Fotografi av Anders Eklund

Anders Eklund

Biträdande professor

Jag är biträdande professor och delar min tid mellan Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och Institutionen för datavetenskap (IDA).

Utveckling av nya metoder för medicinska bilder

Min forskning handlar om att analysera medicinska bilder och att utveckla nya metoder (bildbehandling, statistik, maskininlärning) för att ta fram viktig information ur bilderna.

Om mig

CV

  • 2007 Civilingenjör teknisk fysik & elektroteknik
  • 2012 Teknologie doktor medicinsk informatik
  • 2012 - 2014 Postdoc, Virginia Tech
  • 2016 Docent medicinsk informatik
  • 2021 Biträdande professor

Publikationer

2023

Gustav Nilsonne, Peter Dahlgren, Anders Eklund, Henrik Danielsson, Rickard Carlsson, Åse Innes-Ker, Thomas Nordström, Rebecca Willén (2023) "Sluta betala för att få publicera forskning" Svenska Dagbladet
Mats Svantesson, Håkan Olausson, Anders Eklund, Magnus Thordstein (2023) Get a New Perspective on EEG: Convolutional Neural Network Encoders for Parametric t-SNE Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 453 Vidare till DOI
Jörg Schilcher, Alva Nilsson, Oliver Andlid, Anders Eklund (2023) Fusion of electronic health records and radiographic images for a multimodal deep learning prediction model of atypical femur fractures Computers in Biology and Medicine, Vol. 168, Artikel 107704 Vidare till DOI
David Abramian, Ida Blystad, Anders Eklund (2023) Evaluation of inverse treatment planning for gamma knife radiosurgery using fMRI brain activation maps as organs at risk Medical physics (Lancaster), Vol. 50, s. 5297-5311 Vidare till DOI
Johan Jönemo, David Abramian, Anders Eklund (2023) Evaluation of Augmentation Methods in Classifying Autism Spectrum Disorders from fMRI Data with 3D Convolutional Neural Networks Diagnostics, Vol. 13, Artikel 2773 Vidare till DOI

Andra publikationer

Forskning

Huvudhandledare för doktorander

Biträdande handledare för doktorander

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare)

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Per Sidén, 2020

Deneb Boito, 2024

Utexaminerade doktorander (huvudhandledare)

Xuan Gu, 2019

Marco Domenico Cirillo,  2021

David Abramian, 2023

Organisation

Nyheter