Mitt huvudprojekt som forskningsledare är ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt projekt för att studerat tidig upptäckt och prevention av trycksår. 

Närmare bestämt vill vi studera biomarkörer (cytokiner) och bio-optiska indikatorer (Spatial Frequency Domain Imaging) för tidig upptäckt och prevention av trycksår i sårbara patientgrupper. Jag blev 2020 beviljad ett 3-årigt projektbidrag från Vetenskapsrådet. En del i projektet är kopplat till trycksår orsakade av medicintekniska produkter inom intensivvården. Det är ett projekt med många samarbetspartners:

Vi har disputerade intensivvårdssjuksköterskor; Susanna Ågren, HMV, LiU, Lotti Orvelius, HMV, LiU, och Carina Hjelm, HMV, LiU. Vid institutionen för medicinsk teknik och Wallenberg centrum för molekylär medicin finns Rolf Saager, WCMM-fellow, LiU, som ansvarar för den biooptiska mätmetoden. Bijar Ghafouri, HMV, LiU är forskningsledare vid PAINOMICS laboratorium och ansvarar för proteomik-analyserna i projektet.

Dessutom finns internationella medlemmar i projektet; Dan Bader, och Peter Worsley, University of Southampton (Storbritannien). Denna grupp är en av de ledande grupperna i världen inom trycksår och mätmetoder kopplat till detta område.

Vi har genomfört en feasability-studie på Thorax-intensivvårdsavdelningen och planerar nu för de första kliniska studierna inom projektet. Doktorand i projektet är Amanda Feldt, specialistsjuksköterska i medicin.

Kontakt