Utveckling av nya metoder för medicinska bilder

Min forskning handlar om att analysera medicinska bilder och att utveckla nya metoder (bildbehandling, statistik, maskininlärning) för att ta fram viktig information ur bilderna.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • 2007 Civilingenjör teknisk fysik & elektroteknik
  • 2012 Teknologie doktor medicinsk informatik
  • 2012 - 2014 Postdoc, Virginia Tech
  • 2016 Docent medicinsk informatik
  • 2021 Biträdande professor

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Andra publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Huvudhandledare för doktorander Visa/dölj innehåll

Biträdande handledare för doktorander Visa/dölj innehåll

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare) Visa/dölj innehåll

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Per Sidén, 2020

Utexaminerade doktorander (huvudhandledare) Visa/dölj innehåll

Xuan Gu, 2019

Marco Domenico Cirillo,  2021

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll