Stefan Holmlids forskning fokuserar på att förklara och beskriva vad som händer med design som begrepp och praktik i möten där föreställningar om design omförhandlas och när design och designers möter nya tillämpningsområden.

Han har till exempel studerat när landsting och kommuner väljer att lyfta design som innovationskraft, hur design används i upphandling av IT-system samt design i industriell tjänsteutveckling.
 
I vardagen och på arbetet möter vi resultatet av design hela tiden. En vanlig föreställning är att design är detsamma som en produkt med en tydlig estetik, en meningsfull funktion och en genomtänkt användning. Minst lika viktig är den process och de värderingar som leder till att det är just detta vi uppfattar som design. För samtida design och designforskning har därför olika former av deltagande i designprocesser, av kunder, användare, personal, ledare, intressenter, blivit centralt.
 
Det här blir särskilt tydligt i mötet mellan design och tjänster. En tjänst kan vi se som en samverkansprocess mellan organisationer och individer, där deltagande sker både i utvecklingen av tjänsten och i tjänsten i sig. Att göra design för tjänster blir då en avvägning mellan att bidra till det som måste vara väl förberett och det som överlåts att hända i mötet mellan individerna i tjänsteutförandet. Några exempel på detta är hur designers arbetar med gestaltning av tjänster och hur olika intressenter genom aktivt deltagande förstärker designprocessen.
 
Som ett led i att bygga upp stark designforskning i Sverige har Stefan Holmlid varit drivande i den Nationella forskarskolan i design, med ett 50-tal aktiva doktorander på ett flertal lärosäten i Sverige, däribland LiU.
 
För närvarande intresserar sig Stefan Holmlid särskilt för hur offentliga organisationer skapar uthållig designförmåga och integrerar designkompetens, samt det som händer när design möter välfärdens utmaningar.
 
Fakta om Stefan:
Född 1968 I Göteborg. Fil mag i Datalogi från Linköpings universitet, LiU, 1995. Doktorsexamen vid LiU 2002. Forskare på Ericsson. Lektor vid Högskolan i Borås 2004. Gästforskare och lärare vid KTH 2003, Högskolan i Skövde 2003, samt Swinburne University 2013. Lektor 2005, docent 2010 och biträdande professor 2014 vid LiU.
 
 

Publikationer

2017

Vanessa Esperance Rodrigues, Stefan Holmlid

Discovering Service Variations through Service Prototyping

Ingår i Design journal

Artikel i tidskrift

Vanessa Rodrigues, Stefan Holmlid

Conceptualising touchpoint containers to enhance multi-actor experience

Konferensbidrag

Tim Overkamp, Stefan Holmlid

Implementation during design: Developing understanding about service realisation before implementation

Ingår i The Design Journal

Artikel i tidskrift

Forskningsverksamhet

Studentprojekt

Nyheter

Forskningsområde

Medarbetare HCS

Om avdelningen

Om institutionen