Wii-projektet

En man och en kvinna spelar Wii / A man and a woman play Wii-games

Undersökningen handlar om att förbättra träningskapacitet och daglig aktivitet hos patienter med hjärtsvikt genom Wii-spelande.

Nintendo Wii är en plattform för motionspel med trådlös kontroll, Wii Remote, som kopplas till datorn via Bluetooth. Nintendo Wii låter spelarna interagera med datorn genom sina rörelser. Spelet Nintendo Wii Sports (bowling, tennis, baseboll, golf och boxning) medföljer Nintendo Wii-konsollen.

För enkelhetens skull har projektet valt en viss konsol (Nintendo Wii) i undersökningen, men resultaten kan överföras till liknande plattformar.

Undersökningen har inhämtat data i Norrköping, Linköping, Jönköping och Stockholm. Sedan 2014 har även datainsamling från flera andra länder hämtats in.


Mer fysisk kapacitet och högre välbefinnande hos patienter med hjärtsvikt genom användning av Nintendo Wii (HF-Wii-studien).

Totalt deltog 605 patienter i studien (se figur).

Karta över Wii-projektets patienter

Resultaten av studien indikerar att patienter som spelade på spelkonsolen kunde gå längre efter 3 månader på det så kallade "6-minuters gångprovet" jämfört med patienter som fick de vanliga råden om fysisk aktivitet. Patienter med spelkonsolen kunde gå ett medelvärde på 30 meter längre på 6 minuter. Det innebär att patienter som hade fått tillgång till spelkonsolen hemma hade högre övningskapacitet jämfört med patienterna som fick vanliga råd om fysisk aktivitet.
Patienter med spelkonsolen hade mer styrka i höger sida av kroppen (mätt med muskelfunktionstestet) jämfört med patienter som fick vanliga råd om fysisk aktivitet.

Resultaten visar också att patienterna efter 3 månader med spelkonsolen upplevde ett bättre välbefinnande jämfört med patienter som fick vanliga råd om fysisk aktivitet.

 

Vad betyder det här?

Forskarna vill än en gång betona att det är mycket viktigt att patienter med hjärtsvikt regelbundet är fysiskt aktiva. Patienter kan göra normala fysiska aktiviteter (t ex promenader, hundpromenader, cykling), men kan också överväga att spela dataspel som gör dem mer fysiskt aktiva. Det finns flera dataspel som patienter kan använda för att vara mer fysiskt aktiva, till exempel Nintendo Wii, Xbox Kinect eller Sony EyeToy.

För ytterligare resultat och resultat i mer detalj hänvisar vi till studiens hemsida: www.hf-wii.com (tyvärr är webbplatsen endast tillgänglig på engelska).

Forskningsprojekt

Finansiering – HF-Wii-undersökningen

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Vårdalstiftelsen
  • Hjärt-Lungfonden
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Riksförbundet HjärtLung
  • Hälsans nya verktyg
  • Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)

Ett hjärta uppbyggd med TV-spelskontroller (illustration)

HF-Wii-undersökningen

Läs mer om projektet:

www.hf-wii.com


Besök oss på Twitter (@HFWii)

Nyheter

Kontakt

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll