Forskning om naturvetenskapliga och tekniska skolämnen

Jag bedriver forskning om naturvetenskapliga och tekniska skolämnen i folkskola och grundskola, deras innehåll och förändring.

Disputerade 2008 på avhandlingen Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007. Teoretisk hämtas verktyg från fältet Science and technology studies (från teoretiker som Thomas F. Gieryn, Susan Leigh Star och James R. Griesemer m.fl.) samt läroplansteori (från teoretiker som Basil Bernstein, Ivor Goodson, Jeane Lave, Etienne Wenger m.fl.).

Är samordnare för det utbildningshistoriska nätverket i Nordisk förening för pedagogisk forskning, NFPF.

Pågående projekt

  • Elever på gränsen: Kunskapens organisering, likvärdighet och elevers lärande i ett kriteriebaserat betygssystem, en utvärdering av reformerna 1994 och 2011 med fokus på gränserna IG/G och Fx/E. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (2014-2018). Tillsammans med professor Christian Lundahl, biträdande professor Anders Jönsson och universitetslektor Alli Klapp
  • Interactionaries - utprövning av en ny undervisningsmetodologi i naturvetenskap och teknik. Tillsammans med professor David House och professor Henrik Artman vid KTH. Konferensbidrag här.
  • Lorentz Bolin - svensk pionjär inom området environmental aesthetics och aktiv i folkskolans och grundskolans naturvetenskap.
  • Grundlärares utveckling av teknikdidaktisk kompetens. Tillsammans med Eva Björkholm, KTH. Konferensbidrag här.
  • Skolan som arena för kunskapsbildning i teknik - samhällets behov och skolans möjligheter, 2006-2013. CETIS hemsida. (Nyligen avslutat).

Publikationer

2022

Forskningsprojekt

Nyheter

Grundutbildning

Undervisar i teknik och teknikdidaktik i förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt i lärarfortbildning.

Samverkan med omgivande samhälle

Ingår i redaktionskommittérna för tidskrifterna Skola och samhälle och Vägval i skolans historia. Den senare ges ut av Föreningen för svensk undervisningshistoria. Driven tillsammans med några kollegor forskarbloggen Skolöverstyrelsen

Uppdrag

Kursansvarig för Teknik i Grundlärarprogrammet.

Relaterad information