Fotografi av Stefan Holmlid

Stefan Holmlid

Professor, Enhetschef

Min forskning fokuserar på vad som händer med design som begrepp och praktik, i mötet med nya teorier och praktiker, som tjänstedesign, policyutveckling och offentlig sektor.

"Design is what makes service more interesting than design" är en parafras hämtad från Robert Filliou, som fångar en ömsesidighet i hur skilda områden utvecklas i mötet mellan dem. Fokus sätts på, i det här fallet, att design är ett kunskapsområde i sig. Samtidigt som det är beroende av tjänst.

Han har till exempel studerat när landsting och kommuner väljer att lyfta design som innovationskraft, hur design används i upphandling av IT-system, samt design i industriell tjänsteutveckling.
 
I vardagen och på arbetet möter vi resultatet av design hela tiden. En vanlig föreställning är att design är detsamma som en produkt med en tydlig estetik, en meningsfull funktion och en genomtänkt användning. Minst lika viktig är den process och de värderingar som leder till att det är just detta vi uppfattar som design. För samtida design och designforskning har därför olika former av deltagande i designprocesser, av kunder, användare, personal, ledare, intressenter, blivit centralt.
 
Det blir särskilt tydligt i mötet mellan design och tjänster. En tjänst kan vi se som en samverkansprocess mellan organisationer och individer, där deltagande sker både i utvecklingen av tjänsten och i tjänsten i sig. Att göra design för tjänster, eller tjänstedesign, blir då en avvägning mellan att bidra till det som måste vara väl förberett och det som överlåts att hända i mötet mellan individerna i tjänsteutförandet. Några exempel på detta är hur designers arbetar med gestaltning av tjänster och hur olika intressenter genom aktivt deltagande förstärker designprocessen.
 
Som ett led i att bygga upp stark designforskning i Sverige har Stefan Holmlid varit drivande i den Nationella forskarskolan i design, med ett 50-tal aktiva doktorander på ett flertal lärosäten i Sverige, däribland LiU.
 
För närvarande intresserar sig Stefan Holmlid särskilt för hur offentliga organisationer skapar uthållig designförmåga och integrerar designkompetens, samt det som händer när design möter välfärdens utmaningar. Till exempel genom ökad digitalisering eller genom allt mer nomadiska medborgare.
 
Video
 

Publikationer

2023

Vanessa Rodrigues, Carl Westin, Stefan Holmlid (Redaktörskap) (2023) This space intentionally left [blank]
Johan Blomkvist, Simon Clatworthy, Stefan Holmlid (2023) The Materials of Service Design
Katarina Wetter-Edman, Matilda Legeby, Stefan Holmlid, Jonas Boström (2023) En undersökning av designprototypens karaktär och roll i policyutveckling Nordic Journal of Innovation in the Public Sector, Vol. 2, s. 3-21 Vidare till DOI
Lars Ahrenberg, Daniel Holmer, Stefan Holmlid, Arne Jönsson (2023) Analysing changes in official use of the design concept using SweCLARIN resources Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2022 Vidare till DOI

2022

Johanna Tysk, Stefan Holmlid (2022) Systemdesign, labbande och relationalitet Den (ut)forskande staden: en FoU-innovation i offentlig sektor, s. 59-82

Forskningsverksamhet

Forskarskola

Studentprojekt

Forskningsområde

Nyheter

De sju doktoranderna mot en bakgrund av träd

Möt doktoranderna inom Just Transitions

Möt sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Deras uppgift är att undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

jorden med stad på

Ny doktorandkurs om konflikter och dilemman kring klimat och rättvisa

Har konflikter kring klimat och rättvisa potential att driva en rättvis klimatomställning på lokal nivå? Den 19-20 september startar den första doktorandkursen om klimaträttvisa inom forskarskolan Just Transitions.

Sjukvårdsbild

LiU i samarbete för Nära vård

Tjänstedesignforskning vid LiU, Experio Lab Sverige, Sveriges kommuner och regioner, Centrum för tjänsteforskning och Helsingborgs stad har tagit initiativ till en ny arena för lärande som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Om avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Kollegor vid HCS

Om institutionen för datavetenskap (IDA)