För att nybörjaren i kemi ska kunna tolka och förstå observationer av kemiska fenomen behöver hen kunna visualisera de därtill kopplade händelserna på atomnivå.

 Att skapa animationer

 

Syftet med projektet är att undersöka hur lärarstudenters lärande i kemi främjas av att de, tillsammans i grupp, skapar egna animationer för att förklara kemiska fenomen.

Expertproducerade animationer av den dynamiska atomvärlden kan då vara ett hjälpmedel. Att tolka andras visualiseringar kan dock vara en (för stor) utmaning för nybörjaren. Vi vill därför undersöka vilka slags samtal och handlingar som skapandet av egna animationer kan initiera, och vilket slags kemikunnande – både begreppsligt och representativt - som nybörjaren därmed får möjligt att utveckla.   

Forskare

Publikationer

Relaterat innehåll