Fotografi av Tiny Jaarsma

Tiny Jaarsma

Professor

Mitt yrkesliv kretsar kring ett centralt tema: Att ha ett bra liv som hjärtsjuk – hur vi kan förbättra egenvården. Jag utvecklar och testar behandlingar för förbättrad egenvård av hjärtpatienter på ett internationellt plan.

Hjärtsjukdom och egenvård

Min forskning är inriktad på att förbättra kvaliteten på omvårdnaden och att stärka sjukvården för kroniskt sjuka hjärtpatienter. Mina huvudsakliga bidrag har varit att befrämja evidensbaserad omvårdnad i Nederländerna och internationellt, särskilt hos patienter med hjärtsvikt.

Mina forskningsområden har huvudsakligen att göra med förbättrad vård och egenvård av hjärtpatienter. Min doktorsavhandling, som jag försvarade i Maastricht (NL) 1999, hette: Hjärtsvikt: sjuksköterskors vård; effekter av stödjande-utbildande sjuksköterskeinsatser på egenvård, resursanvändning och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt (Heart failure: nurses care; effects of a supportive-educative intervention by a nurse on self-care, recourse utilization and quality of life of patients with heart failure).

Korta fakta om mig

Utmärkelser

 • Distinguished Scientist Award: American Heart Association (AHA) 2016
 • Hedersföreläsare: Mebius Kramer Lezing (Universitet i Utrecht) 2011
 • Fellow i European Academy of Nurse Scientists (EANS) 2014
 • Fellow i American Academy of Nursing (FAAN) 2011
 • Nurse Fellow i European Society of Cardiology (NFESC) 2000
 • Fellow i American Heart Association (FAHA) 2001
 • Hedersmedlem i Nederländska hjärt- och kärlsköterskors förbund 2003
 • Anna Reynvaan-priset för Årets bästa artikel 2000
 • Fellow i forskarutbildning i Heart Failure Association: N. Kolbe
 • Medlem i AHA:s omvårdnadsråd (sedan 1999), Nederländska förbundet för hjärtsköterskor (sedan 1998, hedersmedlem sedan 2005), Nederländska omvårdnadsvetenskapliga gruppen (sedan 2001) CCNAP ESC (sedan 1996), HFA ESC (since 2000)

Publikationer

Urval

Omslag för publikation ''
Tiny Jaarsma, Heleen Westland, Ercole Vellone, Kenneth E. Freedland, Carin Schroder, Jaap C. A. Trappenburg, Anna Strömberg, Barbara Riegel (2020)

International Journal of Environmental Research and Public Health , Vol.17 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Tiny Jaarsma, Martje van der Wal, Lynne Hinterbuchner, Stefan Koeberich, Irene Lie, Anna Strömberg (2020)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.19 , s.462-464 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, S. B. Dunbar, D. Fitzsimons, C. Lee, S. Middleton, E. Vellone, K. E. Freedland, B. Riegel (2020)

International Journal of Nursing Studies , Vol.105 Vidare till DOI

2024

Barbara Riegel, Shayleigh Dickson Page, Subhash Aryal, Christopher S. Lee, Andrew Belfiglio, Kenneth E. Freedland, Anna Strömberg, Ercole Vellone, Heleen Westland, Michelle M. van Rijn, Sara Pettersson, Douglas J. Wiebe, Tiny Jaarsma (2024) Symptom characteristics, perceived causal attributions, and contextual factors influencing self-care behaviors: An ecological daily assessment study of adults with chronic illness Patient Education and Counseling, Vol. 123, Artikel 108227 Vidare till DOI
James M. Beattie, Teresa Castiello, Tiny Jaarsma (2024) The Importance of Cultural Awareness in the Management of Heart Failure: A Narrative Review Vascular Health and Risk Management, Vol. 20, s. 109-123 Vidare till DOI
Sara Gostoli, Francesco Bernardini, Regina Subach, Petra Engelmann, Tiny Jaarsma, Frida Andréasson, Sanne Rasmussen, Trine Thilsing, Natasja Eilerskov, Barbara Bordoni, Diego Della Riva, Stefano Urbinati, Sebastian Kohlmann, Chiara Rafanelli (2024) Healthcare needs in elderly patients with chronic heart failure in view of a personalized blended collaborative care intervention: a cross sectional study Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 11, Artikel 1332356 Vidare till DOI
Loreena Hill, Lorna Cassidy, Lana Dixon, Donna Fitzsimons, Ingela Thylén, Tiny Jaarsma (2024) An insight into healthcare professionals' perspectives on discussing implantable cardioverter defibrillator deactivation European Journal of Cardiovascular Nursing Vidare till DOI
Heleen Westland, Stefan Kuiper, Cheryl van den Bovenkamp, Etienne Blaas, Tiny Jaarsma (2024) How do patients with rheumatoid arthritis perceive their self-care and self-care support? A mixed-method study Journal of Advanced Nursing Vidare till DOI

Forskning inom hjärtsjukdom och egenvård

Forskar du inom samma område?

Om du skulle vilja samarbeta inom något av våra forskningsprojekt eller arbeta med våra mätskalor, vänligen kontakta mig: tiny.jaarsma@liu.se
Övriga projekt

 • Utveckling av ett datorspel för att studera postoperativ egenvård (doktorand B Ingadottir): Detta projekt var del av LiU:s Sommarmatchen 2014.
 • Förbättrad symptommonitorering med hjälp av digital penna (projekt med prof Strömberg och dr. L Lind, finansierat av FP7:s hemmavårdsprojekt).
 • Monitorering av patientaktivitet i hemmet med hjälp av Kinect-kamera (projekt HAREM, Igenkänning av och monitorering av aktivitet för egenvård hos äldre hjärtsviktspatienter med dr. P. Dell’Acqua, finansierat av LIST 2011.
 • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för hjärtsviktspatienter (dr. P Johansson, finansierat av FORSS och VR).
 • Utvärdering av patienthemsida där jag var en av medutvecklarna, och som nu utvärderas av ett arbetslag från LiU i samarbete med Universitetet i Utrecht (Nederländerna).
 • Användningsbeskrivning av tjänster och verktyg för distansövervakning av hjärtsviktspatienter i Sverige och Japan. Detta projekt leds av dr. N. Kato, postdok i forskningsgruppen).
 • Lära sig leva med följderna av kronisk (hjärt-)sjukdom. Peter Johansson arbetade som postdok på 20 % för att studera följderna av hjärtsvikt och vidareutveckling av insatser för patienter med kronisk hjärtsjukdom. Tillsammans med professorerna Anna Strömberg, LiU och Barbara Riegel, University of Pennsylvania, utvecklade vi därtill “teorin för egenvård vid kronisk sjukdom”.

 

Pågående och framtida verksamheter

 • Planerad internationell studie av egenvård i olika kulturer
 • Vidare validering och kulturell anpassning av EHFSCB-skala
 • En ny skala utvecklas för att mäta egenvård hos patienter med LVAD-hjärta. Medarbetare på dessa specifika projekt är Naoko Kato, Anna Strömberg och Tuvia Ben Gal.

Optimera hjärtsviktsvården i hemmet

Deltagande i tre projekt för förbättrad hjärtsvikt i hemmet.

COACH2 är en studie som utvärderar huruvida långsiktig uppföljning i primärvården, efter att farmakologisk och icke-farmakologisk behandling först optimerats på specialiserad hjärtsviktsklinik, är lika effektiv som långtidsuppföljning på den specialiserade hjärtsviktskliniken med avseende på patienters följsamhet till riktlinjer.

Undersökningen, som utförs av ett forskarlag i Groningen och Tiny, hör ihop med styrgruppen.

Implementering

 • Vidareutveckla och implementera Läroplanen för ett europeiskt utbildningsprogram för hjärtsviktssköterskor
 • Utvärdera och implementera patienthemsidan: www.heartfailurematters.org

Forskningstema

Undervisning

Grundnivå

 • Föreläser på grundnivå på avdelningen för omvårdnad
 • Termin 1: Omvårdnadsforskning
 • Termin 3: Mätinstrument
 • Termin 5: Att göra en litteraturstudie
 • Handledning av kandidatuppsatser i omvårdnad

T witter

Avancerad nivå

 • Master: Att skriva en forskningsplan
 • Handledning av forskningsuppsatser på specialistutbildningen

Doktorsnivå

 • Delkursledare för doktorandkurs (Riegel and Strömberg) Egenvård av kronisk sjukdom 2011 och 2012
 • Delkurs doktorandkurs Vetenskaplig metod: Metoder för systematisk och kritisk undersökning av forskningsrapporter
 • Doktorandseminarium varannan vecka
 • Föreläsning doktorandseminarier: Att göra en bra recension, att besvara recensioner, internationellt samarbete, reflektion om forskningsstöd

Utnämningar

 

 • Chefredaktör för European Journal of Cardiovascular Nursing (nummer 10 av omvårdnadstidskrifter) - Se Youtube-klipp.
 • Ordförande i vetenskapliga kommittén i ESC:s Råd för hjärt- och kärlsköterskor och relaterade yrkesarbetande (nuvarande)
 • Ledamot i rektors forskningsråd på LiU
 • Ledamot i Medicinska fakultetens styrelse

 

Video

 

Samverkan med forskare inom LiU

Samverkan med externa forskare

Inrikes

 • Jönköping University, Hälsohögskolan: Professor Bengt Fridlund, Professor Jan Mårtensson Professor Anders Broström
 • Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa: Professor Inger Ekman
 • Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad: Professor Kurt Boman och universitetslektor Margareta Brännström

Internationellt

 • För HF Wii-undersökningen har vi byggt en stark gruppering av medarbetare från olika länder. Data från Wii-försöket samlas in av forskningslaget med Dr. Tuvia Ben Gal, föreståndare på hjärtsviktsenheten vid Rabin Medical Centre (Israel) och Dr. Ercole Vellone, från avdelningen för folkhälsa vid medicinska fakulteten, Tor Vergata-universitetet (Italien) och Dr JJ Boyne, Maastrichts universitetssjukhus (Nederländerna).
 • Fortsatt aktivt samarbete finns med professor Dr. Simon Stewart, föreståndare för förebyggande medicin & gruppledare för folkhälsa. Från University of Pennsylvania (USA) arbetar vi med professor Barbara Riegels tvärvetenskapliga arbetslag.
 • Tillsammans med irländska kolleger deltar jag i styrgruppen för CHARMS-undersökningen: Förbättrad sexuell utvärdering och rådgivning vid hjärtrehabilitering.
 • Jag samarbetar också med professor Susanne S. Pederson i undersökningen ACQUIRE-HF, en undersökning om patientcentrerad vård av hjärtsviktspatienter.

Organisation

Nyheter

Äldre kvinna framför dator.

20 miljoner till hälsoforskning från Familjen Kamprads stiftelse

Fem forskare vid Linköpings universitet får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Familjen Kamprads stiftelse. De aktuella forskningsprojekten syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen.

Kvinna som gör ett hjärta med händerna.

9,3 miljoner kronor till hjärt- och lungforskning

Fyra LiU-forskare vid Institutionen för hälsa, vård och medicin och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har tilldelats sammanlagt 9,3 miljoner kronor i projektbidrag från Hjärt-Lungfondens årliga anslagsutdelning.

En sjuksköterska visar ett block eller liknande för en äldre vårdtagare som sitter i sängen.

Nära 43 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa

Tretton forskare vid LiU får tillsammans 42,6 miljoner kronor i forskningsanslag. Det står klart när Vetenskapsrådet nu har fattat beslut om fördelningen av nästan 1 miljard kronor i forskningsmedel till forskare inom medicin och hälsa.