Fotografi av Rebecca Stenberg

Rebecca Stenberg

Universitetslektor

Alla här rätt till trygghet, säkerhet och räddning. Många frågor ställs på sin spets när det gäller liv och död. Det känns bra att bidra till bättre räddning och ökad trygghet i samhället. Det är också ett område som är angeläget för alla.

Räddningsforskare och lektor i företagsekonomi

Rebecca är fil.dr. i psykologi och lektor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Forskning om räddning och respons i CARER

I det tvärvetenskapliga centret för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Linköpings universitet är jag styrelseledamot och forskar om räddning och samhällsrespons på olyckor och kriser med speciellt intresse för samverkan med nya aktörer vid räddning.

Aktuell forskning 

Pågående projekt gäller det fleråriga forskningsprogrammet samt forskningsintressen "Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats." Andra forskningsinitiativ gäller sjöräddning, alarmering, socialt entreprenörskap och innovationer i offentlig sektor samt friluftssäkerhet.

Samverkan, organisation och ledning

Både forskning och undervisning inriktas mot organisation, grupp, ledarskap och samverkan från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag leder också kurser i vetenskapliga metoder och handleder uppsatser.

Publikationer

2023

Rebecca Stenberg (2023) Terrängpejlen: Tabletop-workshop, arbetsrapport
David Gundlegård, Rebecca Stenberg, Fredrik Kokacka, Jouni Lindberg (2023) Terrängpejlen, CARER arbetsrapport: nulägesanalys
Rebecca Stenberg, Maria Wolmesjö (2023) Preparative collaboration for missing persons with dementia in Sweden: a pilot study International Journal of Emergency Services Vidare till DOI
Rebecca Stenberg, Fredrik Kokacka, David Gundlegård, Jouni Lindberg, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg (2023) Lokalisering i oländig terräng: Slutrapport Terrängpejlen-projektet
Rebecca Stenberg (2023) Fältövning 4 2022-11-08 - 2022-11-10: Terrängpejlen, CARER arbetsrapport

Nyheter

People in the dark.

Ökat intresse att samverka med frivilliga

Intresset att samverka med frivilliga ökar hos blåljusaktörerna. Det finns också ett ökande intresse från medborgare att bidra för trygghet, räddning och säkerhet.

Kvinna som simmar i drykardräkt.

Brittisk forskning kan underlätta sökandet efter person i vatten

I Sverige rapporteras ca 440 drunkningstillbud per år. Den brittiska forskaren Lorna Dennison-Wilkins är expert på sökande efter person i vatten. Hon samarbetar med CARER vid LiU och är imponerad över hur vi bedriver vår forskning inom blå-ljus.

Övning efterforskning polis och militär.

Rapport om efterforskning med förslag till förbättringar

37 förbättringsförslag presenteras i en ny rapport om efterforskning av försvunna personer.

Nätverk & uppdrag

  • Styrelseledamot, räddningsforskare CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem)
  • Styrelseledamot i Brandskyddsföreningen
  • Projektledare delprojekt OSIS, (Organizing Societal Entrepreneurship in Sweden)
  • Medlem i  SCOP-E (Social Care for Old People)
  • Medlem i nätverk Innovation i Offentlig Sektor
  • Ledamot i nationella Issäkerhetsrådet

Rapporter

Forskning

Forskningsprojekt

Poliser som letar efter försvunnen person.

Forskningsprojekt Efterforskning av försvunna personer

Inom det tvärvetenskapliga och praktiska fältet Efterforskning av försvunna personer sker forskning inom, och mellan olika forskningsområden som samverkan, metod- och teknikstöd och utveckling, internationella jämförelser och utvärderingar.

People in the dark.

Ökat intresse att samverka med frivilliga

Intresset att samverka med frivilliga ökar hos blåljusaktörerna. Det finns också ett ökande intresse från medborgare att bidra för trygghet, räddning och säkerhet.

Solnedgång

CARER på Brandkonferensen

Vi medverkar på Brandkonferensen den 16-18 maj 2017 i Linköping med seminariemedverkan och forskningsdialoger i BRANDs nystartade forskarkiosk.