Det övergripande syftet med projektet EMOVE är att förbättra existerande frivillig-initiativ inom räddning och respons, huvudsakligen genom att optimera resursanvändningen.

Pågående delprojekt:

  • EMOVE-B: dynamisk, stokastisk utlarmning av sms-livräddare
  • EMOVE-D: statisk, stokastisk utlarmning av sms-livräddare
  • EMOVE-E: lokalisering av AED-stationer (hjärtstartare), samt utlarmning av drönare och sms-livräddare
  • EMOVE-F: utlarmning av sms-livräddare i Holland. Projekt i samverkan med University of Twente.
  • EMOVE-G: lokalisering av AED-stationer i kontrollerat luftrum. Data för hela Sverige, från Hjärtstoppcentrum, projekt i samverkan med KI.
  • EMOVE-H: utlarmning av CIP, civil insatsperson. 
  • EMOVE-I: skarp användning och utvärdering av nya utlarmningsstrategier. Utveckling och simuleringstest av tidigare framtagna algoritmer ger förslag till algoritm att testa i verkligheten.Projektledare