Räddningsforskare och lektor i företagsekonomi

Rebecca är fil.dr. i psykologi och lektor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Forskning om räddning och respons i CARER

I det tvärvetenskapliga centret för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Linköpings universitet är jag styrelseledamot och forskar om räddning och samhällsrespons på olyckor och kriser med speciellt intresse för samverkan med nya aktörer vid räddning.

Aktuell forskning 

Pågående projekt gäller det fleråriga forskningsprogrammet samt forskningsintressen "Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats." Andra forskningsinitiativ gäller sjöräddning, alarmering, socialt entreprenörskap och innovationer i offentlig sektor samt friluftssäkerhet.

Samverkan, organisation och ledning

Både forskning och undervisning inriktas mot organisation, grupp, ledarskap och samverkan från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag leder också kurser i vetenskapliga metoder och handleder uppsatser.

Nätverk & uppdrag

  • Styrelseledamot, räddningsforskare CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem)
  • Styrelseledamot i Brandskyddsföreningen
  • Projektledare delprojekt OSIS, (Organizing Societal Entrepreneurship in Sweden)
  • Medlem i  SCOP-E (Social Care for Old People)
  • Medlem i nätverk Innovation i Offentlig Sektor
  • Ledamot i nationella Issäkerhetsrådet

Rapporter

2016

Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg, Stefan Holgersson, Tobias Andersson

Att hantera framtidens skadeplatser: scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete

Rapport

Rebecca Stenberg

Alarmering, larm och larmkedjor: Ett komplext organisatoriskt fält

Rapport

2014

Rebecca Stenberg, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir

Samverkansformer för räddning och respons: Exempel och förslag

Rapport

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer och CV