Tjänstedesignforskning vid Linköpings universitet, Experio Lab Sverige, Sveriges kommuner och regioner, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Helsingborgs stad har tagit initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Sjukvårdsbild Foto Kwangmoozaa

 

Tillsammans med kommuner och regioner bygger aktörerna upp en neutral arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård. Arbetet fokuserar på görande, men också på utveckling av styrning och ledning, policy och kultur som kan stödja omställningen till Nära vård. Med begreppet "Nära vård" avses både en kulturförändring i organisationer för hur man utvecklar vård och omsorg och en omställning i hur man genomför och skapar värde genom ett deltagande i vård och omsorg.

– Projektet syftar till att utveckla både praktisk och generell kunskap om hur stora förändringar kan genomföras med effekter både i hur vård och omsorg genomförs, och i hur regleringar och styrmekanismer för vård och omsorg tas fram för att möjliggöra en nära vård. Forskningen bygger vidare på det arbetet vi tidigare gjort kring design för policyutveckling och design för tjänster, och syftar till att knyta ihop detta över sektors- och disciplingränser, berättar Stefan Holmlid, professor i tjänstedesign vid Institutionen för datavetenskap.

– Det här är en unik möjlighet att koppla samman en av de stora samtida välfärdsförändringarna med den världsledande forskning vi bedriver, så det måste vara något som också för praktiken är rätt i det vi gjort, avslutar Stefan Holmlid, .

 

Läs mer om projektet på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

 

Karlstads universitet skriver om samarbetsprojektet.

Kontakt