Presentation

Jag ansvarar för LiU:s alumniverksamhet. Våra tidigare studenter utgör en viktig resurs i LiU:s fortsatta arbete att bedriva forskning och utbildning i världsklass. Min uppgift är att bibehålla och utveckla kontakten med våra alumner - som idag är ca 110 000.

Nätverket LiU Alumni
Visa/dölj innehåll

Bidra till alumniverksamheten
Visa/dölj innehåll

Alumni-nyheter
Visa/dölj innehåll