BLIGS är ett FORMAS-finansierat projekt vid KTH.

Huvudsyftet att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter med räddning och respons i lands- och glesbygd. Som en del av projektet har vi studerat historiska insatstider för kommunal räddningstjänst och jämfört dessa med förväntade insatstider, så som de beräknades med hjälp av GIS (geographic information system), sett från närmaste brandstation.

Projektledare