Programvara och system (SAS)

Programvara och system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap för forskning och utbildning inom programvaruteknik och datorsystem.   

En person sitter framför en datorskärm och hanterar en golvrobot Foto Jonas Järmen Forskning och utbildning bedrivs inom följande delområden:

  • Programvaruteknik
  • Programmeringsmodeller och programmeringssystem
  • Modellering och simulering av programvara och system
  • Systemprogramvara
  • Inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem
  • Datorsystemteknik
  • Parallella och distribuerade programvara och system
  • Realtidssystem och systemtillförlitlighet
  • Verifiering och testning av programvara och system

Forskning

Forskningen omfattar både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Händer på en laptops tangentbord, i bakgrunden ett kretskort Foto Jonas Järmen Dessutom inkluderar forskningen vid avdelningen flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysiska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.

Nio professorer, åtta docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med omkring 25 doktorander.

Studenter lyssnar på lärare som pekar mot ett exempel på en stor skärm. Foto Jonas JärmenSaS seminarieserie
 är en kontinuerlig serie av öppna seminarier inom SaS-forskningsområden.
Avdelningens forskning bedrivs inom tre enheter

Inbyggda system (ESLAB)

Co-design och design for testbarhet av inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem, samt formala metoder för inbyggda system.

Programmeringssystem (PELAB)
Verktyg och arkitekturer för programvaruteknik, storskalig programvaruteknik, modell-baserad programvaruutveckling, programspråk och programmeringssystem, inklusive kompilatorer, debugger, testverktyg, och verktyg för programmering av parallella, distribuerade och realtidssystem.

Realtidssystem (RTSLAB)
Pålitliga system och nätverk inklusive tillförlitlighet, säkerhet och informationssäkerhet, resurseffektivitet med avseende på beräkningskapacitet, minne, bandbredd, och energi.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för en betydande del av institutionens omfattande grundutbildningsverksamhet, med ungefär 70 grundutbildningskurser per år på grundläggande och avancerad nivå, samt uppdragsutbildningskurser och handledning av examensarbeten. Dessutom ger forskarna ett antal kurser inom forskarutbildningen varje år.Grupp av studenter som arbetar vid datorer. Foto Jonas Järmen

Grundutbildningen vid avdelningen bedrivs gemensamt av forskarna och av undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP-lärargruppen), som består av omkring tio universitetsadjunkter/tekniker och många amanuenser. UPP-lärargruppen ansvarar för  merparten av avdelningens grundläggande kurser i programmering, datastrukturer och algoritmer samt även en del mer avancerade kurser inom olika områden.

Forskarutbildning bedrivs inom datalogi.

 Aktuellt vid SAS

Nyheter och reportage

Forskning vid SAS

Senaste publikationerna

2023

Kontakta oss

Medarbetare vid SAS

Alla medarbetare

Om institutionen