I P4 Östergötland finns ett inslag om Peter Johanssons avhandling.
Avhandling visar att hjärtsviktspatienter med depression har betydligt större risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar än andra patienter med hjärtsvikt. 

Lyssna på inslaget i P4 Östergötland (23 december 2008)

Kontakt

Relaterat innehåll