Fotografi av Magnus Hultén

Magnus Hultén

Professor

Forskning om utbildningshistoria, policy och ämnesdidaktik

Min forskning rör sig över fälten utbildningshistoria, ämnesdidaktik, utbildningspolicy och komparativa studier. 

Min bok Striden om den goda skolan: Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förandrat svensk skola och skoldebatt (2019) handlar om 1990-talets skolreformer. I två nyligen avslutade komparativa studier undersöker jag utbildningspolitiska förändringar ur nordiska perspektiv:

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Publikationer

2024

Cornelia Linderoth, Magnus Hultén, Linnéa Stenliden (2024) Competing visions of artificial intelligence in education-A heuristic analysis on sociotechnical imaginaries and problematizations in policy guidelines Policy Futures in Education Vidare till DOI
Astrid Berg, Magnus Hultén (2024) Children's emergent mechanistic reasoning in chemistry: a case study about early primary students' reasoning about the phenomenon of thermal expansion of air CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, Vol. 25, s. 92-114 Vidare till DOI

2023

Johan Boström, Magnus Hultén, Per Gyberg (2023) Who counts?: Legitimate solutions in construction activities in preschool International journal of technology and design education, Vol. 33, s. 1309-1344 Vidare till DOI
Kirsten Sivesind, Magnus Hultén (2023) Reform histories and changing educational conceptions of the nation and nationalism in Norwegian and Swedish curricula (1900-2020) Education, Curriculum and Nation-Building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism, s. 225-249

2022

Magnus Hultén, Harald Jarning, Jens Erik Kristensen (2022) From Knowledge to Skills and Competence: Epistemic Reconfiguration in Nordic Basic Education,1980-2020 The Nordic Education Model in Context: Historical Developments and Current Renegotiations, s. 237-254 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Nyheter

Undervisning, samverkan och uppdrag

Grundutbildning

Undervisar i teknik och teknikdidaktik i förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt i lärarfortbildning.

Samverkan med omgivande samhälle

Ingår i redaktionskommittérna för tidskrifterna Skola och samhälle och Vägval i skolans historia. Den senare ges ut av Föreningen för svensk undervisningshistoria. Driven tillsammans med några kollegor forskarbloggen Skolöverstyrelsen

Uppdrag

Kursansvarig för Teknik i Grundlärarprogrammet.

Relaterad information