Programvara och system (SAS)

Programvara och system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap för forskning och utbildning inom programvaruteknik och datorsystem.   

En person sitter framför en datorskärm och hanterar en golvrobot Foto Jonas Järmen Forskning och utbildning bedrivs inom följande delområden:

  • Programvaruteknik
  • Programmeringsmodeller och programmeringssystem
  • Modellering och simulering av programvara och system
  • Systemprogramvara
  • Inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem
  • Datorsystemteknik
  • Parallella och distribuerade programvara och system
  • Realtidssystem och systemtillförlitlighet
  • Verifiering och testning av programvara och system

Forskning

Forskningen omfattar både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Händer på en laptops tangentbord, i bakgrunden ett kretskort Foto Jonas Järmen Dessutom inkluderar forskningen vid avdelningen flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysiska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.

Nio professorer, åtta docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med omkring 25 doktorander.

Studenter lyssnar på lärare som pekar mot ett exempel på en stor skärm. Foto Jonas JärmenSaS seminarieserie
 är en kontinuerlig serie av öppna seminarier inom SaS-forskningsområden.
Avdelningens forskning bedrivs inom tre enheter

Inbyggda system (ESLAB)

Co-design och design for testbarhet av inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem, samt formala metoder för inbyggda system.

Programmeringssystem (PELAB)
Verktyg och arkitekturer för programvaruteknik, storskalig programvaruteknik, modell-baserad programvaruutveckling, programspråk och programmeringssystem, inklusive kompilatorer, debugger, testverktyg, och verktyg för programmering av parallella, distribuerade och realtidssystem.

Realtidssystem (RTSLAB)
Pålitliga system och nätverk inklusive tillförlitlighet, säkerhet och informationssäkerhet, resurseffektivitet med avseende på beräkningskapacitet, minne, bandbredd, och energi.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för en betydande del av institutionens omfattande grundutbildningsverksamhet, med ungefär 70 grundutbildningskurser per år på grundläggande och avancerad nivå, samt uppdragsutbildningskurser och handledning av examensarbeten. Dessutom ger forskarna ett antal kurser inom forskarutbildningen varje år.Grupp av studenter som arbetar vid datorer. Foto Jonas Järmen

Grundutbildningen vid avdelningen bedrivs gemensamt av forskarna och av undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP-lärargruppen), som består av omkring tio universitetsadjunkter/tekniker och många amanuenser. UPP-lärargruppen ansvarar för  merparten av avdelningens grundläggande kurser i programmering, datastrukturer och algoritmer samt även en del mer avancerade kurser inom olika områden.

Forskarutbildning bedrivs inom datalogi.

 Aktuellt vid SAS

Nyheter och reportage

Anna Friberg lutad mot en stor ladugårdsgrind.

LiU-forskare lyser upp Almedalsveckan

Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid? Kan vi koppla av när vi kopplar upp? Det är några av rubrikerna när forskare från Linköpings universitet dyker upp under Almedalsveckan på Gotland 27 juni till 1 juli.

Två manliga forskare vid bord med spel.

Spelforskning om hållbart samhälle

Hur ska vi förstå varandras perspektiv på omställningen till ett hållbart samhälle? Forskare vid LiU utformar metoden megaspel. Människor kan nämligen komma till insikter om svåra frågor genom att i stor grupp spela ett verklighetsnära spel.

Kraftgenerering i ett illustrerat landskap

OpenModelica bidrar till lösningar på komplicerade samhällsfrågor

OpenModelica är ett gratis verktyg - utvecklat bland annat vid Linköpings universitet - för modellering och simulering av komplexa system. Verktyget är baserat på öppen källkod. Många aktörer kan därmed bidra till nytta för både företag och samhälle.

Forskning vid SAS

Senaste publikationerna

2024

Mainak Deb, Krishna Gopal Dhal, Arunita Das, Abdelazim Hussien, Laith Abualigah, Arpan Garai (2024) A CNN-based model to count the leaves of rosette plants (LC-Net) Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 1496 Vidare till DOI
Anton Risberg Alakula, Gorel Hedin, Niklas Fors, Adrian Pop (2024) Property probes: Live exploration of program analysis results Journal of Systems and Software, Vol. 211, Artikel 111980 Vidare till DOI
Rodrigo Saar de Moraes, Simin Nadjm-Tehrani (2024) NetGAP: A graph grammar approach for concept design of networked platforms with extra-functional requirements Engineering applications of artificial intelligence, Vol. 133, Artikel 108089 Vidare till DOI
Oluwatayomi Rereloluwa Adegboye, Afi Kekeli Feda, Opeoluwa Seun Ojekemi, Ephraim Bonah Agyekum, Abdelazim Hussien, Salah Kamel (2024) Chaotic opposition learning with mirror reflection and worst individual disturbance grey wolf optimizer for continuous global numerical optimization Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 4660 Vidare till DOI
Shuang Wang, Heming Jia, Abdelazim Hussien, Laith Abualigah, Guanjun Lin, Hongwei Wei, Zhenheng Lin, Krishna Gopal Dhal (2024) Boosting aquila optimizer by marine predators algorithm for combinatorial optimization JOURNAL OF COMPUTATIONAL DESIGN AND ENGINEERING, Vol. 11, s. 37-69 Vidare till DOI
Reham R. Mostafa, Essam H. Houssein, Abdelazim Hussien, Birmohan Singh, Marwa M. Emam (2024) An enhanced chameleon swarm algorithm for global optimization and multi-level thresholding medical image segmentation Neural Computing & Applications Vidare till DOI
Jing Lu, Rui Yang, Gang Hu, Abdelazim Hussien (2024) Ameliorated Snake Optimizer-Based Approximate Merging of Disk Wang-Ball Curves BIOMIMETICS, Vol. 9, Artikel 134 Vidare till DOI
Abdelazim Hussien, Adrian Pop, Sumit Kumar, Fatma A. Hashim, Gang Hu (2024) A Novel Artificial Electric Field Algorithm for Solving Global Optimization and Real-World Engineering Problems BIOMIMETICS, Vol. 9, Artikel 186 Vidare till DOI
Torvald Mårtensson, Kristian Sandahl (2024) The Testing Hopscotch Model - Six Complementary Profiles Replacing the Perfect All-Round Tester PRODUCT-FOCUSED SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT, PROFES 2023, PT I, s. 495-510 Vidare till DOI
Hao Cui, Yaning Xiao, Abdelazim Hussien, Yanling Guo (2024) Multi-strategy boosted Aquila optimizer for function optimization and engineering design problems Cluster Computing Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare vid SAS

Alla medarbetare

Om institutionen