Vi erbjuder hjälp och tekniskt kunnande för att genomföra histologiska undersökningar av preparat.

Vi kan hjälpa med all standardpreparering: fixering, dehydrering, infiltrering, inbäddning, snittning, cryosnittning, infärgning, antigen-demaskering och visualisering. 

Dina prover

Steg 1

Steg 2

  • Vi står för fixeringsmedel för första steget
  • Ta med dina prover
  • Vi går vidare till förberedelser av proven

Steg 3

  • Resultat
  • Fakturering
 

Utrustning histologilaboratoriet

Histologilaboratoriet har ny och automatiserad utrustning för:

Bearbetning av vävnad: En Leica TP1020 som utför flera prepareringssteg (fixering, dehydrering, infiltrering), kan tidsinställas och preparering kan ske över natt.

Inbäddning: Leica EG 1150-station för varm och kall inbäddning, kan tidsinställas och synkroniseras med processerna för bearbetning av vävnad.

Snittning: Automatisk rotationsmikrotom med kall blockhållare och vattenflöde som för snittet till varmvattensbad tillhörande mikrotomen.

Infärgning: Automatiserad hematoxylin – eosin infärgning med Leica ST4020.

Antigen retrieval:
 Dako PT Link för automatiserad antigen-demaskering. 

Cryosnittning med Leica CM 1950-cryostat för snittning i μm tjocklek.

 
  

Histologiutrustningen är tillgänglig att boka för alla användare. Nya användare? Boka en introduktion med Maria Ntzouni.

 

Kontakt

Bokningskalender