Apparatur för molekylärbiologi finns hos Cellkärnan, på plan 09 i Cellbiologihuset.

Personal finns på plats för att hjälpa till, se "Kontakt" nedan.


Bokning

Bokning av apparatur görs genom att klicka på länken "Bokningskalender" nedan.


Apparatur

Läs mer om våra instrument på den engelska sidan.


Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical Genomics

Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical Genomics, Sverige (GMS) för NGS-analys och bioinformatikstöd.

Till formuläret i Forms >>

Clinical Genomics

Clinical Genomics Linköping startade 2019 som en regional distribuerad nod för diagnostik och utvecklingsplattformen SciLifeLab och enheten för molekylär genetik på Linköpings universitet. Clinical Genomics finns på den medicinska fakulteten och samarbetar nära med den kliniska NGS-plattformen på Universitetssjukhuset i Linköping, där vi tillsammans formar den lokala "Genomic Medicine Sweden node GMC-south east".

Läs mer om Clinical Genomics: https://www.scilifelab.se/units/clinical-genomics-linkoping/

Kontakt

Bokningskalender

Core Facility