Fotografi av Sara Bergstrand

Sara Bergstrand

Biträdande professor

Mitt forskningsområde är mikrocirkulation och optiska mättekniker där min erfarenhet av gränslandet
mellan medicinsk teknik och translationell medicin är en viktig del.
Jag är föreståndare för forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Presentation

Min forskningsidentitet är starkt knuten till den experimentella och kliniska forskningen.

Mitt fokus är att utveckla, utvärdera och tillämpa ny teknik och metoder för att optimera vården för patienter och deras funktioner i vardagslivet samt öka kunskapen om människors hälsa och ohälsa hela livet. Min expertis är inom translationell forskning, alltså där resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta.

Jag forskar inom och gränslandet mellan medicinsk teknik och translationell medicin och omvårdnadsvetenskap. Jag har erfarenhet av att arbeta inom olika miljöer, både på teknisk och medicinsk fakultet.

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och kursansvarig för fristående kursen Sår och sårläkning. Jag är handledare för studenter på grundnivå och avancerad nivå på Sjuksköterskeprogrammet och Läkarprogrammet.

Jag är föreståndare för den nybildade forskarskolan Nära vård vid Linköpings universitet. Initiativet kommer från Region Östergötland. Forskarskolan Nära vård omfattar hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med doktorander inom både kommunal och regional sjukvård.  

Publikationer

2022

2020

2018

Forskning

Projekt

Nyheter

Organisation