Forskning om utbildningshistoria, policy och ämnesdidaktik

Min forskning rör sig över fälten utbildningshistoria, ämnesdidaktik, utbildningspolicy och komparativa studier. 

Min bok Striden om den goda skolan: Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förandrat svensk skola och skoldebatt (2019) handlar om 1990-talets skolreformer. I två nyligen avslutade komparativa studier undersöker jag utbildningspolitiska förändringar ur nordiska perspektiv:

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Publikationer

2023

2022

Forskningsprojekt

Nyheter

Undervisning, samverkan och uppdrag

Grundutbildning

Undervisar i teknik och teknikdidaktik i förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt i lärarfortbildning.

Samverkan med omgivande samhälle

Ingår i redaktionskommittérna för tidskrifterna Skola och samhälle och Vägval i skolans historia. Den senare ges ut av Föreningen för svensk undervisningshistoria. Driven tillsammans med några kollegor forskarbloggen Skolöverstyrelsen

Uppdrag

Kursansvarig för Teknik i Grundlärarprogrammet.

Relaterad information