Programvara och system (SAS)

Programvara och system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap för forskning och utbildning inom programvaruteknik och datorsystem.   

En person sitter framför en datorskärm och hanterar en golvrobot Foto Jonas Järmen Forskning och utbildning bedrivs inom följande delområden:

  • Programvaruteknik
  • Programmeringsmodeller och programmeringssystem
  • Modellering och simulering av programvara och system
  • Systemprogramvara
  • Inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem
  • Datorsystemteknik
  • Parallella och distribuerade programvara och system
  • Realtidssystem och systemtillförlitlighet
  • Verifiering och testning av programvara och system

Forskning

Forskningen omfattar både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Händer på en laptops tangentbord, i bakgrunden ett kretskort Foto Jonas Järmen Dessutom inkluderar forskningen vid avdelningen flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysiska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.

Nio professorer, åtta docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med omkring 25 doktorander.

Studenter lyssnar på lärare som pekar mot ett exempel på en stor skärm. Foto Jonas JärmenSaS seminarieserie
 är en kontinuerlig serie av öppna seminarier inom SaS-forskningsområden.
Avdelningens forskning bedrivs inom tre enheter

Inbyggda system (ESLAB)

Co-design och design for testbarhet av inbyggda/cyberfysiska programvaru- och hårdvarusystem, samt formala metoder för inbyggda system.

Programmeringssystem (PELAB)
Verktyg och arkitekturer för programvaruteknik, storskalig programvaruteknik, modell-baserad programvaruutveckling, programspråk och programmeringssystem, inklusive kompilatorer, debugger, testverktyg, och verktyg för programmering av parallella, distribuerade och realtidssystem.

Realtidssystem (RTSLAB)
Pålitliga system och nätverk inklusive tillförlitlighet, säkerhet och informationssäkerhet, resurseffektivitet med avseende på beräkningskapacitet, minne, bandbredd, och energi.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för en betydande del av institutionens omfattande grundutbildningsverksamhet, med ungefär 70 grundutbildningskurser per år på grundläggande och avancerad nivå, samt uppdragsutbildningskurser och handledning av examensarbeten. Dessutom ger forskarna ett antal kurser inom forskarutbildningen varje år.Grupp av studenter som arbetar vid datorer. Foto Jonas Järmen

Grundutbildningen vid avdelningen bedrivs gemensamt av forskarna och av undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP-lärargruppen), som består av omkring tio universitetsadjunkter/tekniker och många amanuenser. UPP-lärargruppen ansvarar för  merparten av avdelningens grundläggande kurser i programmering, datastrukturer och algoritmer samt även en del mer avancerade kurser inom olika områden.

Forskarutbildning bedrivs inom datalogi.

 Aktuellt vid SAS

Nyheter och reportage

Anna Friberg lutad mot en stor ladugårdsgrind.

LiU-forskare lyser upp Almedalsveckan

Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid? Kan vi koppla av när vi kopplar upp? Det är några av rubrikerna när forskare från Linköpings universitet dyker upp under Almedalsveckan på Gotland 27 juni till 1 juli.

Två manliga forskare vid bord med spel.

Spelforskning om hållbart samhälle

Hur ska vi förstå varandras perspektiv på omställningen till ett hållbart samhälle? Forskare vid LiU utformar metoden megaspel. Människor kan nämligen komma till insikter om svåra frågor genom att i stor grupp spela ett verklighetsnära spel.

Kraftgenerering i ett illustrerat landskap

OpenModelica bidrar till lösningar på komplicerade samhällsfrågor

OpenModelica är ett gratis verktyg - utvecklat bland annat vid Linköpings universitet - för modellering och simulering av komplexa system. Verktyget är baserat på öppen källkod. Många aktörer kan därmed bidra till nytta för både företag och samhälle.

Forskning vid SAS

Senaste publikationerna

2024

Mohamed Ebeed, Shimaa Ali, Ahmed M. Kassem, Mohamed Hashem, Salah Kamel, Abdelazim Hussien, Francisco Jurado, Emad A. Mohamed (2024) Solving stochastic optimal reactive power dispatch using an Adaptive Beluga Whale optimization considering uncertainties of renewable energy resources and the load growth Ain Shams Engineering Journal, Vol. 15, Artikel 102762 Vidare till DOI
José Antonio Hernández López, Jesus Sanchez Cuadrado, Riccardo Rubei, Davide Di Ruscio (2024) ModelXGlue: a benchmarking framework for ML tools in MDE Software and Systems Modeling Vidare till DOI
Nabil Neggaz, Amir Seyyedabbasi, Abdelazim Hussien, Mekki Rahim, Mehmet Beskirli (2024) Optimal Nodes Localization in Wireless Sensor Networks Using Nutcracker Optimizer Algorithms: Istanbul Area IEEE Access, Vol. 12, s. 67986-68002 Vidare till DOI
P. L. S. Jayalaxmi, Manali Chakraborty, Rahul Saha, Gulshan Kumar, Mauro Conti (2024) MADESANT: malware detection and severity analysis in industrial environments Cluster Computing Vidare till DOI
Bjorn Birath, August Ernstsson, John Tinnerholm, Christoph Kessler (2024) High-Level Programming of FPGA-Accelerated Systems with Parallel Patterns International journal of parallel programming Vidare till DOI
Johannes Klaus Fichte, Thomas Eiter, Hecher Markus, Stefan Woltran (2024) Epistemic Logic Programs: Non-Ground and Counting Complexity Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'24)
Fatma A. Hashim, Abdelazim Hussien, Anas Bouaouda, Nagwan Abdel Samee, Ruba Abu Khurma, Hayam Alamro, Mohammed Azmi Al-Betar (2024) An enhanced exponential distribution optimizer and its application for multi-level medical image thresholding problems Alexandria Engineering Journal, Vol. 93, s. 142-188 Vidare till DOI
Reham R. Mostafa, Abdelazim Hussien, Marwa A. Gaheen, Ahmed A. Ewees, Fatma A. Hashim (2024) AEOWOA: hybridizing whale optimization algorithm with artificial ecosystem-based optimization for optimal feature selection and global optimization Evolving Systems Vidare till DOI
Ponugoti Kalpana, R. Anandan, Abdelazim Hussien, Hazem Migdady, Laith Abualigah (2024) Plant disease recognition using residual convolutional enlightened Swin transformer networks Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 8660 Vidare till DOI
Yaning Xiao, Hao Cui, Abdelazim Hussien, Fatma A. Hashim (2024) MSAO: A multi-strategy boosted snow ablation optimizer for global optimization and real-world engineering applications Advanced Engineering Informatics, Vol. 61, Artikel 102464 Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare vid SAS

Alla medarbetare

Om institutionen