Inför årets upplaga av konferensen Framtidens skadeplats kan alla som önskar presentera på konferensen lämna in ett abstract för förslag på presentation. Abstracten kommer att granskas av forskare inom CARER, och granskningen möjliggör publikation av en abstractsamling som ges ut av universitetets förlag Linköping University Electronic Press. Abstractboken ingår då i förlagets serie för konferenspublikationer, Linköping Electronic Conference Proceedings (EPC), som är indexerad i Norska listan, och varje godkänt abstract får ett DOI-nummer.

Carl-Oscar Jonson talar på framtidens skadeplats. Foto Thor Balkhed

Vi välkomnar bidrag från forskare och praktiker inom alla aspekter av räddning och respons. Exempel på ämnen som behandlats på tidigare konferenser är det senaste inom forskning om nya tekniker för effektivare skadeplatsarbete, utlarmning, frivilliga och allmänheten, första hjälpen och lärdomar från olika typer av händelser.

Till dig som vill lämna bidrag

Du kan lämna ett bidrag inom följande kategorier:

  • Forskning – Ett vetenskapligt abstract på max 350 ord.
  • Work-in-progress – Har du en pågående studie med ofärdiga resultat att beskriva?
  • Händelse – Beskrivning av händelse, incident, insats eller ett intressant case för praktiker och forskare inom räddning och respons.

Skicka in ditt bidrag senast 31 januari 2023

Du använder ett submission-system för att skicka in ditt bidrag.
Innan du kan skicka in ditt bidrag behöver du skapa ett konto.
 Skicka in bidrag till Framtidens skadeplats.

Presentationsformer

Föredrag

Ett föredrag kan pågå mellan 15 och 25 minuter, beroende på ämne och kategori.

Bidrag lämnas i första hand på svenska, men engelska vetenskapliga abstracts mottas också.

När vi har granskat abstract (max 350 ord) kommer du att få besked om föredraget inkluderas i konferensprogrammet, och vid positivt besked väntar vi oss bekräftelse från dig för slutgiltigt deltagande.

Vi ser också att minst en person i bidragets författarlista deltar och presenterar arbetet. 

 

Panel, alternativa presentationer

Om du vill använda möjligheten att på konferensen diskutera eller inhämta synpunkter kan bidrag i kategorin Work-in-progress presenteras i alternativa former, som panel eller workshop.

Då ka du lämna in ett WiP-abstract som beskriver din studie/panel och hur du vill presentera den.


Poster

Posters kan skickas in som en egen kategori. Skicka ett abstract på max 350 ord och bifoga din poster i PDF-format för tryck.

Utgå från de grafiska riktlinjer och format som din institution eller annan konferens efterfrågar; om inte annat anges är storlek på poster A1 liggande.

Tidplan

Lämna in ditt bidrag senast

31 januari 2023

Granskningsbeslut fattas

1 februari 2023

Tacka ja till föredrag, samt ange vem som presenterar

senast 8 februari 2023

Programmet är fastställt

10 februari 2023

Läs mer om konferensen och om CARER