Fotografi av Sara Bergstrand

Sara Bergstrand

Biträdande professor, Enhetschef

Mitt forskningsområde är mikrocirkulation och optiska mättekniker där min erfarenhet av gränslandet
mellan medicinsk teknik och translationell medicin är en viktig del.
Jag är föreståndare för forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Presentation

Min forskningsidentitet är starkt knuten till den experimentella och kliniska forskningen.

Mitt fokus är att utveckla, utvärdera och tillämpa ny teknik och metoder för att optimera vården för patienter och deras funktioner i vardagslivet samt öka kunskapen om människors hälsa och ohälsa hela livet. Min expertis är inom translationell forskning, alltså där resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta.

Jag forskar inom och gränslandet mellan medicinsk teknik och translationell medicin och omvårdnadsvetenskap. Jag har erfarenhet av att arbeta inom olika miljöer, både på teknisk och medicinsk fakultet.

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och kursansvarig för fristående kursen Sår och sårläkning. Jag är handledare för studenter på grundnivå och avancerad nivå på Sjuksköterskeprogrammet och Läkarprogrammet.

Jag är föreståndare för den nybildade forskarskolan Nära vård vid Linköpings universitet. Initiativet kommer från Region Östergötland. Forskarskolan Nära vård omfattar hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med doktorander inom både kommunal och regional sjukvård.  

Publikationer

2024

Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI
Stina Björkman, Caroline Lilliecreutz, Marie Bladh, Tomas Strömberg, Carl Johan Östgren, Arina Mahmoud, Arian Kafashian, Sara Bergstrand, Sofia Sederholm Lawesson (2024) Microvascular dysfunction in women with a history of hypertensive disorders of pregnancy: A population-based retrospective cohort study British Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 131, s. 433-443 Vidare till DOI

2023

Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study Journal of Biomedical Optics, Vol. 28 Vidare till DOI
Amanda Feldt, Anita Kärner Köhler, Sara Bergstrand (2023) Nurses strategies to enable continuous positive airway pressure therapy in a general medical ward context: A qualitative study Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 37, s. 524-533 Vidare till DOI
Hanna Jonsson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study PHOTONICS IN DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY 2023, Artikel 123520C Vidare till DOI

Forskning

Projekt

Nyheter

Organisation