Du som är alumn är mycket värdefull för Linköpings universitet – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studenter en inblick i livet efter studierna?

Foto: Anna Nilsen

Som alumn kan du engagera dig på flera olika sätt - som mentor eller gästföreläsare, genom att erbjuda studenter uppdrag och exjobb eller genom att ta emot studiebesök på din arbetsplats. Hör av dig till oss på LiU Alumni, alumni@liu.se, om du har tankar eller idéer på hur du skulle vilja engagera dig.

Du kan också kontakta den utbildning, sektion eller förening du är intresserad av direkt.

Bli mentor eller gästföreläsare

Flera utbildningar har mentorskapsprogram som kopplar ihop en student och en alumn. Ett mentorskap ger inte bara adepten (studenten) inblick i arbetslivet och ett svar på frågan "vad kan jag bli?", det ger även mentorn en möjlighet att reflektera över sin karriär och dela med sig av sina erfarenheter. 

Erbjud studentuppdrag eller exjobb

Har du förslag på uppdrag som du tror kan genomföras inom ramen för en utbildning? Det kan vara problem, tankar eller idéer som du önskar att en student ska arbeta med, till exempel marknadsundersökningar, analyser eller utveckling av teknisk utrustning. 

Förutom att höra av dig till oss kan du också använda dig av tjänsterna studentuppdrag.se eller unitalent.se.

Ta emot studiebesök

Många utbildningar, sektioner och studentföreningar ordnar studiebesök hos företag, myndigheter och organisationer. En del sektioner erbjuder också Skugga en alumn, där en student får följa en alumn under en arbetsdag. 

Medverka i ett alumnporträtt

Vi använder alumnporträtt i studentrekryterande syfte på webben, i nyhetsbrev eller i sociala medier för att kunna ge studenter en inblick i arbetslivet och ett svar på frågan "vad kan jag bli?". Om du vill medverka i ett alumnporträtt, klicka här för att komma till vårt alumnporträttsformulär.

Gå med i alumninätverket

Talmannen gästföreläser varje år

Vill du bidra till LiU:s utbildning och forskning?

Vill du veta mer om alumniverksamheten?