Räddningstjänstens arbete förändras, på flera sätt och för flera aktörer. Det här projektet studerar hur en myndighet hanterat utvecklingen.

brandmän vid räddningsövningRäddningsövning. Foto: Alexander Gustavsson/FörsvarsmaktenHur övertygar man politiker om att man är som mest effektiv när ingenting händer? Och hur övertygar man anställda om att kärnverksamheten inte är det de en gång valde arbetet för utan det förebyggande arbetet som gör att man får göra mindre av det man valde yrket för?

Det är några dilemman av många som Sveriges räddningstjänster har att hantera. Vid Södertörns brandförsvarsförbund har man tagit konsekvenserna av samhällets förändring och förändrade behov, både vad gäller hur samhället ska skyddas från olyckor och vem som ska göra det.

Hur kan man organisera räddningstjänst effektivt? Södertörns brandförsvarsförbund har satsat på samverkan och medverkan i kommunernas samhällsbyggande. Man jobbar
medvetet för att bygga upp långsiktiga kontakter och nära dialog med kommunledningar och verksamheter utifrån premissen att den billigaste olyckan är den som inte inträffar.
Detta kan ses som en integrativ strategi som syftar till ömsesidig utveckling mellan förbundet och kommunerna.

Andra inslag i strategin är helhetstänkande, flexibilitet och professionella stödfunktioner.

 

Mer information