Utveckling av nya metoder för medicinska bilder

Min forskning handlar om att analysera medicinska bilder och att utveckla nya metoder (bildbehandling, statistik, maskininlärning) för att ta fram viktig information ur bilderna.

Om mig

CV

  • 2007 Civilingenjör teknisk fysik & elektroteknik
  • 2012 Teknologie doktor medicinsk informatik
  • 2012 - 2014 Postdoc, Virginia Tech
  • 2016 Docent medicinsk informatik
  • 2021 Biträdande professor

Publikationer

2023

Andra publikationer

Forskning

Huvudhandledare för doktorander

Biträdande handledare för doktorander

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare)

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Per Sidén, 2020

Utexaminerade doktorander (huvudhandledare)

Xuan Gu, 2019

Marco Domenico Cirillo,  2021

David Abramian, 2023

Organisation

Nyheter