Vad vet yngre barn om sexualitet? Vet de något? Vad ska de veta? Det finns en generell idé om att barn i åldern sex till tolv år är eller ska vara naiva och ovetande om sexualitet.

Den forskning jag bedriver kring barn och sexualitet handlar om yngre barns så kallade ”normala” sexualitet och den visar att barn har stor kunskap om ämnet. Samtidigt är det tydligt att samma barn ofta tampas med att finna ett språk för att prata om ämnet. Relationen mellan barn, vuxna och sexualitet är ett annat viktigt intresse för mig.

Exempelvis är den så kallade pedofila blicken central i min forskning om barn och sexualitet. Jag argumenterar för att vuxenvärlden idag tittar på och granskar både bilder av barn, barn, sig själva och varandra med en pedofil blick. Med det menar jag att den pedofila blicken har blivit en norm. En norm som vuxna idag organiserar barns vardag utifrån. Det skriver jag om i min kommande bok: Children, sexuality and visual culture: Enacting the paedophilic gaze (Palgrave). 

Teoretiskt bedriver jag min forskning inom ”sexuality studies” som har en kulturell och samhällsvetenskaplig syn på sexualitet.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman (2015)

Children, sexuality and sexualization , s.123-140

Omslag för publikation ''
Anna Sparrman (2014)

Barn tecknar världen , s.47-76

Organisation