Fotografi av Anna Strömberg

Anna Strömberg

Prodekan, Professor

​Jag är professor i omvårdnad och prodekan för forskning och forskarutbildning vid Medicinska fakulteten.

Presentation

Prodekan för forskning och forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Jag arbetar med samverkan mot sjukvården i Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukhusvårdsberedningen. Jag har tidigare varit ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

Medicinska fakulteten

Publikationer

2024

Barbara Riegel, Shayleigh Dickson Page, Subhash Aryal, Christopher S. Lee, Andrew Belfiglio, Kenneth E. Freedland, Anna Strömberg, Ercole Vellone, Heleen Westland, Michelle M. van Rijn, Sara Pettersson, Douglas J. Wiebe, Tiny Jaarsma (2024) Symptom characteristics, perceived causal attributions, and contextual factors influencing self-care behaviors: An ecological daily assessment study of adults with chronic illness Patient Education and Counseling, Vol. 123, Artikel 108227 Vidare till DOI
Mohammad Rizwan Ali, Carolyn S. P. Lam, Anna Strömberg, Simon P. P. Hand, Sarah Booth, Francesco Zaccardi, Iain Squire, Gerry P. Mccann, Kamlesh Khunti, Claire Alexandra Lawson (2024) Symptoms and signs in patients with heart failure: association with 3-month hospitalisation and mortality Heart, Vol. 110, s. 578-585 Vidare till DOI
Andreas Blomqvist, Maria Bäck, Leonie Klompstra, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma (2024) Usability and feasibility analysis of an mHealth-tool for supporting physical activity in people with heart failure BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 24, Artikel 44 Vidare till DOI
Marianne Storm, Ingvild Margreta Morken, Rosalynn C. Austin, Oda Nordfonn, Hege Bjokne Wathne, Kristin Hjorthaug Urstad, Bjorg Karlsen, Ingvild Dalen, Kari Hanne Gjeilo, Alison Richardson, Glyn Elwyn, Edvin Bru, Jon Arne Soreide, Hartwig Korner, Rune Mo, Anna Strömberg, Hilde Luras, Anne Marie Lunde Husebo (2024) Evaluation of the nurse-assisted eHealth intervention 'eHealth@Hospital-2-Home' on self-care by patients with heart failure and colorectal cancer post-hospital discharge: protocol for a randomised controlled trial BMC Health Services Research, Vol. 24, Artikel 18 Vidare till DOI
Christopher S. Lee, Kenneth E. Freedland, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Ercole Vellone, Shayleigh Dickson Page, Heleen Westland, Sara Pettersson, Michelle van Rijn, Subhash Aryal, Andrew Beliglio, Douglas Wiebe, Barbara Riegel (2024) Patterns of self-care decision-making and associated factors: A cross-sectional observational study International Journal of Nursing Studies, Vol. 150, Artikel 104665 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Nyheter

Hand med latexhandske som håller pippet i labbmiljö.

03 november 2022

LiU-forskning inom medicin och hälsa får 39 miljoner

Forskare inom medicin och hälsa vid LiUfår tillsammans 39 miljoner kronor från VR för totalt tio forskningsprojekt. Projekten handlar bland annat om opioidberoende, tuberkulosbehandling och förebyggande av allergiutveckling.

Äldre man lägger handen över hjärtat på joggingtur.

26 januari 2022

17 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid LiU har fått anslag från Hjärt-lungfonden. Forskningen som får pengar handlar om bland annat effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Äldre kvinna framför dator.

18 februari 2021

20 miljoner till hälsoforskning från Familjen Kamprads stiftelse

Fem forskare vid Linköpings universitet får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Familjen Kamprads stiftelse. De aktuella forskningsprojekten syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen.

Organisation