Ämnesguider

I bibliotekets ämnesguider hittar du tips på databaser, länkar och andra resurser inom ett specifikt ämnesområde.

Alumni

Resurser i arbetslivet

Beteende- och utbildningsvetenskap

Folkhögskollärarprogrammet | Handikappvetenskap | Lärarutbildningarna | Human Resources | Pedagogik | Psykologi och psykoterapi

Digital Lab / Makerspace

DigiMaker

Ekonomi

Företags- och branschinformation 

Humaniora

Filosofi | HistoriaKonst, musik, arkitektur, foto, film, teater | Litteraturvetenskap | Religion | Bibelkommentarer | Slöjd

Medicin, vård och hälsa

Medicin, vård och hälsa

Arbetsterapeutprogrammet | Biomedicinska analytikerprogrammet | Fysioterapeutprogrammet | IPL1Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap | Logopedprogrammet | Läkarprogrammet | Medicinsk biologi | Sjuksköterskeprogrammet | Specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet

Naturvetenskap

IFM (Biologi, Fysik och Kemi) | Matematik | Teknisk biologi

Kursrelaterade sidor: TFYA46 | TFYY51

Samhällsvetenskap

EU | Gender studies | Geografi | Grafisk design och visuell kommunikation | Juridik | Kultur, samhälle, mediegestaltning | Medie- och kommunikationsvetenskap | Miljövetenskap | PA-programmet | Samhällsplanering | Socialantropologi | Socionomprogrammet | Samhälls- och kulturanalytiska programmet (SKA) | Statsvetenskap | Statistik

Språk

Allmän språkvetenskap | Didaktik i främmande språk | Engelska | Forskarskolan Språk och kultur | Franska | Japanska | Kinesiska | Spanska | Svenska | Tyska

Teknik

Carl Malmsten Furniture studies | Byggingenjör |IDA & Informatik |  KvalitetsutvecklingSystemteknik (ISY) | Teknisk biologi  |  Transportforskning

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se