Visuell kultur och barn 

Den forskning jag bedriver hålls samman av ämnet och begreppet visuell kultur (visual culture och visual studies). Som samhällsteori ifrågasätter och analyserar visuell kultur det förgivettagna kring visuella vardagliga sociala och kulturella praktiker. Exempelvis är frågor om vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras via det visuella: Vem får titta vem och vem får synas i vårt samhälle?

Visuell kultur handlar med andra ord inte enbart om bilder utan även om blickar, objekt, institutioner och om hur människor använder visuell kultur i sitt vardagsliv. Jag forskar kring visuell kultur genom att kombinera barnkultur, konsumtion, sexualitet, materialitet, barn och barndom och visuella forskningsmetoder. Jag är speciellt intresserad av hur de skär och skaver mot varandra.

Barn och barndom

Vad är ett barn? Det kan tyckas vara en simpel fråga. Ändå visar barnforskningen att både barn och barndom är något som ”görs” i och genom praktiker. Hur barn ”görs” både av barn själva och genom det imaginära barnet är fokus för min forskning. Teoretiskt har jag utvecklat begreppet Child Studies Multiple. Det här begreppet öppnar upp för att bedriva forskning som stannar med barn som instabila, föränderliga, hybrida och komplexa. Child Studies Multiple ifrågasätter förgivettagna idéer om att barn är solida och universella och utgår istället från att barns liv är heterogena och multipliceras åt olika håll och riktningar. Child Studies Multiple kombinerar teorier från barn- och barndomsforskningen med visuell kultur, Science and Technology Studies (STS), Actor Network Theory (ANT) och posthumanism. I den forskning jag bedriver arbetar jag framförallt med åldersgruppen 6-12 år. Fokus är på hur barn och barndom ”görs” i olika praktiker av såväl barn som vuxna.

Videopresentation

Anna Sparrman berättar om sin forskning om barn, konsumtion, barnkultur och sexualitet

I Anna Sparrmans forskning kombineras teorier om visuell kultur med barn, konsumtion, barnkultur och sexualitet. Hon tar upp hur normer och värderingar antas mellan barn, vuxna och den materiella världen i barns vardagspraxis. Videon är på engelska.

Barn har rätt – om barns och ungas delaktighet och medverkan i kulturarv

Seminarieserie om Jämställt kulturarv. Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Det är angelägna frågor som vi tar upp i vår seminarieserie “Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som sänds i fem delar i december.

Forskningsprojekt

Forskningsfält

Visuell metod 

Metodologiskt arbetar jag med (visuell) etnografi, foto-eliciterade fokusgruppsdiskussioner, bildanalys av bilder från alla genrer, GPS visualiseringar och bilder från internet. 

Ett annat intresse är forskningsmetoders produktivitet, det vill säga vad metodologiska dilemman kan berätta och lära oss om de ämnen vi forskar kring. Vad kan exempelvis etnografiska metoder berätta om barnkultur, sexualitet och digital bildanvändning? Fokus är på att bedriva forskning om forskning. Teoretiskt/metodologiskt kombinerar jag i det analytiska arbetet visuell kultur med idéer från Science and Technology Studies (STS) och Deleuze.

Publikationer
Sparrman  Anna (2020) Att analysera bilder Metodologi, s. 205-222 Sparrman, Anna (2014). Access and gatekeeping in researching children’s sexuality: Mess in ethics and methods. Sexuality & Culture, 18(2): 291-309.  

Öga med blå pupill
Idag har visuella metoder mer eller mindre kommit att bli ett forskningsfält i sig inte minst i samband med en ökad visuell digitalisering.
Kameralins
Tekniken är viktig när man gör visuell etnografi. Istock Photo
Flicka saljer lemonad
Barn som konsumenter och producenter. Istock Photo
Docka i en ryggsack
Den materiella barnkulturen. Istock Photo
Forskningsartikel av anna sparrman
Sparrman, Anna, Samuelsson, Tobias, Lindgren, Anne-Li and David Cardell (2016). The ontological practices of child culture. Childhood, 23(2): 255-271.   Sparrman, Anna (2014). Access and gatekeeping in researching children’s sexuality: Mess in ethics and methods. Sexuality & Culture, 18(2): 291-309.  

Publikationer

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

2022

Children’s sexual citizenship Changing notions of the sexual child

“It seems as though a dark view of children and sexuality has arisen since the political changes of the 1980s. Our own contemporary worries about the omnipresent paedophile limits the case for sexual citizenship for children because it refutes the political space and agency that needs to be created for this to happen.”

Anna Sparrman, “Children’s sexual citizenship: Changing notions of the sexual child” in Changing Childhoods, 22 September 2020. 

 

Making culture - Children’s and young people’s leisure cultures

Making culture is a research anthology focusing on children’s and young people’s leisure culture. Nineteen researchers from the Nordic countries have been invited by the Nordic Agency for Cultural Policy Analysis (Kulturanalys Norden) to explore, describe and analyse how children and young people act as cultural ‘doers’. The anthology provides researchers, policymakers and practitioners with insights and analyses on children’s and young people’s culture.

Ladda ner eller beställ boken

Making culture

Nyheter

CV

CV, uppdrag & nätverk

CV i korthet

 • 2021
  Proprefekt vid Institutionen för Tema
 • 2013
  Professor vid tema Barn, Linköpings universitet
 • 2009
  Docent i tema Barn, Linköpings universitet
 • 2002
  Filosofie doktor i tema Barn, Linköpings universitet

Samverkan och forskningsuppdrag 

 • Ledamot och ordförande i Nordisk kulturkontakts Kultur- och konstprogram samt VOLT Kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år
 • Akademiska expertrådet för Barnombudsmannens ”Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn med mera.
 • Advisory board för the Childism Institute
 • Advisory board för forskningsprojektet DYNAMUS
 • Advisory board för forskningsprojektet Samskapad Sex- och samlevnadsundervisning
 • Editorial board for Sociology of Children and families

Tidigare uppdrag

Scientific Advisory Panel för MISTRA-SAMS

I media

Hur ska en god förälder vara? Intervju i Dagens Nyheter.
Ottar 2017 

Forskningsplattformar

ResearchGate/Anna Sparrman
LinkedIn/Anna Sparrman

 

Handledning 

Organisation