10 december 2015

Europeisk industri behöver bättre utvecklingsverktyg för det ökande antalet komplexa produkter som innehåller både hård- och mjukvara. LiU-professorn Peter Fritzson har fått 8,8 miljoner från Vinnova för projektet OpenCPS.

Europeisk industri behöver bättre utvecklingsverktyg för det ökande antalet komplexa produkter som innehåller både hård- och mjukvara. LiU-professorn Peter Fritzson har fått 8,8 miljoner från Vinnova för projektet OpenCPS.

Allt mer komplexa produkter med en allt större andel mjukvara ställer nya krav på industrins konstruktörer. Peter Fritzson, professor vid institutionen för datavetenskap, IDA, har därför tagit initiativ till projektet OpenCPS, inom det europeiska forskningsprogrammet ITEA3.

Cyber-fysikaliska system allt vanligare

– Utvecklingen av det som kallas cyber-fysikaliska system, där ’cyber’ är mjukvaran och ’fysikaliska’ hårdvaran, går nu allt snabbare. Några exempel är utvecklingen inom fordons- och flygindustrin, smarta kraftsystem och sakernas internet - där prylarna kommunicerar med varandra och integrerar med såväl annan mjukvara som med webben, säger Peter Fritzson.Peter Fritzson, professor IDA

Han har nu fått 8,8 miljoner kronor från Vinnova, varav 5,4 miljoner till LiU och 3,4 miljoner till det Linköpingsbaserade forskningsinstitutet SICS East Swedish ICT, där Adrian Pop är projektledare. OpenCPS är treårigt och engagerar 22 partners från tre länder - Sverige, Finland och Frankrike. Övergripande projektkoordinator är Magnus Eek, Saab AB. Med de svenska, finska och franska insatserna inräknade har OpenCPS en total budget på 9,3 miljoner euro eller cirka 85 miljoner kronor.

Målet är att förse europeisk industri med bättre, effektivare och mer användarvänliga verktyg för design, verifiering, simulering och optimering av stora komplexa produkter och system som innehåller både hård- och mjukvara.

Utveckling av OpenModelica

Inom OpenCPS ska forskarna utveckla nya, allmänt tillgängliga, metoder och verktyg baserade på den öppna källkodsmjukvaran OpenModelica. Det är en modellerings-, simulerings- och optimeringsmjukvara som till största delen är utvecklad vid Linköpings universitet och som också vidareutvecklas inom projektet.

Några utmaningar som projektet har att hantera är produkters ökande komplexitet och att både hårdvara och mjukvara måste kunna modelleras lika effektivt. De befintliga kommersiella utvecklingsverktygen är ofta inte heller kompatibla med varandra eftersom de inte använder samma standarder. Företagen blir då låsta till en leverantör, något som minskar möjligheterna till samarbete och innovation.

– En modellerings- och simuleringsmjukvara med öppen källkod som OpenModelica ger större flexibilitet. Det blir även enklare att ta till sig och införa nya krav i utvecklingsmiljöer där många aktörer bidrar, säger Peter Fritzson.

I projektet ska även ett antal industriella demonstratorer utvecklas där forskare, verktygsutvecklare och slutanvändare kan mötas. Intresset från industrin är stort, medverkar från Sverige gör exempelvis Saab, SKF, Ericsson och Siemens Industrial Turbomachinery samt flera mindre företag. Från forskningssidan deltar LiU, KTH och SICS East Swedish ICT.

OpenCPS står för Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development.

ITEA3 är ett europeiskt program för forskning och utveckling av mjukvaruintensiva system och tjänster.


LiU-mjukvara styr tysk elproduktion LiU-nytt

Se vår framtid med Modelica LiU-nytt

Kontakt

Modelica-forskning