Canonical correlation analysis

Anders Eklund, docent vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), har fått ett forskningsanslag på 3.6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för att ta fram nya metoder (statistik, bildbehandling) för att hitta samband mellan hjärnaktivitet, hjärnkonnektivitet och gener. Tanken är att dessa metoder ska användas för att bättre förstå skillnader i t.ex. hjärnaktivitet mellan friska kontrollpersoner och personer med en viss hjärnsjukdom. Projektet kommer att dra nytta av stora öppna databaser (human connectome project, UK biobank) som samlat in hjärnbilder och genetiska data för tusentals personer.