annsp60

Anna Sparrman

Professor

I min forskning förenas teorier om visuell kultur med barn, konsumtion, barnkultur och sexualitet. Fokus är på hur normer, värderingar och värden skapas i mötet mellan, barn, vuxna och den materiella världen i barns vardagslivs praktiker.

Visuell kultur och barn 

Den forskning jag bedriver hålls samman av ämnet och begreppet visuell kultur (visual culture och visual studies). Som samhällsteori ifrågasätter och analyserar visuell kultur det förgivettagna kring visuella vardagliga sociala och kulturella praktiker. Exempelvis är frågor om vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras via det visuella: Vem får titta vem och vem får synas i vårt samhälle? 

Visuell kultur handlar med andra ord inte enbart om bilder utan även om blickar, objekt, institutioner och om hur människor använder visuell kultur i sitt vardagsliv. Jag forskar kring visuell kultur genom att kombinera barnkultur, konsumtion, sexualitet, materialitet, barn och barndom och visuella forskningsmetoder. Jag är speciellt intresserad av hur de skär och skaver mot varandra.

Vad är ett barn?

Det kan tyckas vara en simpelfråga. Inom teorier för barn och barndomsstudier (Child Studies och Childhood Studies) är utgångspunkten inte att barn ’är’ något utan att barn och barndom ”görs”. Hur barn och barndom görs och även hur barn skapar sina egna liv i vardagen är fokus för min forskning. Jag positionerar mig teoretiskt inom vad som idag kallas ”the new wave” i barndomsforskningen. Det innebär bland annat ett ifrågasättande av ofta förgivettagna dikotomier så som barn-vuxen, lärande-nöje, konsumtion-kulturarv eller innocence-agency. ”The new wave”  öppnar upp för att studera barn och barndomens instabilitet, föränderlighet och komplexitet snarare än att befästa dess enhetlighet. Teorier från Science and Technology Studies (STS), Actor Network Theory (ANT), posthumanism and Deleuze är centrala inom “the new wave”.

Forskningsfält

I den forskning jag bedriver arbetar jag framförallt med åldersgruppen 6-12 år. Fokus är på hur barn och barndom ”görs” i olika praktiker av såväl barn som vuxna och jag arbetar inom fem forskningsfält.

 • Visuell kultur och barn
 • Barn och sexualitet
 • Barn och konsumtion
 • Barnkultur och kulturarv
 • Visuell metodologi

Läs mer om min forskning i nästa stycke.

Forskningsfält
Visa/dölj innehåll

Barn och sexualitet

Kommande bok: "Children, sexuality and visual culture: Enacting the peadophilic gaze"

Vad vet yngre barn om sexualitet? Vet de något? Vad ska de veta? Det finns en generell idé om att barn i åldern sex till tolv år är eller ska vara naiva och ovetande om sexualitet.

Den forskning jag bedriver kring barn och sexualitet handlar om yngre barns så kallade ”normala” sexualitet och den visar att barn har stor kunskap om ämnet. Samtidigt är det tydligt att samma barn ofta tampas med att finna ett språk för att prata om ämnet. Relationen mellan barn, vuxna och sexualitet är ett annat viktigt intresse för mig.

Exempelvis är den så kallade pedofila blicken central i min forskning om barn och sexualitet. Jag argumenterar för att vuxenvärlden idag tittar på och granskar både bilder av barn, barn, sig själva och varandra med en pedofil blick. Med det menar jag att den pedofila blicken har blivit en norm. En norm som vuxna idag organiserar barns vardag utifrån. Det skriver jag om i min kommande bok: Children, sexuality and visual culture: Enacting the peadophilic gaze (Palgrave). 

Teoretiskt bedriver jag min forskning inom ”sexuality studies” som har en kulturell och samhällsvetenskaplig syn på sexualitet.

Forskningsartiklar inom området

 • Sparrman, A. (2015). Seeing (with) the ‘sexy’ body: young children visual enactment of sexuality. In Emma Renold, Jessica Ringrose and Danielle Egan (Eds.), Children sexuality and the ‘sexualization’ of culture, pp. UK: Palgrave.
 • Sparrman, Anna (2014). Access and gatekeeping in researching children’s sexuality: Mess in ethics and methods. Sexuality & Culture, 18(2): 291-309.
 • Sparrman, Anna (2014). Barn tecknar nakenhet – och sexualitet?. I Yvonne Eriksson (red.), Barn tecknar världen, pp. 49-78. Lund: Studentlitteratur.

Visa/dölj innehåll

Visuell metod

Visuell metod 

Idag har visuella metoder mer eller mindre kommit att bli ett forskningsfält i sig inte minst i samband med en ökad visuell digitalisering. Metodologiskt arbetar jag med (visuell) etnografi, foto-eliciterade fokusgruppsdiskussioner, bildanalys av bilder från alla genrer, GPS visualiseringar och bilder från internet. I den forskning jag bedriver arbetar jag framförallt med åldersgruppen 6-12 år. Fokus är på hur barn och barndom ”görs” i olika praktiker av såväl barn som vuxna.

Ett annat intresse är forskningsmetoders produktivitet, det vill säga vad metodologiska dilemman kan berätta och lära oss om de ämnen vi forskar kring. Vad kan exempelvis etnografiska metoder berätta om barnkultur, sexualitet och digital bildanvändning? Fokus är på att bedriva forskning om forskning. Teoretiskt/metodologiskt kombinerar jag i det analytiska arbetet visuell kultur med idéer från Science and Technology Studies (STS) och Deleuze.

Öga med blå pupill
 
Kameralins
Tekniken är viktig när man gör visuell etnografi. Istock Photo
Flicka saljer lemonad
Barn som konsumenter och producenter. Istock Photo
Docka i en ryggsack
Den materiella barnkulturen. Istock Photo
Forskningsartikel av anna sparrman
Sparrman, Anna, Samuelsson, Tobias, Lindgren, Anne-Li and David Cardell (2016). The ontological practices of child culture. Childhood, 23(2): 255-271.   Sparrman, Anna (2014). Access and gatekeeping in researching children’s sexuality: Mess in ethics and methods. Sexuality & Culture, 18(2): 291-309.  

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV, uppdrag & nätverk

CV i korthet

 • 2013
  Professor vid tema Barn, Linköpings universitet
 • 2009
  Docent i tema Barn, Linköpings universitet
 • 2002
  Filosofie doktor i tema Barn, Linköpings universitet

Undervisning

Child Studies, Master´s Programme
International online-master in Child Studies- Sociological perspectives on children and childhood and Children, gender and sexuality

Forskarutbildning vid tema Barn
Exempel på kurser; Barn, barndomar och kultur med Alice i underlandet.

 

Uppdrag 

 • Ledamot i Institutionsstyrelsen, Tema, Linköpings universitet
 • Ledamot i Statens Kulturråd
 • Ledamot i styrelsen för Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS)
 • Ledamot i Tekniska museet, Stockholm, forskningsråd
 • Scientific Advisory Panel för MISTRA-SAMS

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Handledning av doktorander
Visa/dölj innehåll