09 februari 2013

Att personer med kronisk hjärtsjukdom ska kunna leva ett gott liv är drivkraften för Anna Strömberg och Tiny Jaarsma, som bägge är professorer i omvårdnad vid LiU. De har sedan länge ett nära samarbete och är internationellt engagerade i sitt forsknings-område.

Anna Stromberg och Tiny Jaarsma, omvårdnadsforskare Risken att dö i hjärtinfarkt har i det närmaste halverats de senaste decen-
nierna. Det innebär att fler patienter överlever en akut hjärtinfarkt, men får sedan leva med kronisk hjärtsvikt. För dem kan egenvården vara avgörande för både livskvalitet och överlevnad.

– Ytterst handlar vår forskning om hur personer med kronisk hjärtsjukdom ska kunna leva ett gott liv och hur sjukvården kan stötta dem, framförallt med hjälp av utbildning till patienter och anhöriga. Det är en patientnära forskning som syftar till att påverka livssituationen, förklarar Anna Strömberg.

Utrymme för egen forskargrupp

Som forskarstuderande i omvårdnad lärde Anna Strömberg och Tiny Jaarsma känna varandra på europeiska hjärtmedicinska konferenser. Det var i mitten av 1990-talet och forskningen i kardiovaskulär omvårdnad var i sin linda.

– Det var få sjuksköterskor på konferenserna och spännande att träffa en kollega att dela forskningsintressen med. Redan då började vi samarbeta, berättar Anna Strömberg, bilden th.

Tiny Jaarsma var forskare med samma inriktning vid universitetet i Groningen i Holland. När en professur i omvårdnad med inriktning mot lärande i vård och omsorg utlystes vid LiU blev hon intresserad.

– Det fanns fler professorer i omvårdnad vid LiU än i hela Holland och det fanns utrymme för att skapa en egen forskargrupp. Den multidisciplinära forskningen och det goda samarbetet med landstinget lockade också, berättar Tiny Jaarsma.

Samarbetet ett stöd i forskarkarriären

För två år sedan blev hon så professor vid LiU i Norrköping och samarbetet med Anna Strömberg i Linköping har fortsatt att utvecklas.

– Det visar sig gång på gång att tillsammans blir vi starkare. Det stärker forskningsområdet, undervisningen och forskarutbildningen, säger Anna Strömberg.

Samarbetet är också ett stöd i den egna forskarkarriären.

Tiny Jaarsma, omvårdnadsforskare– Forskarens tillvaro kan ibland vara ensam, men vi kan gå in i delar av varandras forskningsprojekt eller driva dem gemensamt. Vi kan avlasta och stötta varandra, men också vara konstruktiva kritiker på ett sätt som inte alltid är självklart inom akademin, säger Tiny Jaarsma.

Samtidigt är de i någon mening varandras konkurrenter, men vill bekämpa konkurrensens negativa effekter.

– Det är viktigt att visa hjälpsamhet, samarbete och generositet mellan forskarkolleger och vara en förebild för de yngre forskarna i deras karriär, säger Anna Strömberg.

Egenvården utgör en kärna

Bägge har fortsatt vara aktiva i sjuksköterskornas avdelning inom European Society of Cardiology och medverkar i planeringen av deras vetenskapliga konferenser. De har också tagit initiativ till en vetenskaplig tidskrift för kardiovaskulär omvårdnadsforskning som rankas på sjätte plats bland ett femtiotal tidskrifter inom området. Redaktionen finns vid LiU med Tiny Jaarsma som huvudredaktör och Anna Strömberg som en av medredaktörerna.

Ett av deras första samarbeten var att utveckla ett instrument för att utvärdera hjärtpatienters egenvård, European self-care behaviour scale, som nu används i en rad länder. Sedan dess har egenvården utgjort kärnan i deras gemensamma forskningsintresse.

Tiny JaarsmaTiny Jaarsma och Anna Strömberg har också utvecklat en egenvårdsteori som ska ge svar på frågan vad som motiverar patienter till egenvård. Det har de gjort tillsammans med Barbara Riegel från University of Pennsylvania som till nyligen var gästprofessor vid LiU.

Utländska forskare intresserade

Det största gemensamma projektet är just nu en stor randomiserad studie som utvärderar om datateknik av olika slag kan användas i patientutbildning, till exempel Nintendo Wii spelkonsol, som ett verktyg för att motivera patienter att öka sin fysiska aktivitet och livskvalitet.

Ett nära samarbete som Tiny Jaarsmas och Anna Strömbergs ger stort utbyte, men kräver också en bra balans mellan att arbeta i gemensamma och egna projekt.

Tiny Jaarsma är huvudansvarig för den fortsatta testningen och utvecklingen av egenvårdsinstrumentet. Hon har också inriktat sin forskning på livskvalitet och sexualrådgivning för hjärtsviktpatienter.

För Anna Strömbergs del har forskningen om patientutbildning lett henne in på studier om hur den kognitiva förmågan påverkas av hjärtsvikt och hur utbildningen kan anpassas till personer med nedsatt kognitiv förmåga.

Hon leder också studier om näringsintag och kronisk hjärtsvikt.

– Undernäring är vanligt bland hjärtsviktspatienter och påverkar sjukdomens utveckling. Därför undersöker jag vilka faktorer som orsakar näringsbrist och vilken roll kostrådgivning kan spela.


Två forskargrupper med kardiovaskulär inriktning har gjort det attraktivt för utländska forskare att besöka LiU. Kontakterna med holländska forskare är livaktiga och två nyligen disputerade omvårdnadsforskare från Holland är just nu vid LiU.

Text: Birgitta Weibull
Foto: Göran Billeson. På översta bilden samtalar Tiny Jaarsma med Anna Strömberg. Andra bilden Anna Strömberg. Tredje bilden Tiny Jaarsma.
LiU Magasin 2-2013

Kontakt

Relaterat innehåll