Trombektomi är en relativt ny behandlingsmetod vid stroke, orsakat av en blodpropp i hjärnan. En läkare går in via blodkärlen och tar fysiskt bort blodproppen med hjälp av tunna verktyg.

Ett sådant specialistingrepp kan dock bara utföras på speciella sjukhus, och det är nödvändigt att ett sådant sjukhus har ett visst antal ingrepp per år, för att kunna upprätthålla kompetensen.

Innan trombektomi görs trombolys, d.v.s. läkemedel ges för att börja lösa upp blodproppen. Först måste det dock konstateras att det inte är frågan om en hjärnblödning (i vilket fall trombolys inte är lämpligt), vilket kan göra genom en CT-scan. Inom ramen för TROMBOPT-projektet studeras hur tiden till trombolys och trombektomi påverkar utfallet för patienten. Detta ligger sedan till grund för utvecklingen av beslutsstödsverktyg som kan bidra till att svara på frågor som:  

• På vilka sjukhus ska det gå att utföra trombektomi? 
• Var ska det gå att göra CT-scan (sjukhus, ambulans)? 
• Vilken resurs ska skickas? 
• Ska patienten först till CT-scan och ev trombolys, eller direkt till trombektomi? 


Kontakt