Den 25 oktober uppmärksammas utgivningen av boken Systemiska perspektiv på socialt arbete med en presentation vid Campus Norrköping.

Professor Dimitris Michailakis och Universitetslektor Werner Schirmer på Avdelning socialt arbete vid Linköpings Universitet (LiU), har givit ut en bok som visar att man går miste om en hel del utan en grundförståelse i systemteori.

Författare är Professor Dimitris Michailakis och Universitetslektor Werner Schirmer System finns nämligen överallt. Vi ingår i system, vi använder system, vi används av system och vi definieras av system. Inom samhällsvetenskapen menas med ”system” företeelser som familjen, ekonomin, politiken, vetenskapen, religionen, internet och sociala medier, men också rådgivningssamtalet med en klient eller ett gräl med kärlekspartnern.

Bokens mål är att på ett pedagogiskt sätt introducera det systemiska tänkandet för alla som i sitt yrke arbetar med sociala system, i synnerhet socialarbetare, lärare och terapeuter. Systemteori erbjuder okonventionella, ibland förbryllande, praktikrelevanta insikter om det dagliga sociala livet, om välfärdsstatens interventionsmöjligheter och samhället som helhet. 

Utgivningen av boken Systemiska perspektiv på socialt arbete uppmärksammas med en presentation. Presentationen äger rum den 25/10 kl. 15-17 i TP2, Täppan, våning 3 vid ingången från Bredgatan.


Kontakt

Relaterat innehåll