Fotografi av Peter Johansson

Peter Johansson

Professor

Orden "med hjärtat i fokus" är en bra sammanfattning av min yrkesmässiga gärning. Jag kombinerar kliniskt arbete på hjärtmottagning med egen forskning och fokus för min undervisning är evidensbaserad vård och behandling av patienter med hjärtsjukdom.

Hjärtsjukdom, psykologisk ohälsa och sömnbesvär

"Själ och Hjärta" är det centrala temat för min forskning. Jag studerar och utvecklar metoder för att minska psykisk ohälsa och sömnbesvär hos patienter med hjärtsjukdom.

Tyngdpunkterna i min forskning är psykologisk ohälsa (i.e. depression) och sömn (insomni och sömnapné). Min forskning är tvärvetenskaplig, och den sker i samarbete mellan sjuksköterskor, läkare, psykologer, och samhällsvetare inom implementeringsforskning. Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder används.

Depression, insomni och sömnapné

Depression och sömn ingick som en del i min avhandling. Efter avhandlingen har jag fortsatt att undersöka hur depression, insomni och sömnapné är kopplade till varandra såväl som till biologiska förändringar (ex. inflammation, hjärtfunktion), symtom, prognos och livskvalitet. Dessa variabler är ofta komplext relaterade och med syfte att öka kunskaperna om dessa relationer har jag använt strukturanalyser för att modellera och testa relationer.

Internet, kognitiv beteende terapi och depression

Eftersom den egna och andras forskning visat att depression negativt påverkar hjärtpatientens livskvalitet och prognos så har min forskning även kommit att riktats mot utveckling av metoder som kan minska depression. Jag är mycket intresserad av beteendevetenskap och driver nu forskningsprojekt med syftet att utveckla och utvärdera internetbaserad kognitiv beteende-terapi (I-KBT) mot depression hos patienter med hjärtsjukdom. Inom ramen för detta projekt samarbetar jag med Professor/psykolog Gerhard Andersson, IBL, LiU. Vår grupp är bland de första att utveckla I-KBT-program för hjärtpatienter. Sedan 2014 är en doktorand kopplad till projekt och där vi nu har utvecklat och testat ett första I-KBT mot depression till patienter med hjärtsvikt. Denna avhandling kommer att ge oss viktiga kunskaper om fortsatt utveckling av I-KBT program riktade till patienter med hjärtsjukdom med depression såväl som insomni och orosbesvär.

Hjärtsjukdom och kosttillskott

Ett annat område i min forskning rör tillskott av vitaminer. I samarbete med Professor och kardiolog Urban Alehagen har vi genomfört en studie kring tillskott av selen och coenzyme Q10 till 444 äldre personer under fyra år. Resultaten visade att risken för hjärtdöd minskade, samt att hjärtfunktion och livskvalitet förbättrades. Likaså framgår att tillskott av selen och Coenzym Q10 minskar inflammationsaktivering och oxidativ stress. Vi planerar nu för en studie där vi vill utvärdera om D-vitamin tillskott till personer med hjärtsvikt kan förbättra hjärtfunktion och livskvalitet.

CV Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer

Johan Lundgren, Örjan Dahlström, Gerhard Andersson, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson (2016)
Peter Johansson, Urban Alehagen, Martje H. L. van der Wal, Erland Svensson, Tiny Jaarsma (2016)

International Journal of Cardiology , Vol.207 , s.185-189 Vidare till DOI

Peter Johansson, Ivonne Lesman-Leegte, Erland Svensson, Adriaan Voors, Dirk J. van Veldhuisen, Tiny Jaarsma (2011)

American Heart Journal , Vol.161 , s.1053-1059 Vidare till DOI

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Extern samarbetspartner Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll