Programvara och system (SAS)

Programvara och system (SaS) är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Vid avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom följande sju områden: programvaruteknik, programmeringsomgivningar, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem och teoretisk datalogi.

Forskar- och lärarkåren inom SaS består av 9 professorer, cirka 20 docenter/lektorer/adjunkter/postdocs, 25 doktorander och 12 amanuenser. 

Avdelningens forskning bedrivs inom fyra laboratorier:

Inbyggda system (ESLAB)
Co-design och design for testbarhet av inbyggda hardware/software-system, samt formala metoder för inbyggda system.

Programmeringssystem (PELAB)
Verktyg och arkitekturer för programvaruteknik, programspråk och programmeringssystem, inklusive kompilatorer, debugger, testverktyg, och verktyg för programmering av parallella, distriburade och realtidssystem.

Realtidssystem (RTSLAB)
Pålitliga system och nätverk inklusive tillförlitlighet, säkerhet och informationssäkerhet, resurseffektivitet med avseende på beräkningskapacitet, minne, bandbredd, och energi.

Teoretisk datalogi (TCSLAB)
Formala metoder, logik och constraint-programmering, constraint satisfaction-problem, analys av algoritmer och beräkningskomplexitet.

Forskningen inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin. Projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP) ansvarar för merparten av avdelningens grundläggande kurser i programmering, datastrukturer och algoritmer samt även en del mer avancerade kurser inom olika områden.


Avdelningen är ansvarig för cirka 70 grundutbildningskurser per år inom alla ingenjörsprogram på Linköpings universitet och täcker upp följande ämnesområden:

 • Grundläggande programmering
 • Operativsystem
 • Programmeringsteori
 • Programvaruteknik
 • Systemutveckling
 • Teoretisk datalogi
 • Parallella beräkningar
 • Kompilatorteknik
 • Inbyggda- och realtidssystem
 • Modellering och simulering
 • Distribuerade system
 • Datornätverk
 • Datorarkitekturer


Avdelningens grundutbildning administreras av avdelningens studierektor Ola Leifler.

Forskarutbildningen är organiserad inom följande områden:

 • Datavetenskap
 • Datorsystem

 

SaS seminarieserie är en kontinuerlig serie av öppna seminarier inom SaS-forskningsområden.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Nyheter och reportage

Forskning vid SaS Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna Visa/dölj innehåll

2022

Johan Malmqvist, Ulrika Lundquist, Anders Rosén, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf, Daniel Spooner (2022) The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 18-36

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid SaS Visa/dölj innehåll

Alla medarbetare

Om institutionen Visa/dölj innehåll