Författarna Stefan Holmlid och Katarina Wetter-Edman samtalar om sin bok Tjänstedesign – principer och praktiker.

När: 15 april klockan 12.00

Var: På Zoom.

Arrangör: Studentlitteratur.

Välkommen!

Vilka kompetenser krävs i en organisation som vill arbeta med tjänstedesign? Hur väljs metoder och hur identifierar man vilken metod som lämpar sig för en viss kontext?

Tjänstedesign – principer och praktiker presenterar tre teoretiska perspektiv på tjänstedesign, fem grundläggande principer och en bred palett av metodansatser.

Bokens fokus på underliggande principer för framgångsrikt designarbete gör den till både ett redskap att använda tillsammans med en metodhandbok och en teoretisk utgångspunkt för ett kritiskt perspektiv på tjänstedesign.

 

Stefan Holmlid

 Stefan Holmlid, professor i design, Linköpings universitet. Han undervisar i tjänstedesign vid Linköpings universitet och Politecnico di Milano. Stefan har bland annat gästat Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk, Malmö universitet, Swinburne University of Technology och Sungkyunkwan University.

Han driver olika former av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser, framför allt med aktörer i offentlig sektor. Stefans forskning spänner över ett flertal områden i mötet mellan design och tjänst, bland annat aktörsinvolvering, gestaltningsmetoder, kopplingar till policy och systemkopplingar mellan offentliga aktörer och civilsamhället, samt organisationers designförmåga.

Katarina Wetter-Edman

 Katarina Wetter-Edman, filosofie doktor i design, Social Impact Lab, Örebro universitet. Katarina har undervisat i tjänstedesign vid Konstfack samt vid Högskolan för Design och Konsthantverk och Karlstad universitet. Hon har även drivit utbildningsinsatser för kommuner och regioner.

Hennes forskning har fokuserat på hur tjänstedesign involverar användare, hur design kan bidra till systemsyn och underlätta samverkan samt hur tjänstedesign etableras och sprids med fokus på offentlig sektor. Vidare hur designkompetensens särart med fokus på estetisk kunskap bidrar till transformation på systemnivå.

Kontakt