet | Läkarprogrammet
Medicinsk biologi | Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet

Naturvetenskap

IFM (Biologi, Fysik och Kemi) | Matematik | Teknisk biologi 

Samhällsvetenskap

EU | Gender studies | Geografi | Grafisk design och visuell kommunikation | Juridik | Kultur, samhälle, mediegestaltning | Medie- och kommunikationsvetenskap | Miljövetenskap | PA-programmet
Samhällsplanering | Socialantropologi | SocionomprogrammetStatsvetenskap | Statistik

Språk

Allmän språkvetenskap | Didaktik i främmande språk | Engelska
Forskarskolan Språk och kultur | Franska | Färdigheter i svenska språket
Japanska | Kinesiska | Spanska | Svenska | Tyska

Teknik

Carl Malmsten Furniture studies | Byggforskning IDA & Informatik
Systemteknik (ISY) | Teknisk biologi | Transportforskning

Övriga guider
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se