Presentation

Jag ansvarar för LiU:s alumniverksamhet. Våra tidigare studenter utgör en viktig resurs i LiU:s fortsatta arbete att bedriva forskning och utbildning i världsklass. Min uppgift är att bibehålla och utveckla kontakten med våra alumner - som idag är över 110 000 stycken.

Nätverket LiU Alumni

Bidra till alumniverksamheten

Alumni-nyheter