Hjärtsjukdom och egenvård

Min forskning är inriktad på att förbättra kvaliteten på omvårdnaden och att stärka sjukvården för kroniskt sjuka hjärtpatienter. Mina huvudsakliga bidrag har varit att befrämja evidensbaserad omvårdnad i Nederländerna och internationellt, särskilt hos patienter med hjärtsvikt.

Mina forskningsområden har huvudsakligen att göra med förbättrad vård och egenvård av hjärtpatienter. Min doktorsavhandling, som jag försvarade i Maastricht (NL) 1999, hette: Hjärtsvikt: sjuksköterskors vård; effekter av stödjande-utbildande sjuksköterskeinsatser på egenvård, resursanvändning och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt (Heart failure: nurses care; effects of a supportive-educative intervention by a nurse on self-care, recourse utilization and quality of life of patients with heart failure).

Från 2002-2010 var jag projektledare för multicenterstudien COACH (Koordinerad utfallsutvärdering av rådgivning vid hjärtsvikt), där jag samordnade ett arbetslag bestående av 4 doktorander, 50 vårdpersonal och över 40 datainsamlare.

Två huvudsakliga forskningsspår har utvecklats:

 • Förbättra och mäta egenvård hos hjärtpatienter
 • Prata om prognoser med hjärtsviktspatienter

Rapport Förbättrad vård för patienter med akut hjärtsvikt

Jag var nyligen delaktig i framtagandet av ett policydokument med syfte att förbättra vården för patienter med akut hjärtsvikt. 


Rapporten finns tillgänglig på Oxford Health Policy Forum

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Theresa A. McDonagh, Marco Metra, Marianna Adamo, Roy S. Gardner, Andreas Baumbach, Michael Boehm, Haran Burri, Javed Butler, Jelena Celutkiene, Ovidiu Chioncel, John G. F. Cleland, Andrew J. S. Coats, Maria G. Crespo-Leiro, Dimitrios Farmakis, Martine Gilard, Stephane Heymans, Arno W. Hoes, Tiny Jaarsma, Ewa A. Jankowska, Mitja Lainscak, Carolyn S. P. Lam, Alexander R. Lyon, John J. V McMurray, Alexandre Mebazaa, Richard Mindham, Claudio Muneretto, Massimo Francesco Piepoli, Susanna Price, Giuseppe M. C. Rosano, Frank Ruschitzka, Anne Kathrine Skibelund (2021) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure European Heart Journal , Vol. 42 , s. 3599-3726 Vidare till DOI
Finn Gustafsson, Binyamin Ben Avraham, Ovidiu Chioncel, Tal Hasin, Avishai Grupper, Aviv Shaul, Sanemn Nalbantgil, Yoav Hammer, Wilfried Mullens, Laurens F. Tops, Jeremy Elliston, Steven Tsui, Davor Milicic, Johann Altenberger, Miriam Abuhazira, Stephan Winnik, Jacob Lavee, Massimo Francesco Piepoli, Lorrena Hill, Righab Hamdan, Arjang Ruhparwar, Stefan Anker, Marisa Generosa Crespo-Leiro, Andrew J. S. Coats, Gerasimos Filippatos, Marco Metra, Giuseppe Rosano, Petar Seferovic, Frank Ruschitzka, Stamatis Adamopoulos, Yaron Barac, Nicolaas De Jonge, Maria Frigerio, Eva Goncalvesova, Israel Gotsman, Osnat Itzhaki Ben Zadok, Piotr Ponikowski, Luciano Potena, Arsen Ristic, Tiny Jaarsma, Tuvia Ben Gal (2021) HFA of the ESC position paper on the management of LVAD-supported patients for the non-LVAD specialist healthcare provider: Part 3: at the hospital and discharge ESC Heart Failure Vidare till DOI

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Versioner av EHFSCB-skalanVisa/dölj innehåll

Forskar du inom samma område?Visa/dölj innehåll

Om du skulle vilja samarbeta inom något av våra forskningsprojekt eller arbeta med våra mätskalor, vänligen kontakta mig: tiny.jaarsma@liu.se
Övriga projektVisa/dölj innehåll

 • Utveckling av ett datorspel för att studera postoperativ egenvård (doktorand B Ingadottir): Detta projekt var del av LiU:s Sommarmatchen 2014.
 • Förbättrad symptommonitorering med hjälp av digital penna (projekt med prof Strömberg och dr. L Lind, finansierat av FP7:s hemmavårdsprojekt).
 • Monitorering av patientaktivitet i hemmet med hjälp av Kinect-kamera (projekt HAREM, Igenkänning av och monitorering av aktivitet för egenvård hos äldre hjärtsviktspatienter med dr. P. Dell’Acqua, finansierat av LIST 2011.
 • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för hjärtsviktspatienter (dr. P Johansson, finansierat av FORSS och VR).
 • Utvärdering av patienthemsida där jag var en av medutvecklarna, och som nu utvärderas av ett arbetslag från LiU i samarbete med Universitetet i Utrecht (Nederländerna).
 • Användningsbeskrivning av tjänster och verktyg för distansövervakning av hjärtsviktspatienter i Sverige och Japan. Detta projekt leds av dr. N. Kato, postdok i forskningsgruppen).
 • Lära sig leva med följderna av kronisk (hjärt-)sjukdom. Peter Johansson arbetade som postdok på 20 % för att studera följderna av hjärtsvikt och vidareutveckling av insatser för patienter med kronisk hjärtsjukdom. Tillsammans med professorerna Anna Strömberg, LiU och Barbara Riegel, University of Pennsylvania, utvecklade vi därtill “teorin för egenvård vid kronisk sjukdom”.

 

Pågående och framtida verksamheterVisa/dölj innehåll

 • Planerad internationell studie av egenvård i olika kulturer
 • Vidare validering och kulturell anpassning av EHFSCB-skala
 • En ny skala utvecklas för att mäta egenvård hos patienter med LVAD-hjärta. Medarbetare på dessa specifika projekt är Naoko Kato, Anna Strömberg och Tuvia Ben Gal.

Optimera hjärtsviktsvården i hemmet

Deltagande i tre projekt för förbättrad hjärtsvikt i hemmet.

COACH2 är en studie som utvärderar huruvida långsiktig uppföljning i primärvården, efter att farmakologisk och icke-farmakologisk behandling först optimerats på specialiserad hjärtsviktsklinik, är lika effektiv som långtidsuppföljning på den specialiserade hjärtsviktskliniken med avseende på patienters följsamhet till riktlinjer.

Undersökningen, som utförs av ett forskarlag i Groningen och Tiny, hör ihop med styrgruppen.

Implementering

 • Vidareutveckla och implementera Läroplanen för ett europeiskt utbildningsprogram för hjärtsviktssköterskor
 • Utvärdera och implementera patienthemsidan: www.heartfailurematters.org

NyheterVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Grundnivå

 • Föreläser på grundnivå på avdelningen för omvårdnad
 • Termin 1: Omvårdnadsforskning
 • Termin 3: Mätinstrument
 • Termin 5: Att göra en litteraturstudie
 • Handledning av kandidatuppsatser i omvårdnad

T witter

Avancerad nivå

 • Master: Att skriva en forskningsplan
 • Handledning av forskningsuppsatser på specialistutbildningen

Doktorsnivå

 • Delkursledare för doktorandkurs (Riegel and Strömberg) Egenvård av kronisk sjukdom 2011 och 2012
 • Delkurs doktorandkurs Vetenskaplig metod: Metoder för systematisk och kritisk undersökning av forskningsrapporter
 • Doktorandseminarium varannan vecka
 • Föreläsning doktorandseminarier: Att göra en bra recension, att besvara recensioner, internationellt samarbete, reflektion om forskningsstöd

UtnämningarVisa/dölj innehåll

 

 • Chefredaktör för European Journal of Cardiovascular Nursing (nummer 10 av omvårdnadstidskrifter) - Se Youtube-klipp.
 • Ordförande i vetenskapliga kommittén i ESC:s Råd för hjärt- och kärlsköterskor och relaterade yrkesarbetande (nuvarande)
 • Ledamot i rektors forskningsråd på LiU
 • Ledamot i Medicinska fakultetens styrelse

 


 

UtmärkelserVisa/dölj innehåll

 • Distinguished Scientist Award: American Heart Association (AHA) 2016
 • Hedersföreläsare: Mebius Kramer Lezing (Universitet i Utrecht) 2011
 • Fellow i European Academy of Nurse Scientists (EANS) 2014
 • Fellow i American Academy of Nursing (FAAN) 2011
 • Nurse Fellow i European Society of Cardiology (NFESC) 2000
 • Fellow i American Heart Association (FAHA) 2001
 • Hedersmedlem i Nederländska hjärt- och kärlsköterskors förbund 2003
 • Anna Reynvaan-priset för Årets bästa artikel 2000
 • Fellow i forskarutbildning i Heart Failure Association: N. Kolbe
 • Medlem i AHA:s omvårdnadsråd (sedan 1999), Nederländska förbundet för hjärtsköterskor (sedan 1998, hedersmedlem sedan 2005), Nederländska omvårdnadsvetenskapliga gruppen (sedan 2001) CCNAP ESC (sedan 1996), HFA ESC (since 2000)

CVVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Peter Johansson, Erland Svensson, Urban Alehagen, Tiny Jaarsma, Anders Broström (2015)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.14 , s.222-231 Vidare till DOI

Peter Johansson, Erland Svensson, Urban Alehagen, Ulf Dahlström, Tiny Jaarsma, Anders Broström (2015)

Sleep and Breathing , Vol.19 , s.263-271 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom LiUVisa/dölj innehåll

Samverkan med externa forskareVisa/dölj innehåll

Inrikes

 • Jönköping University, Hälsohögskolan: Professor Bengt Fridlund, Professor Jan Mårtensson Professor Anders Broström
 • Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa: Professor Inger Ekman
 • Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad: Professor Kurt Boman och universitetslektor Margareta Brännström

Internationellt

 • För HF Wii-undersökningen har vi byggt en stark gruppering av medarbetare från olika länder. Data från Wii-försöket samlas in av forskningslaget med Dr. Tuvia Ben Gal, föreståndare på hjärtsviktsenheten vid Rabin Medical Centre (Israel) och Dr. Ercole Vellone, från avdelningen för folkhälsa vid medicinska fakulteten, Tor Vergata-universitetet (Italien) och Dr JJ Boyne, Maastrichts universitetssjukhus (Nederländerna).
 • Fortsatt aktivt samarbete finns med professor Dr. Simon Stewart, föreståndare för förebyggande medicin & gruppledare för folkhälsa. Från University of Pennsylvania (USA) arbetar vi med professor Barbara Riegels tvärvetenskapliga arbetslag.
 • Tillsammans med irländska kolleger deltar jag i styrgruppen för CHARMS-undersökningen: Förbättrad sexuell utvärdering och rådgivning vid hjärtrehabilitering.
 • Jag samarbetar också med professor Susanne S. Pederson i undersökningen ACQUIRE-HF, en undersökning om patientcentrerad vård av hjärtsviktspatienter.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

ForskningstemaVisa/dölj innehåll