Utveckling av nya statistiska metoder för fMRI-data

Min forskning handlar om att analysera fMRI data (funktionell magnetresonansavbildning), och framförallt om att utveckla och testa nya statistiska metoder. Jag är även intresserad av högprestanda-beräkningar på grafikkort, bildregistrering och maskininlärning.

2007    Civilingenjör teknisk fysik & elektroteknik 
2012   Teknologie doktor medicinsk informatik
2012-2014   Postdoc, Virginia Tech
2016   Docent medicinsk informatik

 

Jag undervisar i följande kurser: 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Huvudhandledare för doktorander
Visa/dölj innehåll

Biträdande handledare för doktorander
Visa/dölj innehåll

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare)
Visa/dölj innehåll

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Utexaminerade doktorander (huvudhandledare)
Visa/dölj innehåll

Xuan Gu, 2019

Organisationstillhörighet
Visa/dölj innehåll