Molekylärbiologi

Apparatur för molekylärbiologi finns hos Cellkärnan, på plan 09 i Cellbiologihuset.

Personal finns på plats för att hjälpa till, se "Kontakt" nedan. Upplärningsavgift för externa användare är 600 kronor.

Bokning

Bokning av apparatur görs genom att klicka på länken "Bokningskalender" nedan.

Apparatur

Följande apparatur finns att tillgå:

3500 Genetic Analyzer

3500 8-kapillär plattform:

Exempel på applikationer: 
• Sekvensering
• Mikrosatelliter
• MLPATM
• LOH
• SNP
Läs mer på www.appliedbiosystems.com   

7500 Fast Real-Time PCR system

Applikationer: Absolut kvantifiering, relativ kvantifiering, alleldiskriminering +/- detektion.

Kapacitet: 96-håls fast PCR-platta.

PCR kan köras i fast läge med fast mastermix på 30-40 min, eller i standard läge med den vanliga mastermixen på ca 2h. Utrustad med 5 emissionsfilter som tar: SYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, TAMRA™, ROX™, Texas Red®, Cy3™, Cy5™.

Läs mer på www.appliedbiosystems.com

Maskinen kan användas fritt efter bokning med självbetjäning.

7900HT Fast Real-Time PCR System

96fast- or 384-well plate compatibility (the TaqMan® Low Density Array). 

Fast PCR option reduces run time to about 35 minutes in a standard 96-well format.

A laser scans and excites the fluorescent dyes in each of the wells. Continuous wavelength detection from 500-660 nm allows the use of multiple fluorophores in a single reaction.

Maskinen kan användas fritt efter bokning med självbetjäning. 

MiSeq Benchtop Sequencer from Illumina (NGS)

With MiSeq, you can:
  • Multiplex up to 96 samples per run for greater efficiency.
  • Get accurate bi-directional amplicon sequencing.
  • Generate complete de novo assemblies.
  • Produce 2 x 300 paired-end reads and up to 15 Gb of data in a single run.

För mer information: www.illumina.com/systems/miseq.ilmn

Agilent Bioanalyzer 2100

Varje grupp köper egna kit!

Affymetrix Microarray

Läs mer på www.affymetrix.com

Analysprogrammet Array Assist finns även att boka, se "Bokningskalender". 

QIAGEN Tissue Lyser

For high-throughput disruption of a wide range of biological samples

• Fast - disruption of up to 48 samples in as little as 2-4 minutes
• Disruption is achieved through the beating and grinding effect of beads
• Cross-contamination-free – closed system prevents tube-to-tube carryover
• Reproducible – highly standardized disruption methods
• Flexible – compatible with different sample types and disruption buffers
• Integrated – part of QIAGEN’s tissue-management system from collection/stabilization to purification

You have to buy your own QIAGEN kits and Beads, suitable for use with the TissueLyser system.

Läs mer på www.qiagen.com

epMotion 5070

epMotion 5070 är en pipetteringsrobot där användare kan skriva egna program för att bereda 96-hålsplattor för PCR. Två pipetter finns tillgängliga, 1-50ul samt 40-1000ul. Spetsar köps in individuellt av varje användare.

Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical Genomics

Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical Genomics, Sverige (GMS) för NGS-analys och bioinformatikstöd.

Till formuläret i Forms >>

Clinical Genomics

Clinical Genomics Linköping startade 2019 som en regional distribuerad nod för diagnostik och utvecklingsplattformen SciLifeLab och enheten för molekylär genetik på Linköpings universitet. Clinical Genomics finns på den medicinska fakulteten och samarbetar nära med den kliniska NGS-plattformen på Universitetssjukhuset i Linköping, där vi tillsammans formar den lokala "Genomic Medicine Sweden node GMC-south east".

Läs mer om Clinical Genomics: https://www.scilifelab.se/units/clinical-genomics-linkoping/

Kontakt

Bokningskalender

Brukargrupp

Core Facility