Forskning om normer och värderingar barn själva skapar i användningen av konsumtionsvaror samt vilka normer och värderingar vuxna har kring barn och konsumtion.

Fram till slutet av 1990 talet var barn och konsumtion mer eller mindre ett helt eftersatt forskningsområde inom barn och barndomsforskningen. Sedan dess har det blivit ett alltmer etablerat forskningsfält. Konsumtion, precis som sexualitet, är ett så kallat hyperkänsligt ämne när barn kommer på tal. Det finns idéer om att barn ska kunna stå utanför konsumtionssamhället och att konsumtionssamhället ”förstör” barn. I realiteten föds alla barn idag rakt in i ett kapitalistiskt konsumtionssamhälle. Barn används i visuell reklam för att sälja konsumtionsvaror, reklam tilltalar barn direkt, barndomen i sig är en konsumtionsvara och även barn har ett pris, exempelvis skolpengen.

I den forskning jag bedriver fokuserar jag på vilka normer och värderingar barn själva skapar i användningen av konsumtionsvaror samt vilka normer och värderingar vuxna har kring barn och konsumtion. Det innefattar allt från barns (ekonomiska) värde till synen på pengars kulturella och sociala värde, organiseringen av entréavgifter till nöjesparker, tevereklam och tevetittande. Teoretiskt skriver jag in mig mot så kallad konsumtionskulturforskning och arbetar med begreppet ”situated child consumption”. 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman (2018)

Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv , s.104-118

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman (2018)

Connecting Childhood and Old Age in Popular Media , s.228-246

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman (2015)

The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies

Organisation